Sunday, July 22, 2012

ျမန္မာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ျမွင့္တင္ေရးအဖဲြ႔


ျမန္မာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ျမွင့္တင္ေရးအဖဲြ႔
MSDS (Myanmar Safety Development Society)
ယခုေျပာင္းလဲစျပဳလာေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအား အလံုးစံုခြ်တ္ျခဳံက်ေနေသာဘ၀မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ အဖက္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေနေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူမ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္းမွသာမက ပညာရွင္မ်ားအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ အင္တိုက္အားတိုက္ႏွင့္ ပါ၀င္လာၾကပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေရာက္ေနၾကရေသာ ျမန္မာမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္၏။
ျပည္တြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက မည္သို႔ပင္ျမင္ၾကသည္ျ့ဖစ္ေစ ျပည္ပသို႔ေရာက္ေနၾကသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာမ်ား အားလံုး၏ရင္ထဲတြင္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီး လူတစ္လံုး၊ သူတစ္လံုးျဖစ္လာေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ား ကိန္းေအာင္းေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ထိုဆႏၵမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မိမိတတ္ႏိုင္ေသာဘက္မွလည္း ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစနစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔က အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားေစကာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ “လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္” ဟူေသာေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြတစ္ခု ကြ်န္ေတာ္သြားလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ဌာနေပါင္းစံုမွအရာရိွႀကီးမ်ား ၁၅၀ခန္႔တက္ေရာက္လာပါ၏။ စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ၾက၊ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ၾကသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္အလြန္ေက်နပ္မိပါသည္။
ထိုေဟာေျပာပဲြအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သူတို႔အား ေျပာျပခဲ့၊ စာႏွင့္လည္းေရးေပးခဲ့၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည့္သူမ်ားအားလည္း ခ်ိတ္ဆက္ခ့ဲ၏။ စင္ကာပူ ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း ထိုေဟာေျပာပဲြအေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ၾကားကာ ေျပာျပခဲ့ပါေသးသည္။ ဦးေဇာ္ေအာင္ ကေတာ့ အဖဲြ႔တစ္ခုဖဲြ႔ကာ လုပ္ဘို႔မၾကာခဏတိုက္တြန္း၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္မွာ safety နယ္သို႔ေရာက္တာ မၾကာေသးသျဖင့္ safety အေပါင္းအသင္းသိပ္မရိွေသးသည္တစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာျပကၡဒိန္စာအုပ္ကို အားစိုက္ ေရးေနသျဖင့္ အျခားကိစၥမ်ားကို ဘာမွ မလုပ္လိုသည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ safety အဖဲြ႔ဖဲြ႔ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ပါ သည္။
၂၀၁၂ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္က မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ကိုႏြယ္၀င္းက ျမန္မာ Safety Officer မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြရိွသည္။ ယေန႔ညေန ၆ နာရီခဲြအခ်ိန္ ကလီမင္တီေမာလ္ ၌ ေတြ႔ၾကမည္ဆိုသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရေအာင္ လိုက္သြားခဲ့၏။
စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးတက္ေရာက္လာပါသည္။ စကား၀ိုင္းကို ဦးေဆာင္သူမွာ ဦးခ်စ္ကိုေဖႏွင့္ ဦးသန္႔ေဇာ္ေအာင္ ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းအရာမွာ စင္ကာပူတြင္ေရာက္ရိွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ Safety လုပ္ေနသူမ်ားအပါအ၀င္ အျခား အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားပါ၀င္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခ်င္ေနသည္ကို လုပ္မည့္သူမ်ားေတြ႔ရသျဖင့္ အေတာ္၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္မိပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ကား စာကိုေစာက္ခ်ေရးလုိသျဖင့္ သိပ္အခ်ိန္မ်ားမ်ားစားစားမေပးႏိုင္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့သည္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားလည္း ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္ ဤအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးကေလးတစ္ေစာင္ေရးလွ်က္ ျဖန္႔လွ်င္ေကာင္းမည္ဟု မိတ္ေဆြမ်ားကိုေျပာျပရာ သူတို႔ကလည္း သေဘာတူပါသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ - - - https://app.ros.gov.sg/ui/Index/InformationOnRegisteringASociety.aspx တြင္ ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။
၁။ အဖဲြ႔၏ သဘာ၀
ဤအဖဲြ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အျမတ္အစြန္းကို အဓိက မထားေသာအဖဲြ႔ (Non Profit Organization) ျဖစ္၏။ အဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားမွာ ကာယအား၊ ဉာဏအား၊ ေငြအား စိုက္ထုတ္လုပ္ကုိင္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။
၂။ အဖဲြ႔အစည္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ပထမဦးဆံုး လုပ္ရမည္မည္မွာ အဖဲြ႔အစည္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႔နာမည္ကို သံုးခုတင္ရမည္။ ဦးခ်စ္ကိုေဖက “MSDS (Myanmar Safety Development Society)” ဟု နာမည္တစ္ခု ေရြးထားသည္။ ေနာက္ထပ္ နာမည္ႏွစ္ခု လိုပါ ေသးသည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား နာမည္ထပ္မံေရြးေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ အဖဲြ႔တြင္ “ျမန္မာ” ဟူေသာနာမည္ပါပါက ျမန္မာ သံရံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။
၃။ အဖဲြ႔အစည္း တည္ေနရာ
အဖဲြ႔တည္ေနရာကို ကိုယ့္အိမ္လိပ္စာ ေပးလိုက္လို႔မရ။ Society Act ထဲ၌ ျပဆိုထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ရမည္ ဆုိသည္။ ပင္နင္စူလာမွ ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဆိုင္လိပ္စာတစ္ခု ေပးလုိက္လို႔ရပါသည္။ အျခားသူမ်ားရိွလွ်င္လည္း အႀကံျပဳေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
၄။ အဖဲြ႔အစည္း ၏ တံဆိပ္ (logo)
ကြ်န္ေတာ္စိတ္ကူးေရးဆဲြရန္ ႀကံစည္ထားပါသည္။ အျခားသူမ်ားအားလည္း ေရးဆဲြေပးပို႔ ၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
၅။ အဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းပံု
အဖဲြ႔တြင္ နာယက၊ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ ဘ႑ာေရးမႉး၊ စာရင္းကိုင္၊ စာေရး စသည္တုိ႔ ခန္႔ထားရန္လိုပါသည္။ ဤသည္ကို ထပ္မံစည္းေ၀းၿပီး အမ်ားသေဘာတူ ေရြးေကာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ခံရသူမ်ားသည္ နာမည္ခံမွ်မဟုတ္ဘဲ မိမိတာ၀န္ယူထားသည္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈ ျဖစ္၏။ ထုိမွ်သာမက မိမိဘာလုပ္ရမည္ကိုသိကာ တကယ္လည္း ေစတနာပါပါ လုပ္ေပးသူျဖစ္ရန္ လုိပါသည္။
နာယကအျဖစ္ စင္ကာပူရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမွ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးကို ထည့္သြင္းရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာကလပ္မွ လူႀကီးမ်ားကိုလည္း အသိေပးဖိတ္ေခၚရန္ ရိွပါသည္။
၆။ အဖဲြ႔ ရံပံုေငြ
အဖဲြ႔အစည္းမွတ္ပံုတင္ရန္ ႏွင့္ အျခားဗာဟီရမ်ားအတြက္ ကနဦးရံပံုေငြ $ 500 ခန္႔လိုပါသည္။ အဖဲြ႔ရပ္တည္ႏိုင္ရန္၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဥပမာ - ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ျပပဲြမ်ား) ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရံပံုေငြလုိပါလိမ့္မည္။ ဤရံပံုေငြကိုမူ အသင္းသားမ်ား၏ အသင္း၀င္ေၾကးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလႉရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရွာေဖြႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုျပသကာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အလႉေငြမ်ား ရရိွႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
အျမတ္အစြန္းကို အဓိကမထားသည့္ အဖဲြ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေနာက္ပိုင္း အဖဲြ႔ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္လာၿပီးသည့္အခါ သင္တန္း မ်ားတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေပးလာရလွ်င္ သင္တန္းပို႔ခ်ခ၊ ျပပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပေပးခ၊ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - PPE) မွာယူသည့္အေပၚမွ စသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသင္တန္း၊ ပစၥည္းပံ့ပိုးမႈစသည္မ်ားမွာ ဤအဖဲြ႔ ေအာက္မွာသာ ရိွပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ရလာေသာအျမတ္အစြန္းမ်ားမွ အဖဲြ႔အတြက္ ရာခိုင္ႏႈံးတစ္ခုျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
၇။ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေနာက္ပိုင္းရံုးခန္းအတည္တက်ျဖစ္လွ်င္ ရံုးဖြင့္ကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ရံုးခန္း၌ စာၾကည့္တိုက္ထားရိွကာ safety ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို soft copy, hard copy မ်ားထားရိွမည္။ ရိွသူမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေပးၿပီး အလုိရိွသူမ်ားအား ျပန္လည္ေ၀မွ်မည္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ copy right စာအုပ္မ်ားကိုမူ ကန္႔သတ္ ထားပါမည္။ 
စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ သြားေရာက္လွ်က္ ေဟာေျပာပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ျပပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါမည္။
လိုအပ္သည့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၈။ အေထြေထြ
ဇူလိုင္လ ၂၉၊ လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ Chinese Garden ၌ ေနာက္ထပ္ စည္းေ၀းပဲြျပဳလုပ္ပါမည္။ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါဖံုးနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
1) U Chit Ko Pe              : 96722512 (uchitkope@yahoo.com)
2) U Tin Maung Thein     : 91055566  (tinmaungthein@gmail.com)
3) U Nwe Win                : 92301304  (nwewin07@yahoo.com)
4) U Thant Zaw Aung     : 94887612  (zaw64@hotmail.com)
5) U Aye Nyein              : 97303027  (aye475@gmail.com)
6) Daw Aye Aye Aung   : 98494099  (ayeayeaung.nus@gmail.com)
7) Daw Aye Aye Myint   : 98522447  (pkpkmyint@gmail.com)
8) U Min Zaw                 : 91143961 (ulowik@yahoo.com)
9) U Win Maung             : 90298154 (winmg06@gmail.com)
10) Mr. Princeton S.Peter : 90235231 (princeton_ptr@yahoo.com)
11) U Chit Shwe             : 94353925  (chitshwe07@gmail.com)
12) U Tin Soe                : 91134832  (tinsoe2001@yahoo.com)

မွတ္တမ္းတင္သူ
ဦးေအးၿငိမ္း
၂၂ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၂ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခဲြ

No comments: