Thursday, September 27, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၂၈)

  ၄၊ ၄၊ ၅။ သႀကၤန္စာအား အဓိပၸါယ္ေဖာ္ၾကည့္ျခင္း


 ဇယ်တု သဗၺမဂၤလံ။            ။ သု၀ဏၰမယံ ဖလိက၊ ပဋိစ ၦႏံၷ သမပဏၰာ သ ေယာဇနာယာမ၀ိတၳာရံ၊ သူရိယႆ ေဒ၀ပုတၱႆ ၀ိမာနံ၊ သူရိယမ႑လံ နာမ။ ယင္းသို႔မိန္႔မွာ ဌာကထာတည့္၊ က်မ္းလာပါဌ္ရင္း၊ ဓိပၸါယ္လင္းေသာ္၊ အတြင္းခန္းသာ၊ ေရႊပိန္း ကာသည့္၊ ထိန္၀ါတင့္ၿဖီး၊ ေရႊျဖင့္ၿပီး၍၊ ရံဆီးဘံုပ၊ ဖန္သားခလွ်က္၊ လံုး၀ယူဇနာ၊ ငါးဆယ္ျဖာႏွင့္၊ သခၤ်ာအ၀န္း၊ တြက္ေရ ညႊန္းေသာ္၊ အစြန္းငါးဆယ္၊ တစ္ရာသြယ္သည့္၊ ေနႏြယ္၀ံသ၊ အာဒိစၥဟု၊ ေဒ၀ဗိမာန္၊ ဘံုယာဥ္ပ်ံကို၊ ရည္သန္သမႈ၊ ေခၚေ၀ၚ ျပဳသား၊ ေလာကုပစာ၊ သူရိယာဟု၊ နာမာပညတ္၊ ေနျပာသာဒ္မွ၊ သဟႆေရာင္၊ ျခည္တစ္ေထာင္ျဖင့္၊ ထိန္ေျပာင္ပ၀င္း၊ သံုးကြ်န္းလင္းသည့္၊ တနဂၤေႏြေခၚဆို၊ ထိုသည့္ၿဂိဳဟ္သည္၊ အဟိုပထမ၊ ကပ္ဦးစက၊ မိႆရာသီ၊ အာဒိခ်ီလွ်က္၊ ႆ၀နီမွတ္၊ ထိုနကၡတ္၏၊ ပါဒ္ပထမ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကလွ်က္၊ လွည့္ၾကြျမန္းရာ၊ နကၡတ္သာကို၊ မီွပါႏိုင္ပဲ၊ သုိ႔ျဖစ္ျမဲေၾကာင့္၊ ေနာက္ဆဲြပါဒ၊ ဒုတိယ ႏွင့္၊ ယွဥ္ရျပန္လာ၊ ဤျခင္းရာျဖင့္၊ ပစၦာပါဒ၊ နကၡတၱႏွင့္၊ ဌာနရာသီ၊ ဆယ့္ႏွစ္လီ၌၊ စဥ္စီယွဥ္ရ၊ သို႔ကိစၥမွာ၊ မာသခ်င့္ေထာက္၊ မိန္သို႔ေရာက္၍၊ ေနာက္အ၀သာန္၊ န၀င္းမွန္မွ၊ တစ္ဖန္မိႆ၊ အစန၀င္း၊ ေျပာင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္၊ စက္ကြင္းတစ္ရစ္၊ တစ္ပတ္ ေခတ္ကို၊ တစ္ႏွစ္အရ၊ သႀကၤန္က်ဟု၊ ဌာနျမန္ျပည္၊ သမုတ္သည္ကို၊ အတည္တြက္ဆ၊ သေကၤတကား၊ ခဆပဥၥာ၊ သကၠရာကို၊ ရာဇာၾကငွာန္း၊ ေစာရဟန္းတည့္၊ ကိန္းခန္းေခ်ရစ္၊ အစႏွစ္မွ၊ မဇၥ်ဌာနီ၊ ေနျပည္ေတာ္ထိ၊ သြယ္ညိွယူလစ္၊ တြက္စစ္ေကာဇာ၊ ႏွစ္သခ်ၤာကား၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္။ ည စက္ ၉ နာရီ၊ ၅၃ မိနစ္၊ ၂၆ စကၠန္႔၊ ျမန္မာပဟုိရ္ ညဥ့္ ၁ ခ်က္တီးေတာ္၊ ၁ နာရီ၊ ၃ ပါဒ္၊ ၁၁ ဗီဇနာ၊ ၂ ျပာဏ္၊ ၂ ခရာ အခ်ိန္၊ ၿဗိစၦာရာသီလဂ္၊ ဓႏုရာသီစန္း၊ တနဂၤေႏြေဟာရန္၊ ၾကာသပေတးၾတင္း၊ ၾကာသပေတးန၀င္း၊ ဗုဒၶဟူး ဒြါဒသင္း၊ ၾကာသပေတးတႎသင္း၊ နကၡတ္ ၁၇ လံုး၊ ၀ ပါဒ္၊ ၁၂ ဃဋီ၊ ၅၂ ၀ိဃဋီ၊ ၁၈ အႏုဃဋီျပည့္ထက္၊ လဂ္စီးလွ်က္၊ ထိုနာရီ ၏ မြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကား၊ ဥတၱရဖလဂုဏီနကၡတ္၊ ၁၄၈ အံသာ၊ ၂ လိတၱာ၊ ၄၈ ၀ိလိတၱာတြင္ ဗလ၀ကရိုဏ္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်က္ ဘာဏုရာဇာမည္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ခရုသင္းအဆင္းႏွင့္တူေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္၊ ႏြားလားဥသဘကိုစီး၍၊ လက္တစ္ဖက္ကား ပုဆိန္၊ လက္တစ္ဖက္ကား တံစဥ္ကိုကုိင္လွ်က္၊ အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္ကသည္ အေနာက္သုိ႔၀င္၏။ ေျပာကၠာေဒ၀ီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍၊ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား၊ အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ရႆကာေဒ၀ီ နတ္သမီးကား ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္၍ လွမ္းလင့္၏။ နႏၵာေဒ၀ီနတ္သမီးကား၊ အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အ၀ါ အားျဖင့္ ငါးပါးေသာအဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္လွ်က္ သႀကၤန္မင္းကို ေစာင့္လင့္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးဦး၊ မိုးလယ္ မိုးရြာခ်ိန္နည္းပါးအံ့။ မိုးေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မိုးရြာခ်ိန္မ်ားအံ့။ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဘုရားပုထိုး၊ ေက်ာင္းကန္ လႉဒါန္းမႈ မ်ားကုန္အံ့။ ကဲြ်ႏြားစေသာ သတၱ၀ါတို႔ ေရာဂါဘယျဖစ္ကုန္အံ့။ အေျခေလးခုတုိ႔ ဥပဒ္ျဖစ္ အံ့။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပည္ႀကီး၊ ျပည္ငယ္အခ်ိဳ႔ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ကုန္အံ့။ ပိုးခ်ည္ရွားအံ့။ ျငဳပ္၊ ၾကက္သြန္၊ ျငဳပ္ေကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္ေျခာက္တို႔ ေစ်းေကာင္းအံ့။ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ျမစ္ကမ္းရိုးတို႔၌ က်ေရာက္ဖန္မ်ားေသာ္လည္း ႀကိဳတင္သတိေပးမႈေၾကာင့္ အႏၱရာယ္နည္းပါးအံ့။ (ဤကား မဟာသႀကၤန္က် အေဟာတည္း။)  
            သႀကၤန္သံုးပါးတို႔တြင္ သမႏၱသႀကၤန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္က်ၿပီးေနာက္ ၂၄ မိနစ္ေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ ဦးေခါင္းေဆး မဂၤလာျပဳရာ၏။ ဤကား အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ သာမည အခါေပတည္း။ အသီးအသန္႔ ၀ိေသသအခါေပးကား၊ သႀကၤန္ေျမခံေသာ သႀကၤန္က်သည့္အခ်ိန္တြင္ တိထီ ၇ လံုး၊ ၂၈ ဃဋီ၌ ဣ႒တနလၤာ ေျမခံ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းတိထီ ေျမခံ ဆိုင္ရာမွာ တနလၤာေန႔ျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္က်သည့္ရက္မွာ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရာ တနလၤာ ႏွင့္ ေသာၾကာသားသမီးတို႔မွ အပ ၾကြင္းက်န္ကုန္ေသာ ေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ေန႔အလိုက္ ဂဟပတိအရပ္ကား တနဂၤေႏြသားသမီးအတြက္ မိမိ ေမြးနံက်ရာ တနဂၤေႏြအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ ပရိ၀ါရမွဆက္၍ အာယု၊ နဂရ၊ ဘုမိၼ၊ ဂဟပတိဟု ေရတြြက္၍  လက္ယာရစ္အားျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာကို လွည့္၍ယူရာတြင္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သည္ ဂဟပတိအရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤါသားသမီးကား အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၊ ဗုဒၶဟူးသားသမီးကား ေျမာက္အရပ္၊ ၾကာသပေတး သားသမီးကား အေရွ႔အရပ္၊ စေနသားသမီးကား အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၊ ရာဟုသားသမီးကား အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္အရပ္ မ်ားသို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔နံ၏ အျမစ္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြကား ဒန္း၊ အဂၤါကား ကံ့ေကာ္၊ ဗုဒၶဟူးကား ေျမစာ၊ ၾကာသပေတးကား ခ်ယား၊ စေနကား သီး၊ ရာဟုကား ေျမစာ၊ အျမစ္ႏွင့္ နံတူပန္းညြန္႔တုိ႔ကို နင္းၾကမ္းျပဳ၍ မိမိတို႔နံ၏ အညြန္႔ ပန္း တနဂၤေႏြကား ကံ့ေကာ္၊ အဂၤါကား ခ်ယား၊ ဗုဒၶဟူးကား သေျပညြန္႔၊ ၾကာသပေတးကား သီးညြန္႔၊ စေနကား အုန္း၊ ရာဟုကား သေျပဟူေသာ နံတူပန္းပြင့္၊ ပန္းညြန္႔တို႔ကို အသီးသီးေဆာင္လွ်က္ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘိုးဘြား ၊ဆရာသမား၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာ၊ စတုေလာကပါလ၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္ သမၼာေဒ၀၊ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတို႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔ လုိရာဆႏၵကို ဆုေတာင္း၍ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳကုန္ရာသည္။

            သႀကၤန္အက် ေျမခံေန႔သားသမီးျဖစ္ေသာ တနလၤာေန႔သားသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္အရပ္ရိွ သစ္ပင္ရင္း၌ မိမိတုိ႔၏ အျမစ္ျဖစ္ေသာ အုန္းညြန္႔ကို အခင္းျပဳ၍၊ မိမိတို႔နံ၏ အညြန္႔ျဖစ္ေသာ ေျမစာညြန္႔ကို ေဆာင္လွ်က္ သႀကၤန္အက် ျဂဟဇာပြင့္ရာ ေတာင္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳကုန္ရာသည္။

            သႀကၤန္အက်ေန႔သည္ ေသာၾကာေန႔ျဖစ္ရာ ေသာၾကာေန႔သားသမီးတို႔သည္ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္အရပ္ရိွ သစ္ပင္ရင္း၌ ေသာၾကာ၏ အျမစ္ေန႔နံျဖစ္ေသာ သေျပညြန္႔ကို အခင္းျပဳ၍၊ မိမိတို႔နံ၏ နံညြန္႔ပန္းျဖစ္ေသာ ဒန္းညြန္႔ကိုေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ပထမအၾကတ္ရက္ျဖစ္ေသာ စေနေန႔၌ ျဂဟဇာပြင့္ရာ သႀကၤန္အၾကတ္ ျဂဟဇာ အရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္၊ တဖန္ ဒုတိယအၾကတ္ရက္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႔၌ ျဂဟဇာပြင့္ရာ၊ သႀကၤန္အၾကတ္ ျဂဟဇာအရပ္ျဖစ္ေသာ၊ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီးလွ်င္ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘိုးဘြား၊ ဆရာသမား၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာ၊ စတုေလာကပါလ၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္ သမၼာေဒ၀၊ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတို႔ကို ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ၿပီး မိမိတို႔ လုိရာဆႏၵကို ဆုေတာင္း၍ ဦးေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳကုန္ရာသည္။

ဦးေခါင္းေဆးရေသာ အက်ိဳးကား - သကၤေႏၱ၊ သႀကၤန္ဟုေခၚေ၀ၚအပ္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ပုဏၰေမ၊ အံသာ ၃၆၀ ရသျဖင့္ တစ္ဘ၀ဏျပည့္၍၊ မိန္ရာသီ အ၀သာန္န၀င္းမွ မိႆရာသီ၊ အာဒိန၀င္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္ရိွေသာ္၊ ဣဓ၊ ဤလူ႔ျပည္၌၊ မာဏ၀ါ၊ သတၱ၀ါ၏ု ေခၚေ၀ၚအပ္ကုန္ေသာ၊ မႏုဇာ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္၊ သိရာ၊ ဦးေခါင္းေဆးကုန္ရာ၏။ ေတသံ၊ ထိုဦးေခါင္းေဆးကုန္ေသာသူတို႔အား၊ သတၱဘာဂီ၊ ခုနစ္ႏွစ္ကျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ေရာဂီ၊ အနာမ်ိဳးတို႔သည္၊ ၀ိနာေသယ်ံဳ၊ ကင္းေပ်ာက္ကုန္ရာ၏။ သုခဘာဂီ၊ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အဖို႔ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ သတသဟႆာနိ၊ တစ္သိန္းေသာ အက်ိဳးတို႔သည္၊ ဘေ၀ယ်ံဳ၊ ျဖစ္ကုန္ရာ၏။

            သႀကၤန္အခါ၌ ေရွာင္ရန္အမႈမ်ားကား၊ “နရုဒံ ေမထုနံ သုရာ၊ ၀ဓေကာေဓန ေတလတာ။ ရုကၡေဆဒါ ဟနႏၱႆ၊ တိေဏယ် ၀ိတၱိေဏယ် ၀ိတိၱေဏယ် ၀ါ၊ ဣမာနိ ဒသကမၼာနိ၊ သေကၠာပိ ပရိ၀ဇၨေယ” ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ မဂၤလာစကား၊ လကၤာၾကားအံ့၊ ေၾကာင္းလ်ားစံုေစ့၊ သႀကၤန္ေန႔၌၊ မေတြ႔ေ၀းစြာ၊ ေရွာင္ကုန္ရာသား၊ ၁ - မသာႏွလံုး၊ ညိႈးခ်ံဳးစိုးရိမ္၊ မျငိမ္ပူေဆြး၊ ငိုေၾကးကုန္ထ၊ ၂ - ကာမအရာ၊ ေမထုနာႏွင့္၊ ၃ - ပါဏာသတ္ပုတ္၊ ၄ - ေသာက္ထုတ္ေသရက္၊ ၅ - မ်က္ထြက္မာန၊ ပဋိဃႏွင့္၊ ေဒါသကိုၿငိမ္း၊ ၆ - ဆီလိမ္းပြတ္ဆင္၊ ၇ - သစ္ပင္ခုတ္ျဖတ္၊ ၈ - သတ္ခတ္ကုန္ေရွာင္း၊ ၉ - အေရာင္း၊ ၁၀ - အ၀ယ္၊ လဲလွယ္ဟူသည္၊ ဤဆယ္မည္ကို၊ လူ႔ျပည္တစ္ခြင္၊ လူကိုစင္ထား၊ ျမင္းမိုရ္ဖ်ား၀ယ္၊ သိၾကားေသာ္မွ၊ မျပဳရရာ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရာဟု၊ က်မ္းလာေသာ္ကား၊ လကၤာၾကားသည္၊ ဤကား မဟာသႀကၤန္အက် အလိုတည္း။ 

            သႀကၤန္အတာတက္အံ့ေသာအခါကား - - ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ခု၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခု၊ ဧၿပီလ၊ ၁၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ စက္ ၁ နာရီ၊ ၅၈ မိနစ္၊ ၇ စကၠန္႔၊ ျမန္မာပဟိုရ္ ညဥ့္ ၂ ခ်က္တီးေက်ာ္၊ ၄ နာရီ၊ ၃ ပါဒ္၊ ၁၀ ဗီဇနာ၊ ၁ ျပာဏ္၊ ၈ ခရာ အခ်ိန္၊ မကာရလဂ္၊ မကာရရာသီစန္း၊ တနဂၤေႏြေဟာရတ္၊ ဗုဒၶဟူးၾတင္း၊ တနလၤာန၀င္း၊ ဗုဒၶဟူးဒါြဒသင္း၊ စေနတႎသင္း၊ နကၡတ္ ၂၁ လံုး၊ ၃ ပါဒ္၊ ၆ ဃဋီ၊ ၅၈ ၀ိဃဋီ၊ ၁၂ အႏုဃဋီထက္ လဂ္စီးလွ်က္ ထိုနာရီ၏ မြန္းတည့္နကၡတ္ေသာ္ကား ၀ိသာခါ နကၡတ္၊ ၂၁၀ အံသာ၊ ၄ လိတၱာ၊ ၅၃ ၀ိလိတၱာတြင္ ဗိသွ်တိ ကရုိဏ္းႏွင့္ယွဥ္လွ်က္၊ သီရိသူရိယသိဒၶႏ ၱ၊ ၾကမတၱဗိုလ္ၿပိဳသည္ႏွင့္အညီ၊ သညီေ၀ါဟာသကၠရာဇ္၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ျပည့္၍၊ အတာႏွစ္သစ္၊ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္သို႔ အတာတက္သည္။ အတာသင့္ေသာ တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ အတာတက္ေသာ အခ်ိန္၌ ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ ဆင္ယင္၍ ျမတ္ေသာေနရာမွ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာသံုးပါး၊ မိဘဘိုးဘြား၊ ဆရာသမား၊ ျဗဟၼာသိၾကား၊ စတုေလာကပါလနတ္၊ သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္၊ သမၼာေဒ၀၊ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္တို႔အား၊ မိမိတို႔ဆႏၵရိွေသာ ၀တၳဳပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္၊ လႉဒါန္းပူေဇာ္ပသ၍၊ တိထီေျမခံ၊ မိတၱဳ၏၊ ျဂဟဇာပြင့္ရာအရပ္ ျဖစ္ေသာ၊ အေနာက္အရပ္သို႔၊ မ်က္ႏွာမူၿပီး လွ်င္၊ အတာစားကုန္ရာသည္။

အတာစားရျခင္း၏ အက်ိဳးကား - - အတာပုည၊ ကုသလကို၊ ျပဳၾကကုန္ေသာ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ “အတာကမံၼ ကေရာႏ ၱႆ၊ မဟာေဘာဂံ မဟာသုခံ၊ မဟာပၹလံ စတုဒိၶသံ၊ ေ၀ရီေဇယ်သုမဂၤလံ” ဟု ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုကဲ့သို႔ ရတနာသံုးပါးစသည္တို႔အား လႉဒါန္းပူေဇာ္ၾကေသာ သူတို႔သည္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာတရား၊ ျပန္႔ပြားတိုးတက္၊ ျပည့္စံုကုန္ရာသည္။

            အတာဆန္းထူး၊ ႏွစ္ေဟာင္းက်ဴး၍၊ တန္ခူးလည္သည္၊ ႏွစ္အမည္ကား၊ အာသဠႏွစ္တည္း။ ႏွစ္ကို မကာရ္းေစာင့္၏။ လကို ငါးေစာင့္၏။ ရက္ကို ကုမ ၻဏ္ေစာင့္၏။ ေျမကို ဒကၡရက္ဘီလူးေစာင့္၏။ ေကာင္းကင္ကို ဣႏၵသေရာနတ္ ေစာင့္၏။ ေရကို နဂါးေစာင့္၏။ မိုးကို လင္းပိုင္ေစာင့္၏။ ေတာကိုယုန္ေစာင့္၏။ လူတို႔၏ အဓိပတိကား သုခမိန္၊ အေျခေလးခုတို႔၏ အဓိပတိကား မဂါရ္း၊ ငွက္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ၀မ္းဘဲ၊ သစ္ပင္တို႔၏ အဓိပတိကား ဆူးေခါင္းနက္၊ ၀ါးတို႔၏ အဓိပတိကား တင္း၀ါး၊ ျမက္တို႔၏ အဓိပတိကား ပျပားျမက္။ နကၡတ္ ၆ လံုးငုပ္၏။ ၇ လံုးေပၚ၏။ ေျမၾသဇာမရိွ။ မိုးဦးမိုးလယ္ေကာင္းအံ့၊ မိုးေႏွာင္းတန္႔အံ့။ မိုးတဖ်င့္သံုးရြာအံ့။ မိုးအႀကိမ္ ၆၀ ရြာအံ့။ ၾကည္းေတာင္ေတာမေကာင္း။ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းရာေကာင္းအံ့။ ေကာက္ပဲ နာအံ့။ အရြက္ဟုန္အံ့။ အသီး၊ အႏွံ၊ အျမစ္၊ အဖု မေကာင္း။ ေရႀကီးအံ့။ ကဆုန္လဆန္း မိုးသံၾကားအံ့။ မြတ္သိပ္ကုန္အံ့။ သစ္သီးပန္းမန္ အန႔ံအေမႊး မေကာင္း။ ကဆုန္၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ ျပာသို၊ ဤ ၄-လ ကား ခုိးသူဒ႑ထ၍၊ ခိုက္ရန္မ်ားအံ့။ မင္းကား ရန္သူကို ေအာင္အံ့။ ရပ္ျခားနယ္ေ၀းမွ ဧည့္သည္မ်ား ေရာက္လာအံ့။ ႏိုင္ငံတကာတို႔တြင္ လူတို႔ အနာအဖ်ား မ်ားကုန္အံ့။ မြတ္သိပ္ကုန္အံ့။ သမီး၊ လုလင္စေသာ လူႀကီးသူမတို႔ ခ်စ္ခင္ေသာသူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းျခင္း မ်ားကုန္ အံ့။ လူတို႔ပဲြသဘင္ အလႉေကာင္းမႈျပဳသူနည္းအံ့။ ဤႏွစ္ဖြားသာ သားသမီးကား ဉာဏ္ပညာရိွအံ့။ ဥစၥာပစၥည္း ခ်မ္းသာအံ့။ စိုးမင္းသိထင္အံ့။ ခ်စ္သူမ်ားအံ့။ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာျခင္းရိွအံ့။ ေစာင္းျငင္းတတ္အံ့။ ဘုန္းကံႀကီးမားအံ့။ ယဥ္ေက်းသိမ္ ေမြ႔အံ့။ လူတကာတို႔ မီွခိုရာ ျဖစ္အံ့။ ဆုလာဘ္ႀကီးစြာရအံ့။ အသက္ ၈၀ ေနရအံ့။ ဤကား အတာစကၡဳအလိုတည္း။

            မိုးလအခါ သီရိျႏၵအမည္ရိွေသာ နတ္သားသည္ အညိဳ၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အေမာင္း၊ အမည္းအားျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အ၀တ္တန္ဆာ၊ ရတနာ ၇ ပါးျဖင့္ၿပီးေသာ ဘယက္တန္ဆာ၊ နားေတာင္းမကိုဋ္၊ သရဖူတို႔ကို ၀တ္ဆင္ၿပီး ေသာ္ အလ်ား ၂ ဥသဘရိွသည့္ အေရာင္တို႔ျဖင့္ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ သံလ်က္ကို လက္ယာလက္ျဖင့္ကိုင္လွ်က္ လက္၀ဲ လက္ျဖင့္ မိုးေရကိုေဆာင္၍ စၾကာ၀ဠာတိုက္အလံုးကို ႏံွ႔ေစၿပီး လူမ်ိဳးအမ်ား၊ သားငါးတိရစ ၦာန္တို႔ကို သနားၾကင္နာ၊ ေမတၱာ ထား၍၊ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ၊ ကမ ၻာ့တန္ဆာျဖစ္ေသာ မိုးတင္းမ်ားကို၊ ကယ္တင္ေထာက္ပံ့သည္ကား၊ လူ႔ျပည္၌ ၃ တင္း၊ သတၱရဘန္၌ ၃ တင္း၊ ဟိမ၀ႏ ၱာ၌ ၂ တင္း၊ ေကာင္းကင္၌ မိုးတင္းမရိွ၊ သမုဒၵရာ၌ ၃ တင္းျဖစ္ရာ လူ႔ျပည္၊ သတၱရဘန္၊ သမုဒၵရာတို႔၌ မုိးတင္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ၀ေျပာသာယာအံ့။ မိုးေကာင္းအံ့။ နဂါး၊ ဂဠဳန္တို႔ ျမဴးထူးျခင္း လြန္ကုန္အံ့။ ေနရိွန္ ညံ့အံ့။ ေျမာက္ေလျပန္အံ့။ အေအးပိုအံ့။ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ေဒသတို႔တြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း၊ မုန္တိုင္းငယ္မ်ား ျဖစ္တတ္အံ့။ လိႈင္းတံပိုးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ငါးမ်ားေသေၾကပ်က္စီးအံ့။ မိုးသံုးပါးရြာအံ့။ ဆီးႏွင္းထန္အ့ံ။ ေရေန သတၱ၀ါတို႔ ေပ်ာ္ပါးျမဴးထူးၾကကုန္အံ့။ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္ ဒီေရလိႈင္းမ်ား မၾကာခဏေရာက္အံ့။ သစ္ရြက္မ်ိဳး ေပါအံ့။ ဤကား ဗ်ာကရာသီ ရွင္ရေသ့အလိုတည္း။

            ဂႏ ၱႏ ၱရမိုးကိန္းကား မိုးဦး၊ မိုးေႏွာင္းေကာင္းအံ့။ မိုးလယ္တန္႔အံ့။ ဂႏ ၱႏ ၱရေရကိန္းကား ေရဦးေရနည္းအံ့။ ေရလယ္၊ ေရေႏွာင္း၊ ေရႀကီးအံ့။

            ဤႏွစ္တြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ အလႉအတန္းျပဳလုပ္မႈမ်ား ထူးျခားစြာ မ်ားျပားလာအံ့။ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း မ်ား ေပါၾကြယ္အံ့။ မိုးေကာင္းအံ့။ သေလးစပါး၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းအျဖဴ၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ သစ္သီး၀လံ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား၊ ရာဘာ၊ ဆန္စပါး၊ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ ပိုးခ်ည္၊ ၀ါဂြမ္း၊ ႀကံသကာ၊ ဓါတ္ဆီ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုပစၥည္းမ်ား၊ ႀကိမ္ ႏွင့္ ႀကိမ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ပစၥည္းမ်ား အထြက္မ်ားအံ့၊ ေပါမ်ားအံ့။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာအံ့။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မီဒီယာတို႔မွ ပညာေပးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ အစြမ္းထက္ေဆး၀ါးတို႔ႏွင့္ ကုသမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါဘယကင္းေ၀းအံ့။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ လံႈ႔ေဆာ္မႈတို႔ ေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈနည္းအ့ံ။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား အျဖစ္မ်ားအံ့။ သတၱဳ၊ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သိုက္အသစ္မ်ား ထပ္မံရွာေဖြ ေတြ႔ရိွအံ့။

 ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ သိမွတ္ဖြယ္ရာ                          
            ၁၃၇၄ ခုႏွစ္တြင္ သႀကၤန္တက္ၿပီး သုဒၶဒိန္ ၄၄ ရက္ေျမာက္ေသာ နယုန္လဆန္း ၁၀ ရက္ (၃၀၊ ၅၊ ၂၀၁၂)၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ ေဖ်ာက္ဆိပ္ၾကယ္ေပၚ၏။ ပထမ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ (၁၆၊ ၇၊ ၂၀၁၂) တနလၤာေန႔တြင္ ေကာက္ႀကီးပ်ိဳး ႀကဲရာ၏။ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၅ ရက္ (၁၊ ၉၊ ၂၀၁၂) စေနေန႔တြင္ ေဖ်ာက္ဆိပ္မြန္းတည့္၏။ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၂ ရက္ (၁၇၊ ၉၊ ၂၀၁၂) တနလၤာေန႔တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ကန္ရာသီေျပာင္းသျဖင့္ ကန္ဆင္းမိုးရြာအံ့။ သီတင္းကြ်တ္လဆန္း ၂ရက္ (၁၇၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သရ၀ဏ္နကၡတ္ မြန္းတည့္၏။ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ (၁၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂) ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေကာက္ႀကီးေကာက္သား၀င္၏။ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၃ ရက္ (၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂) ေသာၾကာေန႔တြင္ မုရင္းပ်ိဳးႀကဲရာ၏။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ (၁ ၊၁၂၊ ၂၀၁၂) စေနေန႔တြင္ ေဖ်ာက္ဆိပ္ေျမလူး၏။ ျပာသိုလဆန္း ၃ ရက္ (၁၄၊ ၁၊ ၂၀၁၃) တနလၤာေန႔တြင္ နဂါးေနေရာင္မွ လြတ္၏။ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ (၂၉၊ ၁၊ ၂၀၁၃) အဂၤါေန႔တြင္ မုရင္း ေကာက္သား၀င္၏။ ေနာက္ဆရာတို႔ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တပို႔တဲြလျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ (၂၇၊ ၂၊ ၂၀၁၃)  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မုရင္း ေကာက္သား၀င္၏။ ယင္းေန႔တြင္ ပုဗၺၾကယ္တိုင္ကို လယ္၌ စိုက္အပ္၏။ သီးပင္၊ ကုကိၠဳပင္၊ သဖန္းပင္ မင္းမူ၏။ ေရသဖန္းပင္ ၌ ပုဗၺၾကယ္၀ပ္၏။ မင္းမူေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ကိုင္းကို တိုင္ျပဳ၍ ၾကယ္၀ပ္ေသာ သစ္ပင္၊ သစ္ညြန႔္တို႔ကုိ တိုင္၏အဖ်ား၌ ခ်ည္ၿပီးလွ်င္ ပုဗၺၾကယ္တိုင္ျပဳအပ္၏။ ထမင္း၊ မုန္႔ျဖဴ၊ မုန္႔နီ၊ ပန္းျဖဴတို႔ျဖင့္ ပုဗၺၾကယ္တိုင္ကို ပူေဇာ္၍ လယ္၌ စိုက္အပ္၏။ ကန္၊ ေခ်ာင္း၊ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံႏွင့္ လယ္ယာတို႔၌ စတင္ထြန္ယက္ လုပ္ကိုင္ေသာအခါတြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔ႏွင့္ နဂါးေပၚရက္တို႔ကို ခ်န္လွပ္၍ နဂါးလွည့္ကို သတိျပဳၿပီးလွ်င္ “စလုတ္ကိုေထာက္၊ လယ္ကိုေဖာက္၊ ေက်ာက္ကိုနင္းကာ၊ ထြန္ခ်ရာ၏” ဟု ဆိုေသာ ေၾကာင့္ ေျမာက္အရပ္မွ ေန၍ ေတာင္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူၿပီး လယ္ထြန္မဂၤလာ ျပဳကုန္ၾကရာသည္။ သကၠရာဇ္ဦးေခါင္း ေတာင္ သို႔ျပဳ၏။ ဓါတ္ဦးေခါင္း ေျမာက္သို႔ျပဳ၏။ တနဂၤေႏြနံထြန္း၏။ အဂၤါနံပုပ္၏။ အထြန္းကိုေဆာင္၊ အပုပ္ကိုေရွာင္ကုန္ရာသည္။

- - - - - x x x - - - - -

            ဤကား သႀကၤန္စာတစ္ေစာင္၏ စံအေရးအသားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသႀကၤန္စာတြင္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအေဟာ၊ လတစ္လစီအတြက္ အေဟာ စသည္တို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သာမန္လူၿပိန္းတို႔ ဖတ္လိုက္လွ်င္ ခုနစ္ရက္သားသမီးႏွင့္ လစဥ္ေဟာစာတမ္းမ်ားမွလဲြ၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သိသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္က မရွင္းျပဘဲ နားလည္ႏိုင္စရာမရိွပါ။

            ျမန္မာျပကၡဒိန္သည္ သႀကၤန္စာႏွင့္တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သႀကၤန္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္၊ ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္တို႔အရသာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ကို စီရင္ရသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ အတြက္ သႀကၤန္စာသည္လည္း အေရးႀကီး၏။

            ထုိ႔ျပင္တ၀ ေတာသူေတာင္သားမ်ားမွာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားလို သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ အင္တာနက္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ မနီးစပ္။ မိုးေလ၀သကို သိဘို႔မလြယ္ကူ။ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာသည္ျဖစ္ရကား သႀကၤန္စာကိုသာ အားကိုးတႀကီးျပဳလွ်က္ သည္ႏွစ္ မိုးေကာင္းမည္၊ ေရလွ်ံမည္၊ မုန္တိုင္းထန္မည္၊ မည္သည့္ေန႔တြင္ လယ္စဆင္းရမည္ စသည္ တုိ႔ကို သိၾကရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း ေငြကုန္ေၾကးက်မမ်ားပဲ သည္ႏွစ္ဘာျဖစ္မည္၊ ဘယ္ေန႔သားသမီးတို႔ျဖင့္ အဆင္ေျပမည္၊ ဘာကုန္ေတြေပါမည္၊ ရွားမည္ စသည္္တုိ႔ကို ဖတ္ႏိုင္ေလေသးရာ ေက်းလက္ေနလူထုတို႔အတြက္ သႀကၤန္စာ မွာ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ရိွေနပါသည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ ပညာလိုလား အမ်ိဳးေကာင္းသားသမီးမ်ားအတြက္ ထိုသႀကၤန္စာမွ ဆိုလိုခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိပပ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ သႀကၤန္စာကို တစ္ပိုဒ္ခ်င္း ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာလွ်က္ ဆိုလုိရင္း အဓိပၸါယ္မ်ားကို စူးစမ္းၾကည့္ပါမည္။

 ၄၊ ၄၊ ၆။ သႀကၤန္အက်၊ အတက္ ၿဂိဳဟ္ခြင
 


            သႀကၤန္စာတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ေတြ႔ရသည္မွာ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္ ၿဂိဳဟ္ခြင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေဗဒင္ဆရာမ်ားႏွင့္ ေဗဒင္ပညာကို ေလ့လာလိုက္စားထားသူမ်ားမွအပ သာမန္လူတို႔ နားမလည္ႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟုသုတရေစရန္ ရွင္းျပပါမည္။
            အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ပံုမ်ားမွာ ရာသီစက္၀န္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စၾကာ၀ဠာ၏ ပံုသ႑ာန္သည္ စက္၀န္းပံု ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ ေနကို ကမၻာႏွင့္တကြ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားကလည္း စက္၀န္းပံုပတ္လမ္းအတိုင္း လွည့္ပတ္ေနၾကသည္။ ဤသည္ ကိုရည္၍ စက္၀ိုင္းပံုျဖင့္ ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာသည္ ေနကိုတစ္ပတ္ပတ္ရန္ တစ္ႏွစ္ (၃၆၅ ရက္ေက်ာ္) ၾကာသည္။ ထို ကမၻာပတ္လမ္းတစ္ပတ္ရိွ ၾကယ္မ်ားကို အစုမ်ားစုကာ ၁၂ ပိုင္းခဲြသည္။ ၾကယ္တစ္စုကို တစ္ရာသီဟု သတ္မွတ္သည္။ စက္၀န္းတစ္ပတ္လွ်င္ ၃၆၀ ဒီဂရီ (၃၆၀ အံသာ) ရိွေသာေၾကာင့္ တစ္ရာသီတြင္ ၃၀ ဒီဂရီ ရိွသည္။ ရာသီစက္၀န္း တစ္ပတ္တြင္ ၁၂ ရာသီရိွသည္။ ဤအေၾကာင္း အခန္း (၁) ရာသီစက္အေၾကာင္း၌ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  
            ထိုစက္၀ိုင္းအတြင္းမွ တစ္ကြက္စီသည္ တစ္ရာသီစီကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ ထုိအကြက္မ်ားအတြင္းမွ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၁ = တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၊ ၂= တနလၤာၿဂိဳဟ္ စသျဖင့္ ျဖစ္၏။ ‘၀’ သည္ စေနၿဂိဳဟ္ျဖစ္ၿပီး ‘၈’ မွာ
ရာဟု၊ ‘၉’ မွာ ကိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ‘လ’ ကား လဂ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ‘လဂ္’ ဟူသည္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္ ျဖစ္၏။
            ‘က်’ ဟု ေရးထားေသာစက္၀ိုင္းသည္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၌ရိွေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အေနအထားျဖစ္ၿပီး ‘တက္’ ဟု ေရးထား ေသာစက္၀ိုင္းသည္ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္၌ရိွေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါပံုတြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္သည္ မိႆရာသီတြင္ ရိွ၏။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ႏွင့္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္တို႔ မိႆရာသီတြင္ရိွေၾကာင္း မည္ကဲ့သို႔ သိႏုိင္ပါသနည္း။ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာကိုရွာရန္ ၿဂိဳဟ္သြား ျပကၡဒိန္လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာသံဒိ႒ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္အျပင္ အိႏိၵယႏွင့္ အေမရိကန္ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္တုိ႔ကိုပါ သံုးပါသည္။
            ရာသီမ်ားကို ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ သေကၤတျပဳ၏။ ဥပမာ - မိႆရာသီ = ၀၊ ၿပိႆရာသီ = ၁၊ ေမထုန္ = ၂ စသျဖင့္ ျဖစ္၏။ ေအာက္ပါပံုႏွင့္ ဇယားကို ၾကည့္ပါ။


ေအာက္ပါပံုမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ သံဒိ႒ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုးေကာ္လံမွာ ၿဂိဳဟ္မ်ား ကို ျပထားပါသည္။ အေပၚဆံုးအတန္း ၅ တန္းမွာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ ေန႔မ်ား ျဖစ္၏။ ညာဘက္အကြက္ရိွ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏တည္ေနရာကို ရာသီ၊ အံသာ၊ လိတၱာ သံုးဆင့္ ျပထား သည္။ အေပၚဆံုးဂဏန္းမွာ ရာသီ၊ အလယ္ဂဏန္းမွာ အံသာ၊ ေအာက္ဆံုးဂဏန္းမွာ လိတၱာ ျဖစ္၏။သႀကၤန္က်ရက္မွာ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ရာ ၁၃ ေကာ္လံကိုၾကည့္လွ်င္ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာစေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ တည္ေနရာကို သိပါမည္။ အထက္ပါပံုမွ ၁၃ ေကာ္လံရိွ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အတန္းကို ၾကည့္လွ်င္ ၀၊ ၀၊ ၄ ဟုေတြ႔ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခု၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ တည္ေနရာမွာ သုညရာသီ၊ သုညအံသာ၊ ၄ လိတၱာ ျဖစ္သည္။ သုညရာသီမွာ မိႆရာသီ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ( ၁ ဂဏန္း) ကို ရာသီစက္ မွ မိႆရာသီတြင္ ေနရာခ်ရပါမည္။ 
ထို ၁၃ ေကာ္လံမွ တနလၤာၿဂိဳဟ္ အတန္းကိုၾကည့္လွ်င္ ၉၊ ၀၊ ၅၁ ဟုေတြ႔ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ခု၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ ေန႔၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ တနဂၤလာၿဂိဳဟ္၏ တည္ေနရာမွာ ၉ ရာသီ၊ သုညအံသာ၊ ၅၁ လိတၱာ ျဖစ္၏။ ၉ ရာသီမွာ မကာရရာသီ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္တြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္မွာ မကာရရာသီသို႔ မေရာက္ေသး။ ဓႏုရာသီတြင္ပင္ ရိွေသး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္ရာသီခြင္တြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္ ( ၂ ဂဏန္း) ကို ဓႏုရာသီတြင္ ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
            က်န္ၿဂိဳဟ္မ်ားမွာလည္း ဤအတိုင္းပင္ျဖစ္၏။ သႀကၤန္အတက္ၿဂိဳဟ္ခြင္မွာလည္း ဤနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လဂ္မွာ သႀကၤန္က်ခ်ိန္တြင္ ၿဗိစၦာရာသီ၌ရိွသည္ျဖစ္၍ ၿဗိစ ၦာလဂ္ဟု ေခၚသည္။ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္တြင္ မကာရရာသီ၌ ရိွသျဖင့္ မကာရလဂ္ဟု ေခၚ၏။
            သႀကၤန္စာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသႀကၤန္အက်အတက္ ၿဂိဳဟ္ခြင္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသနည္းဟူမူ သႀကၤန္ က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္မ်ားရိွ ဤၿဂိဳဟ္အေနအထားမ်ားကိုၾကည့္ကာ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း ထုတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ပါဦးမည္။


ေအးၿငိမ္း
၂၇ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ည ၈း၀၀ နာရီ


No comments: