Wednesday, March 27, 2013

HOME


စင္ကာပူတြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ အလႊာစံု၊ အတန္းအစားမ်ိဳးစံု၊ စရိုက္မ်ိဳးစံု ရိွ၏။

ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာအရည္အခ်င္းရိွၿပီး ထိုက္သင့္ေသာအလုပ္၌ ထိုက္သင့္ေသာလခ ရေနသူမ်ားအဖို႔ မေထာင္းတာပါ။ ထို႔ျပင္ ပညာအရည္အခ်င္းေနာက္ခံရိွသျဖင့္ ျပႆနာတစံုတရာျဖစ္လာပါကလည္း ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖရွင္းရန္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္မစြမ္းလွ်င္ေသာ္မွ မည္ကဲ့သို႔ရွင္းရမည္ကို နည္းလမ္းရွာတတ္၊ အဆက္အသြယ္ ရွာတတ္ၾကသျဖင့္ ေတာ္ပါေသး၏။
ဆိုးသည္မွာ ၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ားႏွင့္ ပိုဆိုးသည္မွာ အိမ္ေဖာ္မ်ား ျဖစ္ပါ၏။ အိမ္ေဖာ္ဆိုေတာ့ အလုပ္သဘာ၀အရ အိမ္မွာေနၿပီး အိမ္အလုပ္လုပ္ေနရတာျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ထဲမွာ ရိွေနတာျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်က္ေစ့ေအာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနရတာ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ သေဘာမေနာေကာင္းေသာ အိမ္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ပါက မေထာင္းတာလွေသာ္လည္း သေဘာထားဆိုးသည့္၊ စိတ္တိုတတ္သည့္၊ ကိုယ္ခ်င္း မစာတတ္သည့္ အိမ္ရွင္မ်ားထံေရာက္သူမ်ားအဖို႔ အရွင္လတ္လတ္ ငရဲက်ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ဘ၀ခါးခါး စာအုပ္ေရးစဥ္က ကြ်န္ေတာ္ အိမ္ေဖာ္သံုးဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံု အင္တာဗ်ဴးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မွာ ျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သိပ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မသိခဲ့ရပါ။ မခင္ေလးဆိုသူ ျမန္မာ-တရုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကမူ ခေရေစ့တြင္းက် ေျပာျပပါသည္။ ထို႔ျပင္ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္ႏိႈက္လည္း ဒုကၡေရာက္လြန္းလွသျဖင့္ ထြက္ေျပးလာသူ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို လိုက္ကူညီဖူးသျဖင့္ သူတို႔ဘ၀အေၾကာင္း အနည္းငယ္သိရပါသည္။ စင္ကာပူေရာက္ ေထာင္ဂဏန္းခပ္မ်ားမ်ားရိွေသာ ျမန္မာ အိမ္ေဖာ္မ်ားမွာ အဆင္ေျပသူမ်ားရိွသလို၊ အဆင္မေျပသူမ်ားလည္း မနည္းလွပါ။
အဆင္မေျပဟုဆိုရာတြင္ ႏွစ္မ်ိဳးရိွ၏။
ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ သေဘာထားဆိုးေသာ အိမ္ရွင္မ်ားက မတရားသျဖင့္ ခိုင္းသျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး-
ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အိမ္ေဖာ္လုပ္သူကိုယ္ႏိႈက္က အဂၤလိပ္လုိမေျပာတတ္၊ တရုတ္လိုလည္း မေျပာတတ္၊ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ေတာမွလာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၿမိဳ႔ျပမွ ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အသံုးအေဆာင္မ်ားကို မသံုးတတ္၊ အခ်ိဳ႔ဆို လံုး၀မသံုးတတ္၊ ကေလးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ျပဳစုရမွန္းမသိ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ မသိျခင္းျဖစ္၏။
အဆံုးမေတာ့ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေလေတာ့၏။
ဆိုးသည္မွာ နယ္မွရန္ကုန္ပို႔၊ ရန္ကုန္မွစင္ကာပူသို႔ ဆက္၍ပို႔။ သူမ်ားပို႔လိုက္လို႔သာ စင္ကာပူေရာက္လာရတာ ျဖစ္သျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္ အသိမိတ္ေဆြ၊ အဆက္အသြယ္ဆိုတာ ဘာရိွပါလိမ့္မတံုး။ ဘယ္မွာ ဘယ္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ရမွန္း ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ သိပါလိမ့္မတံုး။ သည္ေတာ့ ဒုကၡျဖစ္ေတာ့က်ိတ္ခံ။ မခံႏိုင္သည့္အဆံုး ၈ ထပ္တိုက္ေပၚမွ ခုန္ခ်သည့္ကိစၥမ်ား ေပၚလာေတာ့၏။ ခုန္မခ်ရဲသူမ်ားကေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဟု အရဲကိုးကာ ေျခဦးႏွင့္ ဒူးတည့္ရာ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားလည္းရိွ၏။
အိမ္ရွင္မ်ားကိုလည္း အဆိုးမဆိုပါႏွင့္ခင္ဗ်ား။ သူတို႔လည္း အိမ္ေဖာ္တစ္ေယာက္ေခၚဘို႔ရာ ခံ၀န္ကတိေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ MOM Website တြင္ ၀င္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ မ်ားလွစြာေသာ requirement မ်ား ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေဖာ္မ်ားမွာ လခ ၃၀၀ - ၃၅၀ မွ်သာ ရၾကေသာ္လည္း အိမ္ေဖာ္တစ္ဦးအတြက္ အိမ္ရွင္ကုန္က်ရသည္မွာ ထိုႏွစ္ဆမွ် ရိွပါသည္။ ေနာက္ၿပီး သေဘာထားဆိုးသည့္ အိမ္ေဖာ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ရလွ်င္လည္း အိမ္ရွင္မ်ားခမ်ာ မစားသာပါ။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိမိသားသမီးမ်ား၊ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အိုမင္းမစြမ္းမိဘမ်ားကို မိမိတို႔အလုပ္သြားေနတံုး အိမ္ေဖာ္မ်ားလက္ ၀,ကြက္ အပ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါသည္။
အသင္၏ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္သားကေလးကို ကိုယ္အလုပ္သြားေနတံုး အိမ္ေဖာ္က ဗိုက္လိမ္ဆဲြထားလွ်င္ အသင္မည္ကဲ့သို႔ ခံစားရပါမည္နည္း။
တျမန္မႏွစ္က သူမ၏အိမ္ေဖာ္ကို စင္ကာပူေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္ အေမြေပးသြားခဲ့ေသာ စလံုးဆရာ၀န္မႀကီးအေၾကာင္း မိတ္ေဆြတို႔ ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ေဖာ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ လူသာဓုေခၚ၊ နတ္သာဓုေခၚမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလဲြပါ။ သို႔ေသာ္ လူသည္လူမွ်သာျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းသည့္အိမ္ရွင္၊ ဆိုးသည့္ အိမ္ရွင္ရိွသလို ေကာင္းသည့္ အိမ္ေဖာ္။ မေကာင္းသည့္ အိမ္ေဖာ္ရိွပါသည္။
ယခု ဤစာေရးရျခင္းမွာ အိမ္ေဖာ္မ်ားအေၾကာင္း ေရွာေမြးကို ဗာရာဏသီ ခဲ်႔လိုျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္။ ေကာင္းသတင္း ေပးလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သတည္း။
ဒုကၡႏွင့္ လွလွႏွင့္ နပန္းလံုးၾကရေသာ အႏွီ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွသူ ကိုကံဆိုး၊ မကံဆိုးကေလးမ်ားအား ကူရန္၊ ကယ္ရန္ စင္ကာပူ၌ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ရိွပါသည္။ TWC2 ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္သူတို႔အေၾကာင္း အက်ယ္မခ်ဲ႔ေတာ့ပါ။ ေအာက္ပါ link ၌ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ ပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ မတရားအလုပ္ခံရသူ အလုပ္သမား၊ အိမ္ေဖာ္မ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လူမႈေရး အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ျဖစ္ပါသည္။


ထို႔အတြက္ ကို၀ပ္ပါမစ္မ်ား၊ မမိတ္မ်ားႏွင့္ သိကြ်မ္းခင္မင္ရင္းႏွီးမ်က္မွန္းတမ္းမိသူမ်ား သူတို႔အေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါေလ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ -
TWC2 ကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ထပ္ ကိုဒုကၡိတ၊ မယ္ကာကတို႔ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည့္ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔လည္း ရိွပါေသး၏။ HOME ဟု ေခၚ၏။ သူတို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္လို႔ရပါသည္။ HOME ဟူသည္ Humanitarian Organization for Migration Economics ျဖစ္၏။ ေအာက္ပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။


မင္းႏွယ့္ကြယ္။ အင္းဂလိပ္စကားမတတ္ပါဘူးဆိုမွ ဟု အျပစ္တင္မေစာပါႏွင့္ ခင္ဗ်ား။ ဗမာလုိလည္း ေျပာလို႔ရပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုပါသည္။
ဒုကၡႏွင့္လွလွႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသူမ်ား ေအာက္ပါလိပ္စာႏွင့္ ဖံုးနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ခိုင္းလုိက္ပါ။ ၎တို႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။

ဦးတင္ေမာင္၀င္း    ဖံုး - 9757 7641
ဦးေအးၿငိမ္း          ဖံုး - 9730 3027
Elsie                   ဖံုး - 8611 4840
ဓါတ္ေတာ္တိုက္    ဖံုး - ၆၇၄၈ ၇၃၅၂ / ၆၈၄၁ ၄၅၄၀ (ဤနံပါတ္မွာ ၂၄ နာရီဖြင့္ထားသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ေခၚႏိုင္ပါသည္။)


မ်ားမၾကာမီ စင္ကာပူတြင္ အိမ္ေဖာ္ (maid) လုပ္မည့္သူမ်ား သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို စာတစ္ပုဒ္ ေရးထုတ္ပါမည္ခင္ဗ်ား။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေအးၿငိမ္း
၂၆၊ ၃၊ ၂၀၁၃ ည သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၀၀း၃၅ နာရီ

No comments: