Saturday, June 1, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး မိတ္ဆက္သင္တန္းမွတ္စု (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၁၂) (ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

၁၆။ ဆူညံသံ အႏၱရာယ္

            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ ေနာက္အႏၱရာယ္တစ္မ်ိဳးမွာ ဆူညံသံျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆူညံသံသည္ အႏၱရာယ္မ်ားသနည္း။ နားေလးသည္ဆိုျခင္းမွာ ဆူညံသံကိုၾကားရစဥ္ ခ်က္ခ်င္းေလးသြားတာမဟုတ္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီးမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း နားေလးလာတာျဖစ္သျဖင့္ မသိသာ။ မသိသာသျဖင့္လည္း ဆူညံသံကို မည္သူမွ ဂရုမစိုက္။ ဂရုမစိုက္သျဖင့္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္၏။ ဤကဲ့သို႔ ဆူညံသံေၾကာင့္ နားေလးျခင္းကို NID (Noise Induced Deafness) ဟု ေခၚ၏။ နားေလးျခင္းသည္ တစ္သက္စာျဖစ္၏။ မည္သည့္ေဆးနည္းႏွင့္မွ ကုလို႔မရ။ ထို႔ေၾကာင့္ နားမေလးေစရန္ အထူးသတိထားရသည္။ နားေလးၿပီဆိုလွ်င္ ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့ပါ။
            ဘယ္အခ်ိန္ နားေလးမလဲ ဆိုျခင္းကို ေျပာရခက္လွ၏။ ထိုသူသည္ မည္မွ်ဆူညံေသာေနရာ၌ မည္မွ်ၾကာၾကာေနခဲ့ သနည္းဆိုသည့္အေပၚမူတည္သည္။ ဤသည္ကိုသိရန္မွာလည္း မလြယ္လွ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆူညံသံဟူသည္ အျမဲ ပံုမွန္ရိွေနသည္မဟုတ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလြန္ဆူသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ နည္းနည္းသာဆူမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆူညံသံေၾကာင့္ နားေလးရာတြင္ ႏွစ္အတန္ငယ္ (သံုးႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း) ၾကာမွသိရသည္။
            စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္ေသာ ဆူညံသံကို တိုင္းတာရန္ မီတာတပ္ဆင္ထားရသည္။ ကန္ထရိုက္တန္ဘိုး သန္း ၄၀ ထက္ေက်ာ္လွ်င္ Realtime Noise Meter ကိုတပ္ဆင္ရသည္။ ၎ကို ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းထား၏။ သို႔ဆုိလွ်င္ သာမန္ ဆူညံသံမီတာ (Noise Meter) ႏွင့္ Realtime Noise Meter ဘာကြာသနည္း။
            သာမန္မီတာက ဆူညံသံကို ကိုယ္လိုခ်င္သည့္အခ်ိန္မွဖြင့္တိုင္းၿပီး ဖတ္လို႔ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ပရင့္ထုတ္လွ်က္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ျပရ၏။
            Realtime Noise Meter ကမူ ၂၄ နာရီ အဆက္မျပတ္တိုင္းေနတာ ျဖစ္သလို အင္တာနက္ရိွသည့္ မည္သည့္ေနရာ မွမဆို တိုင္း၍ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏ (Maximum Permissible Limit) ကိုေက်ာ္သြားလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားက မည္မွ်ေက်ာ္ေနသည္ စသည္ျဖင့္ အနီေရာင္ျဖင့္ ျပသည္။ ထို႔ျပင္ စက္ကိုစဖြင့္လိုက္ ကတည္းက တိုင္းတာ၍ရသည့္ ရလဒ္မ်ားကို မွတ္ထားေပးသျဖင့္ ညာလို႔မရ။ မည္သည့္ေန႔ရက္က မည္မွ် ဆူသည္ကို အခ်ိန္ မေရြးၾကည့္လို႔ရသည္။
            မီတာကို အနီးဆံုးလူေနအိမ္မွ (၁) မီတာအကြာတြင္ တပ္ဆင္ရသည္။ မီတာေရွ႔တြင္ အသံကိုအတားအဆီးျဖစ္ ေစမည့္ နံရံစသည့္အတားအဆီးမ်ား မရိွရ။ သို႔ေသာ္ လူေနအိမ္မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မီတာ ၁၅၀ ထက္ပိုေ၀း သြားလွ်င္မူ မလိုပါ။

            တိုင္းတာ၍ရေသာ ရလဒ္မ်ားကို စီမံကိန္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္ပိုင္း (၁၀)ႏွစ္ထိ သိမ္းထားရသည္။ အျခားစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကိုမူ (၃) ႏွစ္သိမ္းထားရသည္။


သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံသံထိန္းသည့္ ဇယားကိုမူ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ အနည္းငယ္ရႈပ္သျဖင့္ သီးသန္႔ေဆာင္းပါး ေရးမွ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပပါမည္။ မိမိတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ လူေနအိမ္မ်ားမွ မီတာ ၁၅၀ အတြင္း ရိွေနပါက ေသေလာက္ေအာင္ အေရးႀကီးေနပါေစ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳ။ မလိုက္နာပါက နင့္ေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ေငြရိုက္ျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္။ ည (၁၀)နာရီေက်ာ္ပါကလည္း မည္သည့္ဆူညံသည့္အလုပ္ကိုမွ မလုပ္ရ။


လူတစ္ဦးခံႏိုင္သည့္ ဆူညံသံမွာ ၈၅ ဒက္ဆီဘယ္ (85dB) ဆိုလွ်င္ ၈ နာရီ။ 90dB ဆိုလွ်င္ ၂ နာရီခဲြ။ 94dB ဆိုလွ်င္ ၁ နာရီ။ 95dB ဆိုလွ်င္ ၄၈ မိနစ္။ 111 dB ဆိုလွ်င္ လူ႔နား၏ ခံႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွာ ၁ မိနစ္သာျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤ 111 dB ရိွေသာ ဆူညံသံကို ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ဆက္တိုက္ၾကားေနရပါက နားပင္းရန္ သိပ္ၾကာၾကာမေစာင့္ရေတာ့ပါ။
ဤခံႏိုင္ရည္မ်ားကို စင္ကာပူတြင္ WSH (Noise) Regulations ဟု ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းေပးထား၏။
            သို႔ဆိုလွ်င္ နားမေလးေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ရမည္နည္း။
ဆူညံသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ နားအကာအကြယ္မ်ား ၀တ္ဆင္ရပါမည္။ နားအကာအကြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အီးယားပလပ္ (Ear Plug) မ်ားမွာ ေစ်းသက္သာၿပီး အီးယားမတ္ဖ္ (Ear Muff) မ်ားမွာ ေစ်းႀကီးပါသည္။

            ဆူညံသံမည္မွ်ရိွလွ်င္ မည္သည့္အီးယားမတ္ဖ္ကို ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ရမည္ စသျဖင့္ ဇယားႀကီးမ်ားရိွေသာ္လည္း ပိုက္ဆံကိစၥျဖစ္သျဖင့္ သိပ္လက္ေတြ႔မက်လွပါ။ လက္ေတြ႔သံုးလို႔ေကာင္းသည္မွာ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း အီးယားပလပ္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အီးယားပလပ္ ၀တ္ပံု၀တ္နည္းကို ျပလိုက္ပါသည္။အီးယားပလပ္မွာ နားအတြင္း ထိုးထည့္ရေသာ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ ေန႔စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ လိုပါသည္။

၁၇။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ခ်က္ (Emergency Response)

            ကိစၥေပၚၿပီဆိုေတာ့မွ ဟိုဟာဆဲြရမလို၊ ဒီဟာဆဲြရမလို။ ဘယ္အေပါက္က ေျပးလို႔ေျပးရမွန္းမသိ၊ ဘာလုပ္လို႔ လုပ္ရမွန္း မသိ မျဖစ္ရေလေအာင္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ကို အေရးမေပၚမီကတည္းက ႀကိဳတင္ေရးဆဲြ ေလ့က်င့္ထားရသည္။ ဤသည္ကို အေရးေပၚစီမံခ်က္ (Emergency Preparedness) ဟု ေခၚ၏။
            ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနကိုလိုက္၍ အေရးေပၚစီမံခ်က္ေရးဆဲြပံု ကြာသြားသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံမ်ား ကေတာ့ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွာ -
၁။ မီးေလာင္ျခင္း
၂။ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္း
၃။ အေပၚမွျပဳတ္က်ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ခိုက္မိျခင္း
၄။ ဓါတ္လိုက္ျခင္း
၅။ စက္မ်ားျဖင့္ ထိခိုက္မိျခင္း
၆။ ကရိန္းလဲၿပိဳျခင္း
၇။ ၀န္ခ်ီရာမွ ျပဳတ္က်ျခင္း
-       စသည္တို႔ ျဖစ္၏။
အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာ ေဖာ္ျပထားရမည္။


အေရးေပၚအေျခအေန ႀကိဳတင္ဇာတ္တိုက္မႈကိုလည္း ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထား၏။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
၆ လ တစ္ႀကိမ္လုပ္ရသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈ (Emergency Drill) ကို မည္သည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတြင္လုပ္သည္။ အခ်ိန္ မည္မွ်ၾကာသည္။ လူဘယ္ႏွစ္ဦးပါသည္။ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္သည္ အစရိွသည္တုိ႔ကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရသည္။
            လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မီးသတ္ဘူးမ်ားကို ထားေပးရန္လိုၿပီး မည္သည့္ေနရာ၌ မီးသတ္ဘူးမ်ားရိွသည္ကိုလည္း ေျမပံုျဖင့္ ျပထားရန္လုိပါသည္။ သို႔မွသာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွသူအားလံုး မည္သည့္ေနရာတြင္ မီးသတ္ဘူးရွိသည္ကို သိႏိုင္ပါမည္။အေရးေပၚအေျခအေနႀကံဳေတြ႔လာပါက -
၁။ လုပ္လက္စအလုပ္အားလံုးကို ရပ္လိုက္ပါ။
၂။ စက္အားလံုးကို ပိတ္လိုက္ပါ။
၃။ စုရပ္သို႔ အျမန္ဆံုးသြားပါ။ မေျပးပါႏွင့္။ ပ်ာယာမခတ္ပါႏွင့္။ မေလာပါႏွင့္။
၄။ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ ကို အထက္မွ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လုိက္နာပါ။

 ၁၇၊ ၁။ မီးအေရးေပၚအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း

            အကယ္၍ မီးေလာင္ခဲ့ပါက မီးကိုႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းသတ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ မီးသတ္ဘူးယူၿပီး သတ္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ သတ္ႏိုင္ေစရန္ မီးသတ္ဘူးသံုးနည္းကို သင္တန္းေပးထားပါ။၁၈။ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ သတင္းေပးျခင္း (Incident/Accident Reporting)


လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပါက အမႈေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲ႔ြ (Safety ဌာန အပါအ၀င္) သို႔ အေၾကာင္းၾကားရသည္။
            ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမႈကို မွတ္တမ္းအျပည့္အစံု ယူထားရ၏။ မည္သည့္ေန႔၊ မည္သည့္အခ်ိန္က၊ မည္သူသည္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သနည္း။ ဒဏ္ရာျပင္းထန္မႈအေျခအေန၊ ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ သြားရမသြားရ။ ေဆးခြင့္ ဘယ္ႏွရက္ယူရသည္။ မည္သည့္ရက္တြင္ ျပန္ေကာင္းသြားၿပီး မည္သည့္ရက္တြင္ အလုပ္ျပန္ဆင္းသည္။ အားလံုး မွတ္တမ္းတင္ထားရသည္။
            ထိုမွ်သာမက ေနာင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မေတာ္တဆမႈမျဖစ္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္ သည္ ဆိုသည္ကိုပါ အႀကံျပဳတင္ျပၿပီး မိမိ၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲ႔ြမွ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္/မေဖာ္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏အႀကံျပဳခ်က္သည္ မည္မွ်ထိေရာက္ အက်ိဳးရိွသည္ စသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ဘို႔ လုိပါသည္။


စင္ကာပူဥပေဒအရ ေဆးခြင့္ ၃ ရက္ထက္ပိုေသာ၊ ေဆးရံုတက္ကုသမႈ ၂၄ နာရီထက္ပိုေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ကို MOM (Ministry of Manpower) သို႔ အခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း သတင္းပို႔ရသည္။ သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ပထမအႀကိမ္အတြက္ ဒဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၀၊ ဒုတိယႏွင့္ေနာက္ထပ္ အတြက္ ဒဏ္ေငြ ၁၀,၀၀၀ သို႔မဟုတ္ / ႏွင့္ (and/or) ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ က်ခံေစရမည္။
            သတင္းပို႔တာကေတာ့ လြယ္ပါ၏။ MOM Website ရိွ iReport တြင္ online report လုပ္ရံုျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သတင္းပို႔သူနာမည္၊ ထိခိုက္မႈျဖစ္ခ်ိန္၊ ျဖစ္သည့္ေနရာ၊ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္၊ ဒဏ္ရာရသူနာမည္၊ မည္သည့္ေန႔က အလုပ္စ၀င္သည္၊ လခမည္မွ်ရသည္၊ ခႏၶာကိုယ္မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကို ထိခိုက္သည္၊ ထိခိုက္မႈ အမ်ိဳးအစား၊ ေဆးခြင့္ရက္ေပါင္း၊ ကုသသည့္ေဆးရံုေဆးခန္းနာမည္၊ အာမခံကုမၸဏီနာမည္၊ အာမခံေပၚလစီနံပါတ္ စသည္) ကို ျဖည့္စြက္တင္ရပါသည္။
            MOM ကိုသတင္းပို႔စရာမလိုပါက မိမိတို႔ကုမၸဏီမွတ္တမ္းတြင္သာ သိမ္းထားရံုျဖစ္ပါသည္။
            မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာစြာသိႏိုင္ရန္ ဒဏ္ရာရသူ အလုပ္လုပ္ေနရာေနရာ၌ ရိွေနသူမ်ားအားလည္း မ်က္ျမင္ သက္ေသအျဖစ္ ေခၚယူေမးျမန္းရပါမည္။ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ စသျဖင့္ ျဖစ္၏။ အင္တာဗ်ဴးကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လုိပါသည္။


မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈ ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းတက္ထားသူမ်ား ရိွရန္ လုိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေရွးဦးသူနာျပဳထားေပးရန္ကိုလည္း WSH (First Aid) Regulation ဟု ဥပေဒျပဌာန္းထား၏။ ထိုဥပေဒအရ လုပ္သားဦးေရ ၂၅ ဦးထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေရွးဦးသူနာျပဳတစ္ဦး ထားရမည္။ လုပ္သားမ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္မူ လုပ္သား ၁၀၀ လွ်င္ ေရွးဦးသူနာျပဳ တစ္ဦးက် ထားေပးရမည္။ ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ လံုေလာက္ေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေသတၱာမ်ားလည္း ထားေပးရမည္။ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္ပါက အထပ္တိုင္း၌ အနည္းဆံုး ေရွးဦးသူနာျပဳ ေသတၱာတစ္လံုးစီရိွရမည္။
            အေသးစိတ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း လုိအပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးေရးေသာအခါ ထပ္မံေဖာ္ျပပါမည္။

၁၉။ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ရေသာေရာဂါမ်ား (Occupational Disease)

            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၿမဲအလုပ္လုပ္ေနရာမွ ရလာေသာေရာဂါကို လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ရေသာေရာဂါဟု ေခၚ၏။ ဤေရာဂါမ်ားကို အျခားေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေရာမထားသင့္။ သီးသန္႔ စစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
            လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ မည္သည့္ေရာဂါမ်ားရတတ္သည္ကို ပံုေသယူဆထားလို႔မရ။ လုပ္ငန္းသဘာ၀၊ လူမ်ား၏ အမူအက်င့္၊ ထိုအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရေသာကာလ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာေပၚ မူတည္ေနသည္။
            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္အရာမ်ားမွ ေရာဂါရႏိုင္သနည္း။ ေအာက္ပါတို႔မွာ နမူနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ထို႔ထက္ပိုရိွႏိုင္ ပါသည္။
  • -       ဆူညံသံ
  • -       ဓါတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ား
  • -       ဓါတ္ေငြ႔မ်ား
  • -       ေနပံုထုိင္နည္း ပံုစံမက်ျခင္း
  • -       ဂေဟေဆာ္ျခင္း
  • -       ေဆးသုတ္ျခင္း
  • -       စက္ကိရိယာမ်ား


ILO မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါမ်ားမွာ အမ်ိဳးအမည္လည္းစံုလင္၊ မ်ားလည္း အလြန္မ်ားလွ၏။ ဤေနရာတြင္ အကုန္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ စင္ကာပူတြင္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာဂါအမ်ိဳးအစား ၃၅ မ်ိဳးသတ္မွတ္ထား၏။ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ရေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခဏခ်င္းရလာသည့္ေရာဂါမဟုတ္ဘဲ ကာလအတန္ၾကာမွ သိရေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ လူနာ၏ ေရာဂါရာဇ၀င္ ကို ေသခ်ာက်နစြာစူးစမ္းေလ့လာရန္ လိုပါသည္။ လူနာသည္ မည္သည့္စက္မ်ိဳးကို မည္သည့္အခ်ိန္က မည္မွ်ၾကာၾကာ သံုးခဲ့သနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္အေျခအေနမ်ိဳး (ဆူညံသံ၊ ဖုန္မႈန္႔၊ ဓါတုေဆးေငြ႔ စသည္) ႏွင့္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ထိေတြ႔ေနခဲ့ရသနည္း စသည္တုိ႔ျဖစ္၏။
ကြ်န္ေတာ္ဤေနရာတြင္ အကုန္ေရးမျပေတာ့ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ရေသာေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း သီးသန္႔ ေဆာင္းပါးေရးသည့္အခါမွ အေသးစိတ္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပပါမည္။
            အကယ္၍ ဆရာ၀န္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ရေသာေရာဂါ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စစ္ေဆးေတြ႔ရိွပါက MOM သို႔ သတင္းပို႔ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ MOM website မွ iReport တြင္ သတင္းပို႔ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာ၀န္တိုင္းေတာ့ စစ္လို႔မရ။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အာဏာရ ဆရာ၀န္မွသာ စစ္ေဆးခြင့္ရိွသည္။ ထိုအလုပ္သမားသည္ အလုပ္လုပ္ရင္း ေရာဂါရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎အေနႏွင့္ နစ္နာေၾကးခံစားခြင့္ ရိွ၏။ ဤသို႔ခံစားခြင့္ရေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္နစ္နာေၾကးဥပေဒ (Work Injury Compensation Act – WICA) ျပဌာန္းထား၏။


လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ေရာဂါမရေစရန္ အစီအမံမ်ား ေရးဆဲြထားရသည္။ ဥပမာ - အလုပ္သမားမ်ား နားေလးျခင္းမျဖစ္ေစရန္ Hearing Preservation Programme ကို ေရးဆဲြထားရသည္။ ဤအစီအစဥ္အရ လုပ္ငန္းခြင္မွ လုပ္သားမ်ား၏ အၾကားအာရံုကို ပံုမွန္စစ္ေဆးကာ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ့လာသည့္ လကၡဏာ ေတြ႔ရပါက ထိုအလုပ္သမားကို ဆူညံမႈနည္းသည့္ ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႔လုပ္ေစျခင္း၊ အၾကားအာရံုကာကြယ္သည့္ ကိရိယာမ်ား ၀တ္ဆင္ေစျခင္း စသည္တုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရသည္။
            စင္ကာပူ၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရာဂါမ်ားမွာ နားေလးျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ ဓါတုေဆးေငြ႔ အမ်ားအျပား ရႉရိႈက္မိျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏႈန္းကိုလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့၏။


နိဂံုး

            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဟူသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္၏။ ဤစာတစ္အုပ္မွ်ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေရးဘို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယခု ကြ်န္ေတာ္က အေျခခံဗဟုသုတအျဖစ္ ၿခံဳမိငံုမိျဖစ္ေစရန္၊ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူ၊ စင္ကာပူသို႔ လာမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ စင္ကာပူအစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ Enhanced CSOC စာေမးပဲြ ၀င္ႏိုင္ရံုမွ်သာ ခန္႔မွန္းေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
            သို႔ေသာ္ ယခုေရးထားသည္မ်ားမွာ ထိုစာေမးပဲြအတြက္ လံုေလာက္ရံုမွ်မက မ်ားစြာပုိလြန္ေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရးလက္စႏွင့္ အျခားသူမ်ားလည္း Safety ဆိုတာ ဘာလဲ ဟု ဗဟုသုတရေစရန္ အတန္ငယ္ ခ်ဲ႔ကား ေရးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
            ဤစာအုပ္ငယ္ ကိုဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူငယ္မ်ားတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဗဟုသုတ မ်ား ရသြားၿပီဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ေရးရက်ိဳးနပ္ပါၿပီ။
            ယခု လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။ ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္မူ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းစာအုပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ထိ အားထုတ္ ေရးသားသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


အားေပးသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၃။ ည ၁၀း၀၅ နာရီ

No comments: