Wednesday, November 14, 2012

ပိုးသတ္ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
(ေကာ္တက္စီ ဘိုင္ ဦးကိုကိုေမာင္)
 ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစား ခဲြျခားပံု
မည္သည့္ကုမၸဏီ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွထုတ္သည္ျဖစ္ေစ ပုိးသတ္ေဆးအတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာ တံဆိပ္မွာ အားလံုး တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ရမည္။

ပုိးသတ္ေဆးအမ်ိဳးအစားခဲြျခားရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲ႔ြမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳးအစား

၂။ ပုိးသတ္ေဆးကို အဓိကအသံုးခ်မည့္ေနရာ

၃။ အႏၱရာယ္အဆင့္အတန္း

၁။ ဓာတုပစၥည္းအမ်ိဳးအစား


AS - အာဆင္းနစ္ျဒပ္ေပါင္း

CU - ေၾကးနီျဒပ္ေပါင္း

HG - ျပဒါးျဒပ္ေပါင္း - - စသည္

၂။ ပုိးသတ္ေဆးကို အဓိကအသံုးခ်မည့္ေနရာ


            အသံုးခ်သည့္ေနရာကို သေကၤတျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရာ အခ်ိဳ႔ကို နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


F          – Fungicide - မိႈသတ္ေဆး (မ်ိဳးေစ့မ်ားမွလဲြ၍)

PGR      – Plant Growth Regular (အပင္ႀကီးေဆး)

R          - Rodenticide (ၾကြက္သတ္ေဆး)

L          - Lavicide (ပိုးေလာက္လန္းသတ္ေဆး)

M          - Miticide (ကမ်ဥ္းနီပိုးသတ္ေဆး)

FST       - Fungicide, for seed treatment (မ်ိဳးေစ့အတြက္ မိႈသတ္ေဆး)

H          - Herbicide (ေပါင္းသတ္ေဆး)

I           - Insecticide (အင္းဆက္ပိုးသတ္ေဆး)

၃။ အႏၱရာယ္အဆင့္အတန္း

            WHO အဖဲြ႔ႀကီးက ေထာက္ခံထားေသာ ပိုးသတ္ေဆးအဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးညီလာခံႀကီးက အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ သံုးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။

            WHO က သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရတိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။WHO Class for PesticideWHO Class


LD50 for the rat


(mg/kg body weight)Oral

Dermal

Ia

Extremely hazardous

< 5

< 50

Ib

Highly hazardous

5 - 50

50 - 200

II

Moderately hazardous

50 - 2000

200 - 2000

III

Slightly hazardous

Over 2000

Over 2000

U

Unlikely to present acute hazard

5000 or higher


ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး မွ


LD50 (ၾကြက္)

သတ္မွတ္ထားေသာ

အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ေခ်

မီလီဂရမ္/ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္

အဆင့္အတန္း


ပါးစပ္မွ၀င္လွ်င္

အေရျပားမွတစ္ဆင့္၀င္လွ်င္

၁က

အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား

၅ ထက္နည္း

၅၀ ထက္နည္း

၁ခ

အႏၱရာယ္မ်ား

၅ မွ ၅၀

၅၀ မွ ၂၀၀


အသင့္အတင့္အႏၱရာယ္မ်ား

၅၀ မွ ၂၀၀၀

၂၀၀ မွ ၂၀၀၀


အနည္းငယ္အႏၱရာယ္မ်ား

၂၀၀၀ အထက္

၂၀၀၀ အထက္


လတ္တေလာအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရိွ

၅၀၀၀ ႏွင့္ အထက္
ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ LD50 တန္ဘိုးကို ရွင္းျပပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ LD50 5 mg/Kg ဆိုသည္မွာ ၁ ကီလိုဂရမ္အေလးခ်ိန္ရိွသည့္ ၾကြက္ အေကာင္ ၁၀၀ ကို ပိုးသတ္ေဆးခ်ည္း (သို႔မဟုတ္) ဓါတုေဗဒပစၥည္းစစ္စစ္ တစ္ခုကို ၅ မီလီဂရမ္ ေကြ်း လိုက္ျခင္းျဖင့္ ၾကြက္ အေကာင္ ၅၀ ေသလွ်င္ 5mg/kg ႏႈန္းထားရိွေသာ ထိုေဆးကို LD50 (Lethal Dose 50) ဟု ေခၚပါသည္။ ဥပမာ - ပါရာစီတေမာ့၏ LD50 တန္ဘိုးမွာ 1250/kg ရိွ၏။ ၈၀ ကီလိုဂရမ္အေလးခ်ိန္ရိွသူတစ္ဦးအတြက္ ၁၂၅၀ x ၈၀ = ၁၀၀၀၀၀ မီလီဂရမ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးတစ္လံုးလွ်င္ ၅၀၀ မီလီဂရမ္ရိွသျဖင့္ ေဆးအလံုး ၂၀၀ တစ္ၿပိဳင္နက္ေသာက္ပါက ေသရန္ရာခိုင္ႏံႈး ၅၀ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၈၀ ကီလိုဂရမ္ရိွသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ LD50 - 5mg/kg ရိွေသာေဆးကို ၄၀၀ မီလီဂရမ္ေလာက္ ေသာက္မိပါက ေသဘို႔တစ္၀က္ ေသခ်ာေနၿပီဟု ဆိုလိုပါသည္။ (၅ x ၈၀ = ၄၀၀)

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၁ - ၁၁ - ၂၀၁၂ ေန႔လည္ ၄း၂၁ နာရီ (Revised)


3 comments:

Ko Ko Maung said...

ဆရာေရ .... ဒီမွာေတာ့ LD50 Value ကို ppm နဲ႔မေျပာဘူးဆရာ ဥပမာ >5mg/Kg ဆိုတာ LD50 Value မွာ 1 Kg weight ရွိတဲ့ ၾကြက္တစ္ေတြကို ေဆးရဲ႕ အဆိပ္အစစ္ a.i. 5mg ေၾကြးၾကည့္ရင္ အေကာင္ ၅ဝ (50%-ေပါ့) ေသစရင္ သူ႔ရဲ႕ LD50 Value က 5mg/Kg လို႔ေျပာတာပါဆရာ ...

Ko Ko Maung said...

ဆရာ ခင္ဗ်ား ဒီေနရာ မွာ LD50 နဲ႔ ေျပာတဲ့အခါ ppm နဲ႔ မေျပာပါဘူးခင္ဗ်ာ ... LD50 Value ကိုရွင္းျပရရင္ ဥပမာ LD50 5mg/Kg လို႔ေရးထားတယ္ဆိုပါစို႔ ... ဒီဟာကဘာေျပာသလဲဆိုေတာ့ 1Kg အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့ ၾကြက္အေကာင္(၁ဝဝ)ကို ပိုးသတ္ေဆး(သို႔)ဘယ္ Chemical ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူရဲ႕ pure a.i. အဆိပ္အစစ္ 5mg ေၾကြးၾကည့္ရင္ အေကာင္ ၅ဝ ေသသြားရင္ ဒီႏႈန္း (5mg/Kg) ကို LD50 (lethal dose 50) လို႔ေခၚပါတယ္။ ဆိုေတာ့ 80Kg ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ 400gm ေလာက္ Oral (ဆို) ပါးစပ္ထဲဝင္သြားရင္ 50% ေသဖို႔ေသခ်ာေနၿပီလို႔ဆိုလိုတာပါ။ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသာက္သံုးေလံရွိတဲ့ အကိုက္အခဲေျပာက္ေဆး Paracetamol ဆိုပါေတာ့ သူ႔ရဲ႕ LD50 Value က 1250/Kg ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ေစာေစာကလိုတြက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ Body weight အတြက္ 1250 x 80 ဆိုေတာ့ 100000mg ပါ။ တစ္လံုး 500 mg ဆိုေတာ့ အလံုး ၂ဝဝ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲေသာက္မိရင္ ေသဖို႔ 50% ေသခ်ာၿပီေပါ့ .. ေလးစားစြာျဖင့္ ကိုကိုေမာင္

ေအးၿငိမ္း said...

mg/kg က ppm နဲ႔ အခ်ိဳးတူေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ppm န႔ဲအတူတူပဲလို႔ ယူဆမိသကိုးဗ်။ ppm က မ်ားေသာအားျဖင့္ အရည္မွာသံုးတာ။ ခုဟာက အခဲဆိုေတာ့ ယူနစ္ျခင္းမတူတာေပါ့။ ရွင္းျပေပးတာ ေက်းဇူးပါကိုေမာင္။ ကြ်န္ေတာ္ျပန္ျပင္လိုက္ပါ့မယ္။