Friday, July 20, 2012

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္း (၅)

  ၁၊ ၁၀။ ရက္၊ နာရီ
           
 ပဟိုရ္စည္

တို ့ေတာရြာ
ေျပာစရာ အခ်ိန္ေဆာင္ရမွာျဖင့္
အိမ္ေခါင္ အိပ္တန္းက
ခ်ိပ္ပန္း ေတာင္ပံေပြလို ့
ေညာင္ကန္ေတြ ဆူလွယ္တြန္မွျဖင့္
အရြယ္မြန္ သူငယ္အိပ္ခ်ိန္ ဟု
အတိတ္နာရီ မွန္လိုက္တာက ၾကက္သံအၾကား။

နားမခ်ိဳ
ခုမ်ားမွာ ေရႊပဟိုရ္တဲ့
ေနညိဳလ်င္ ေဒါင္စိုင္းေအာင္
ေနာင္ဒိုင္း တဒူဒူနွင့္
ဆူေလသည္ ဘယ့္နွယ္ျမိဳ ့ရယ္လို ့
ရွင္ဘုရင္လူေမာ္တို ့ရယ္
မင္းမို ့ခံစား။

အမည္မသိေရွးစာဆို

            အခ်ိန္ကို နာရီ၊ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ စသည္တို႔ျဖင့္တုိင္းတာ၏။ အထက္တြင္ တစ္ေန႔တာျဖစ္ေပၚလာပံုအေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ယခု ျမန္မာျပကၡဒိန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ထို နာရီ၊ ရက္၊ လ ႏွစ္တို႔အေၾကာင္း အက်ဥ္းမွ် ရွင္းျပပါမည္။ အေသးစိတ္ကို နကၡတၱေဗဒအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပပါမည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႔တိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ေရွးေခတ္အခါမ်ားက ေနနာရီကို သံုးၾကသည္။ ျမန္မာမ်ားသည္လည္း ေနနာရီကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရနာရီကိုေသာ္လည္းေကာင္း သံုးခဲ့ပါသည္။

 ပထမဦးစြာ ျမန္မာနာရီမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာတို႔တြင္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က ကိုယ္ပိုင္ ျမန္မာနာရီရိွခဲ့၊ သံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာနာရီမွာ ယခုကာလ စက္နာရီမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ရက္ကို သန္းေခါင္မွသန္းေခါင္ တိုင္းတာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာတစ္ရက္မွာ တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ည ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔ဆိုသည္မွာ ေနထြက္မွသည္ ေန၀င္ထိ ျဖစ္ၿပီး တစ္ည ဆိုသည္မွာ ေန၀င္မွေနထြက္ထိ ျဖစ္၏။ ျမန္မာနာရီအားျဖင့္ တစ္ရက္တြင္ နာရီ ၆၀ ရိွသည္။ ေန႔နာရီ ၃၀၊ ည နာရီ ၃၀ ျဖစ္၏။

ျမန္မာနာရီ အတိုင္းအတာမ်ားကို အခန္း ၁၊ ၁။ ယူနစ္မ်ား အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အျခားမူကဲြတစ္ခု မွာ မ်က္စိတစ္မွိတ္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ၾကာခ်ိန္ကို တစ္ခဏ ဟု ေခၚကာ ျမန္မာနာရီအတိုင္းအတာကို ေအာက္ပါ အတိုင္းသတ္မွတ္ပါသည္။

၁၀

ခဏ

=


လယ

၁၀

လယ

=


ခရာ

၁၀

ခရာ

=


ျပဏ္


ျပဏ္

=


ဗီဇနာ

 ၁၅

ဗီဇနာ

=


ပါဒ္


ပါဒ္

=


နာရီ


နာရီခဲြ

=


ပဟိုရ္


ပဟိုရ္

=


ေန႔/ည

၆၀

နာရီ

=


ရက္

ယခုေခတ္နာရီမွာ ၂၄ နာရီ စနစ္ျဖစ္၏။ ယခုေခတ္နာရီကို ၁၂ နာရီစနစ္ႏွင့္ ၂၄ နာရီ စနစ္ဟု ႏွစ္မ်ိဳးေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ၁၂ နာရီစနစ္တြင္ မနက္ ၀၀း၀၀ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ နာရီထိကို AM ဟုေရးသည္။ ထို႔ေနာက္ ညေနပိုင္းကို သန္းေခါင္ခ်ိန္ ထိကို PM ဟု ေရးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၅ မိနစ္ဆိုလွ်င္ 9:35AM ဟု ေရးၿပီး ညေန ၄ နာရီခဲြဆိုလွ်င္ 4:30PM ဟု ေရးႏိုင္သည္။ ၂၄ နာရီစနစ္တြင္မူ နံနက္၊ မြန္းလဲြ ခဲြမထားဘဲ နာရီမ်ားကို ဆက္ေရသြားသည္။ ဥပမာ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၅ မိနစ္ ဆိုလွ်င္ 0935HRS ဟု ေရးၿပီး ညေန ၄ နာရီခဲြဆိုလွ်င္ 1630HRS ဟု ေရးသည္။ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မနက္၊ ည မလဲြေစရန္ ၂၄ နာရီစနစ္ျဖင့္ သံုးသည္။

ျမန္မာနာရီတြင္မူ ေန႔နာရီ ၃၀၊ ညနာရီ ၃၀ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေန႔နာရီ ၃၀ ေက်ာ္သြားသည္ကို ၃၁ နာရီ ၃၂ နာရီ စသျဖင့္ ေရရိုးထံုးစံမရိွပါ။ ေန႔နာရီသည္ ေန႔နာရီသာျဖစ္ၿပီး ညနာရီသည္ ညနာရီသာ ျဖစ္သည္။
ဤတြင္ ေန႔နာရီ ၃၀၊ ညနာရီ ၃၀ ဆိုေသာ္လည္း ဤသည္မွာ တစ္ႏွစ္ရိွ ၁၂ လစလံုးအတြက္ မဟုတ္ပါ။ ေန႔တာ၊ ညတာ တူညီေသာလမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အခန္း ၁၊ ၆ ၌ေနသြားလမ္းမ်ားအေၾကာင္း၌ ေနမင္းသည္ ဥတၱရဒိဂ္၊ မေဇၥ် ႏွင့္ ဒကိၡဏဒိဂ္တို႔ျဖင့္သြားလာေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေနမင္းသည္ ဥတၱရဒိဂ္သြားလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေန႔တာ ရွည္မည္။ မေဇၥ်သြားလွ်င္ ေန႔တာညတာ တူမည္။ ဒကိၡဏဒိဂ္သြားလွ်င္ ေန႔တာတိုမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သည့္လမ်ား၌ ထိုယာဥ္မ်ားျဖင့္ သြားသနည္း။
             ၿပိႆ၊ ေမထုန္၊ ၾကကဋ္၊ သိဟ္၊ ကန္ ရာသီမ်ားတြင္ ဥတၱရဒိဂ္သြားသည္။ ျမန္မာလမ်ားအေနႏွင့္ ကဆုန္၊ နယုန္၊ ၀ါဆို၊ ၀ါေခါင္၊ ေတာ္သလင္းလမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိႆ (တန္ခူး) ႏွင့္ တူရာသီ (သီတင္းကြ်တ္လ) တို႔တြင္ မေဇၥ်သြားသည္။ ၿဗိစ ၦာ၊ ဓႏု၊ မကာရ၊ ကုမ္၊ မိန္ ရာသီမ်ားတြင္ ဒကိၡဏဒိဂ္သြားသည္။ ျမန္မာလို တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တဲြ၊ တေပါင္းလ တို႔ျဖစ္၏။ ေနအသြားအလာေပၚမူတည္ၿပီး ေန႔တာ၊ ညတာ အတိုအရွည္မ်ား တစ္လႏွင့္တစ္လမတူပါ။
ျမန္မာဆယ့္ႏွစ္လ၏ ေန႔တာ၊ ညတာ အတိုအရွည္တို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္နည္းအားျဖင့္ မွတ္သားထားႏိုင္ရန္အတြက္ ကဝိလကၡဏာ သတ္ပံုက်မ္းတြင္-

ပတ္သံတာရွည္၊ တီးသံျမည္၊ လက္ဆည္ကန္စာေရး။
တစ္ဆယ္ေလာင္းမည္၊ ထမ္းပိုးရည္၊ ယင္းသည္ နာရီေပး။
ဆယ့္ႏွစ္လလည္၊ ေန႔ဖို႔ရည္၊ ညဥ့္သည္ အၾကြင္းေဆး။

-       ဟူ၍ သံေပါက္လကၤာျဖင့္ စပ္ဆိုမွတ္တမ္းတင္ထား၏။

ထိုသံေပါက္ သံုးပုဒ္တြင္ ပထမသံေပါက္မွာ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လအတြက္ တစ္လံုးေကာက္ အကၡရာနံသင့္ဂဏန္း တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုး ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ - တန္ခူး = ပတ္၊ ကဆုန္ = သံ စသည္) ခ်ရာတြင္
ပတ္=၅။ သံ=၆။ တာ=၇။ ရွည္=၈။
တီး=၇။ သံ=၆။ ျမည္=၅။
လက္=၄။ ဆည္=၃။ ကန္=၂။ စာ=၃။ ေရး=၄ - ဟူ၍ ဂဏန္းခ်ရေပသည္။

            ဤသည္မွာ ေဗဒင္ဂဏန္းမ်ားျဖစ္၏။ မသိသူေသးသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
အ၊ ဥ၊ ဧ၊ အဲ၊ ၾသ   = ၁ = တနဂၤေႏြ

က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င    = ၂ = တနလၤာ

စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည    = ၃ = အဂၤါ

ရ၊ ယ၊ လ၊ ၀        = ၄ = ဗုဒၶဟူး
ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ      = ၅ = ၾကာသပေတး

သ၊ ဟ               = ၆ = ေသာၾကာ

တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န    = ၀ သို႔မဟုတ္ ၇ = စေန

မွတ္ခ်က္။            ။ ရ ႏွင့္ ဠ ကို ရာဟု = ၈ ဟု ယူပါသည္။

တစ္ဆယ္ေလာင္းမည္ ဆိုသည္မွာ ထိုနံသင့္ဂဏန္းမ်ားကို ၁၀ ေပါင္းပါဟု ဆိုလိုသည္။ ဥပမာ - တန္ခူးလအတြက္ (ပတ္ = ၅) ျဖစ္၏။ ၎ကို ၁၀ ေပါင္းေသာ္ (၅+၁၀=၁၅) ျဖစ္၏။

ထမ္းပိုးရည္ - ဟူသည္ ႏွစ္ဆျပဳပါ။ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းရဂဏန္းကို ၂ ႏွင့္ ေျမွာက္ပါဟု ဆိုလိုသည္။

ဥပမာ - တန္ခူးလမွ ေပါင္းရဂဏန္းသည္ ၁၅ ျဖစ္၏။ ၎ကို ၂ ႏွင့္ေျမွာက္ေသာ္ (၁၅ x ၂ = ) ၃၀ ရသည္။

ေန႔ဖို႔ရည္ - ဟူသည္ ထိုရေသာ ဂဏန္းမွာ ေန႔နာရီေပါင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ညဥ့္သည္ အၾကြင္းေဆး - ဟူသည္ကား ၆၀ မွ ထို ေန႔နာရီကို ႏႈတ္။ အၾကြင္းသည္ ညနာရီေပါင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၏။

ဥပမာ - တန္ခူးလတြင္ ေန႔နာရီေပါင္း ၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တြက္ကိန္းအရသိရၿပီ။

တစ္ရက္ရိွနာရီေပါင္း ၆၀ မွ ထိုေန႔နာရီ ၃၀ ကိုႏႈတ္လိုက္ေသာ ၃၀ ၾကြင္းမည္။ ထိုနာရီသည္ကား ညဥ့္နာရီပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္ခူးလတြင္ ေန႔နာရီ ၃၀ ၊ ညနာရီ ၃၀ ရိွသည္ဟု သိရသည္။ က်န္သည့္လမ်ားကိုလည္း ထုိအတိုင္း တြက္ယူႏုိင္ပါသည္။
ပတ္၊ သံ၊ တာ၊ ရွည္၊ တီး၊ သံ၊ ျမည္ - လကၤာကို ဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းရပါသည္။တြက္နည္း

ေန႔နာရီ

ညနာရီ (၆၀-ေန႔နာရီ)

တန္ခူး

ပတ္ (၅ + ၁၀) x ၂ = ၃၀

၃၀

၃၀

ကဆုန္

သံ (၆ + ၁၀) x ၂ = ၃၂

၃၂

၂၈

နယုန္

တာ (၇ + ၁၀) x ၂ = ၃၄

၃၄

၂၆

၀ါဆို

ရွည္ (၈ + ၁၀) x ၂ = ၃၆

၃၆

၂၄

၀ါေခါင္

တီး (၇ + ၁၀) x ၂ = ၃၄

၃၄

၂၆

ေတာ္သလင္း

သံ (၆ + ၁၀) x ၂ = ၃၂

၃၂

၂၈

သီတင္းကြ်တ္

ျမည္ (၅ + ၁၀) x ၂ = ၃၀

၃၀

၃၀

တန္ေဆာင္မုန္း

လက္ (၄ + ၁၀) x ၂ = ၂၈

၂၈

၃၂

နတ္ေတာ္

ဆည္ (၃ + ၁၀) x ၂ = ၂၆

၂၆

၃၄

ျပာသို

ကန္ (၂ + ၁၀) x ၂ = ၂၄

၂၄

၃၆

တပို႔တဲြ

စာ (၃ + ၁၀) x ၂ = ၂၆

၂၆

၃၄

တေပါင္း

ေရး (၄ + ၁၀) x ၂ = ၂၈

၂၈

၃၂

            ဤသည္ကိုၾကည့့္ျခင္းျဖင့္ ၀ါဆိုလတြင္ ေန႔ ၃၆ နာရီရိွၿပီး ေန႔တာ အရွည္ဆံုး၊ ျပာသိုလတြင္ ည ၃၆ နာရီရိွၿပီး ညတာ အရွည္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ားက ေန႔ကိုလို ၀ါဆို၊ ညကိုလို ျပာသုိ ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေရွးျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္တို႔ လက္ထက္ေတာ္၌ တစ္ရက္လွ်င္ ပဟိုရ္စည္ ၈-ႀကိမ္တီးသည္။ ေန႔ ၄ ႀကိမ္၊ ည ၄ ႀကိမ္ ျဖစ္၏။ တစ္ရက္အတြင္း ပဟိုရ္စည္တီးပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ေန႔အတြက္ ပဟိုရ္စည္တီးပံုမွာ ေန႔တာႏွင့္ညတာညီမွ်ေသာ တန္ခူးလႏွင့္ သီတင္းကြ်တ္လမ်ားတြင္ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္မွစ၍ ေရနာရီ တစ္နာရီလွ်င္ ေမာင္းတစ္ခ်က္၊ ၂ နာရီလွ်င္ ေမာင္းႏွစ္ခ်က္ အစဥ္အတိုင္း တီးသြားျပီး ၇ ေမာင္း ေက်ာ္ ၇ နာရီ ၂ ပါဒ္၊ သို႔မဟုတ္ ၇ နာရီခြဲရွိေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းသံ ၁၁ ခ်က္ ႏွင့္ စည္သံ ၁၁ ခ်က္ကို တစ္လွည့္စီ တီးပါ သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ စည္ ၁၁-ခ်က္စီ တီးသည္ကို ေန႔တစ္ခ်က္တီးဟု ေခၚ၏။ ထိုတစ္ခ်က္တီး အခ်ိန္သည္ စက္နာရီ နံနက္ ၉ နာရီႏွင့္ ညီမွ်၏။ 
ထိုကဲ့သို႔ တစ္ခ်က္တီးျပီးေနာက္ ေရနာရီ တစ္နာရီလွ်င္ ေမာင္းတစ္ခ်က္တီးျပန္၏။ ထိုအခ်ိ္န္ကို တစ္ခ်က္တီးေက်ာ္ တစ္ေမာင္းဟူ၍ ေခၚပါသည္။ အထက္ပါအတိုင္း ၇ နာရီႏွင့္ ၂ ပါဒ္ရွိလာျပန္ေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္စည္ ၂၂ ခ်က္စီ တီးျပန္၏။ ၎ကို ၂ ခ်က္တီးဟု ေခၚသည္။ ထို ေန႔ ၂ ခ်က္တီးအခ်ိန္မွာ စက္နာရီ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီႏွင့္ ညီမွ်သည္။
အစဥ္အတိုင္းဆက္တီးလာရာ ၇ နာရီ ၂ ပါဒ္ ရွိလာျပန္ေသာအခါ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္ စည္ ၃၃ ခ်က္စီ တီးျပန္သည္။ ၎ကို ၃ ခ်က္တီးဟု ေခၚ၏။ ထို ၃ ခ်က္တီးအခ်ိန္သည္ စက္နာရီ ညေန ၃ နာရီႏွင့္ ညီမွ်၏။ ထို႔ေနာက္ ၇ နာရီ ၂ ပါဒ္ တြင္ ေခါင္းေလာင္းႏွင့္စည္ ၄၄ ခ်က္စီ တီးျပန္သည္။ ၎ကို ၄ ခ်က္တီးဟုေခၚ၏။ ထို ၄ ခ်က္တီး အခ်ိန္ကား ေနဝင္ခ်ိန္ စက္ ၆ နာရီပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ညအတြက္ ပဟိုရ္စည္ ၄ ႀကိမ္ တီးပံုမွာလည္း အထက္ပါ ေန႔အတြက္ ပဟိုရ္စည္ တီးပံုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။
ပဟိုရ္စည္ တီးပံုတီးနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေန႔တာ၊ ညတာ တိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ရွည္သည္ျဖစ္ေစ။ ေန႔ႏွင့္ည နာရီတို႔ကို ေလးပိုင္းစီပိုင္းၿပီး တစ္ပိုင္းလွ်င္ တစ္ပဟိုရ္ တီး၏။ ဤကဲ့သို႔ ပဟိုရ္စည္ကို ေန႔တာ၊ ညတာ အတိုအရွည္လိုက္၍ တီးသျဖင့္ မည္သည့္လမဆို ေနထြက္ႏွင့္ နံနက္ ေလးခ်က္တီး၊ ေနဝင္ႏွင့္ ညေနေလးခ်က္တီး၊ မြန္းတည့္ႏွင့္ ေန႔ႏွစ္ခ်က္တီး၊ သန္းေခါင္ႏွင့္ ညႏွစ္ခ်က္တီးတို႔ အျမဲ ညီေလသည္။


ေရွးျမန္မာမင္းတို႔၏ ေရနာရီျပဳလုပ္ပံုမွာ ရတနာအျပည့္စီခ်ယ္ထားေသာ ေရအင္တံုထဲတြင္ ေရအျပည့္ထည့္၍ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အေပါက္ေဖာက္ထားေသာ ေၾကးဖလားတင္ထား၏။ ေၾကးဖလားမွာ ေၾကးနီအခ်ိန္ ၁၆ က်ပ္သား ေလး၏။ အေစာက္ ၇ လက္သစ္၊ မ်က္ႏွာ၀အက်ယ္ ကိုးလက္သစ္ရိွသည္။ ဖလား၏ေအာက္ေျခတြင္ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး၏ ဆံျခည္မွ်င္ ၁၆ မွ်င္ ၀င္ရံုမွ်အေပါက္တစ္ေပါက္ ေဖာက္ထားသည္။ ေၾကးဖလားတစ္ခါျမဳပ္လွ်င္ တစ္နာရီ ဟု သတ္မွတ္သည္။
အျခားမူကဲြတစ္ခုမွာ ေရနာရီကို က်ပ္ခ်ိန္ ၆၄ က်ပ္ရိွေသာ ေၾကးနီအခ်ိန္ ၅၀ သားျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။ ထိုေၾကးခြက္တြင္း ေရစင္တစ္စလယ္၊ ဒဂၤါးခ်ိန္အားျဖင့္ ၃၂ က်ပ္၊ ၁၃ပဲကို ခ်င္၍ ထည့္ရသည္။ အ၀ လက္ကိုးသစ္၊ အျမင့္ လက္ခုနစ္သစ္ရိွေသာ ေၾကးေရခြက္အား ေအာက္တြင္ ေရႊ ၄ ပဲသားကို အရွည္ လက္ေလးသစ္ရိွေသာ ေဖာက္စူးျပဳလုပ္၍ အေပါက္ငယ္တစ္ခု ေဖာက္သည္။ ထိုခြက္ငယ္ကုိ ေရခြက္ႀကီးထဲတြင္ခ်။ ေရ၀င္ၿပီးခြက္ျမဳပ္သြားလွ်င္ ေငြေမာင္းတစ္ခါတီး၊ တစ္ေမာင္းဟု ေခၚသည္ - ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖလားတစ္ခါနစ္လွ်င္ ေငြေမာင္း တစ္ခါတီးသည္။ ဤသည္ကိုရည္၍ တစ္နာရီ တစ္ေမာင္းဟု ေခၚ၏။
ပဟိုရ္စည္တီးခ်ိန္မ်ားကို စက္နာရီႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရသည္။


စက္နာရီ

ျမန္မာနာရီ

ပဟိုရ္

နံနက္ ၉ နာရီ

၇ နာရီ ၂ ပါဒ္

ေန႔ပဟိုရ္ ၁ ခ်က္တီး

မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ

၁၅ နာရီ

ေန႔ပဟိုရ္ ၂ ခ်က္တီး

ညေန ၃ နာရီ

၂၂ နာရီ ၂ ပါဒ္

ေန႔ပဟိုရ္ ၃ ခ်က္တီး

ေန၀င္ခ်ိန္ ၆ နာရီ

ေန႔ နာရီ ၃၀

ေန႔ပဟိုရ္ ၄ ခ်က္တီး

ည ၉ နာရီ

၇ နာရီ ၂ ပါဒ္

ညပဟိုရ္ ၁ ခ်က္တီး

သန္းေခါင္ ၁၂ နာရီ

၁၅ နာရီ

ညပဟိုရ္ ၂ ခ်က္တီး

သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၃ နာရီ

၂၂ နာရီ ၂ ပါဒ္

ညပဟိုရ္ ၃ ခ်က္တီး

ေနထြက္ခ်ိန္ ၆ နာရီ

ညနာရီ ၃၀

ညပဟိုရ္ ၄ ခ်က္တီး


သုိ႔ေသာ္လည္း ဤပဟိုရ္စည္ ဆုိသည္မွာ ေရႊနန္းေတာ္တြင္ ထားရိွေသာ ေရနာရီကိုၾကည့္လွ်က္ ေရႊၿမိဳ႔ေတာ္ ပဟုိရ္စည္ေမွ်ာ္စင္မွ တီးသျဖင့္ သာမန္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အရာမဟုတ္။ ေရႊၿမိဳ႔ေတာ္သူ၊ ေရႊၿမိဳ႔ေတာ္သားတို႔သာ ထို စည္တီးသံျဖင့္ အခ်ိန္ကို သိႏိုင္ေပမည္။ ေရႊနန္းေတာ္ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေတာအရပ္မ်ားတြင္မူ ေနလံုးႀကီးကိုၾကည့္လွ်က္ ေနထြက္တျပဴခ်ိန္၊ ေနထန္းတစ္ဖ်ား၊ ဆြမ္းခံ၀င္ခ်ိန္၊ မြန္းတည့္ခ်ိန္၊ မြန္းတိမ္းခ်ိန္၊ ညေနေစာင္းခ်ိန္ စသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညပိုင္းအတြက္ ေန၀င္ဖ်ိဳးဖ်၊ သူငယ္အိပ္ခ်ိန္၊ သက္ႀကီးေခါင္းခ်ခ်ိန္၊ သန္းေခါင္ၾကက္၊ လင္းအားႀကီးၾကက္ စသျဖင့္ ၾကက္တြန္သံကို အစဲြျပဳ၍လည္းေကာင္း မွတ္သားၾကရ၏။

ျမန္မာက တစ္ရက္လွ်င္ နာရီ ၆၀ ရိွသည္။ စက္နာရီက တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ ရိွသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာ တစ္နာရီလွ်င္ စက္ ၂၄ မိနစ္ရိွ၏။


ျမန္မာမွန္လွ်င္ သႀကၤန္စာကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ဖတ္ဖူးၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သႀကၤန္စာထဲ၌ ေရးထားသည္မ်ား ကို အျပည့္အ၀နားလည္သူကေတာ့ ရွားပါလိမ့္မည္။ အထက္ပါ သႀကၤန္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာပဟုိရ္ ေန႔ ၃ ခ်က္တီး ေက်ာ္၊ ၁ နာရီ၊ ၁ ပါဒ္၊ ၉ ဗီဇနာ၊ ၅ ျပာဏ္၊ ၁ ခရာ ဟူသည္မွာ အခ်ိန္ကို ျမန္မာ့ရိုးရာနာရီႏွင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ စာေၾကာင္း၏ ေရွ႔ဘက္တြင္ပါသည့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္၊ ေန႔စက္၊ ၃ နာရီ၊ ၄၀ မိနစ္၊ ၄၉ စကၠန္႔ ဟူသည္ကား ျမန္မာ့ရိုးရာနာရီႏွင့္ ညီမွ်သည့္ လက္ရိွသံုး စက္နာရီအခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (သႀကၤန္စာအေၾကာင္းကို တစ္ခန္းသီးသန္႔ေရးပါမည္။)

ျမန္မာနာရီကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပိုမိုလြယ္ကူစြာ မွတ္သားႏိုင္ပါေသးသည္။

တစ္ရက္

ေန႔တာ

ညဥ့္တာ

ဒိနဒၶ

ဒိနဒၶ

နိသဒၶ

နိသဒၶ

ေန႔ဗဟိုရ္

ေန႔ဗဟိုရ္

ေန႔ဗဟိုရ္

ေန႔ဗဟိုရ္

ညဥ့္ဗဟိုရ္

ညဥ့္ဗဟိုရ္

ညဥ့္ဗဟိုရ္

ညဥ့္ဗဟိုရ္
ဤေနရာတြင္ ေန႔တာ ဟူသည္ ေနထြက္မွ ေန၀င္အထိကာလ။ ညဥ့္တာဟူသည္ ေန၀င္မွ ေနထြက္ထိကာလ ျဖစ္၏။ ဒိနဒၶဟူသည္ ေန႔ထက္၀က္ကိန္း (ဒိန = ေန႔ + အဒၶ=ထက္၀က္) ျဖစ္ၿပီး ေနထြက္မွ မြန္းတည့္၊ မြန္းတည့္မွ ေန၀င္ထိ ကိုေခၚသည္။ နိသဒၶဟူသည္ ညဥ့္ထက္၀က္ကိန္း (နိသ = ည + အဒၶ=ထက္၀က္) ျဖစ္ၿပီး ေန၀င္မွ သန္းေခါင္၊ သန္းေခါင္မွ ေနထြက္ထိ ကိုေခၚသည္။
            ေန႔ဗဟိုရ္မွာ နိသဒၶ၏ ထက္၀က္ျဖစ္ၿပီး ညဥ့္ဗဟိုရ္မွာ ဒိနဒၶ၏ ထက္၀က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တစ္ရက္တြင္ ေန႔ ၄ ဗဟိုရ္၊ ညဥ့္ ၄ ဗဟိုရ္။ စုစုေပါင္း ၈ ဗဟိုရ္ရိွသည္။


အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္တြင္ ေနထြက္၊ ေန၀င္၊ လထြက္၊ လ၀င္၊ လျပည့္၊ လကြယ္၊ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ စသည္တို႔ႏွင့္ မပတ္သက္။ ခုႏွစ္ကို ၄ ႏွင့္စားတတ္လွ်င္ပင္ ျပကၡဒိန္တြက္တတ္ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပကၡဒိန္မွာ ဤမွ်မလြယ္။ ေကာင္းကင္မွ လ ႏွင့္ နကၡတ္အသြားအလာမ်ားအေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္ထားသျဖင့္ ထို ေနထြက္၊ ေန၀င္၊ လထြက္၊ လ၀င္၊ လျပည့္၊ လကြယ္၊ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္ စသည္တို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနသည္။

မည္ကဲ့သို႔ပတ္သက္သနည္းဟူမူ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ ေကာင္းကင္မွ လမင္းႀကီးအတိုင္း လျပည့္ေန႔၊ လကြယ္ေန႔ စသျဖင့္ ထည့္သြင္းစီရင္ရသည္။ ထိုအခါ ေကာင္းကင္မွ လျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျပကၡဒိန္မွရက္မွာလည္း လျပည့္ေန႔ ျဖစ္ေနမွ မွန္ကန္ ေသာျပကၡဒိန္ျဖစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ပဲ ေကာင္းကင္မွ လမျပည့္ေသးဘဲ ျပကၡဒိန္တြင္လျပည့္ရက္ျဖစ္ေနပါက ျပကၡဒိန္ မွားေန ေၾကာင္း သိရမည္။ အကယ္၍ အမွန္တကယ္ လမျပည့္ေသးဘဲ ျပကၡဒိန္တြင္ လျပည့္ဟုေဖာ္ျပထားပါက လျပည့္၊ လကြယ္ ရက္မ်ားတြင္ ဥပုသ္ေစာင့္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအဖို႔ အဖိတ္ေန႔ကို လျပည့္၊ လကြယ္ေန႔ထင္ကာ ဥပုသ္ေစာင့္ေန မိေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ဆိုလွ်င္ လျပည့္ရက္ဟုတ္မဟုတ္ မည္ကဲ့သို႔စစ္ေဆးႏိုင္ပါသနည္း။

အတြက္အခ်က္မ်ားမပါဘဲ၊ မည္သည့္စာအုပ္ကိုမွမၾကည့္ဘဲ မ်က္စိအျမင္ျဖင့္ အလြယ္ဆံုးစစ္ေဆးႏုိင္ေသာနည္း ရိွပါ သည္။ လျပည့္ေန႔ဟူသည္ ေနႏွင့့္လ သမသတ္ (၁၈၀ ဒီဂရီတည့္တည့္) က်ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ေန၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ လထြက္ခ်ိန္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ရမည္။ (အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လျပည့္လကြယ္ အျခင္းအရာပံုတြင္ ၾကည့္ပါ။)

ေနလံုးႀကီးစတင္ျမဳပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လမင္းႀကီးထြက္ျပဴလာခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ေနေသာေန႔သည္ လျပည့္ေန႔ျဖစ္၏။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ လျပည့္ခ်ိန္တည့္တည့္သည္ ေန၀င္ခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ေစာတတ္၊ ေနာက္က်တတ္သျဖင့္ ေနလံုးႀကီး ျမဳပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လမင္းႀကီးထြက္ျပဴလာခ်ိန္ အနည္းငယ္ကြာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္အရမ္းမကြာလွ။ ေန၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ လထြက္ခ်ိန္ တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္လွ်င္ပင္ လျပည့္ေန႔ဟု ယူဆ၍ရပါသည္။ လျပည့္ေန႔၌ ေန၀င္ၿပီးမွ လထြက္ျခင္း၊ ေနမ၀င္မီ လထြက္ျခင္းတို႔ေတြ႔ရပါက ျပကၡဒိန္မွားေနၿပီဟု တစ္ထစ္ခ်မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

            ထို႔ေၾကာင့္ ျပကၡဒိန္ကို ဆန္းစစ္ရန္ ေန၀င္၊ ေနထြက္မ်ားကိုလည္း သိထားရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာတို႔က ေနထြက္ခ်ိန္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း လကၤာကေလးျဖင့္မွတ္ထားပါသည္။

            ေသာင္းေနထြက္၊ ဖက္ေမႏွင္း၊ မင္းလွေထြ၊ ေမထပ္ထပ္၊ မတ္လည္တို၊ ပ်ိဳပ်ဳိေထြး၊ ေသြးထြက္ထြက္၊ သက္ေအာင္ေန၊ ေသခ်န္ထား၊ သားစုတ္တံ၊ ဟန္ေခ်ာထူ၊ သူအတင္း၊ ေနထြက္လင္းသည္၊ ျမန္တြင္းျပည္သူ၊ မွတ္ေစေသာ၀္။         

တန္ခူး

=

ေသာင္းေနထြက္

=

၆ း ၀၀

ကဆုန္

=

ဖက္ေမႏွင္း

=

၅ း ၅၀

နယုန္

=

မင္းလွေထြ

=

၅ း ၄၀

၀ါဆို

=

ေမထပ္ထပ္

=

၅ း ၃၀

၀ါေခါင္

=

မတ္လည္တို

=

၅ း ၄၀

ေတာ္သလင္း

=

ပ်ိဳပ်ဳိေထြး

=

၅ း ၅၀

သီတင္းကြ်တ္

=

ေသြးထြက္ထြက္

=

၆ း ၀၀

တန္ေဆာင္မုန္း

=

သက္ေအာင္ေန

=

၆ း ၁၀

နတ္ေတာ္

=

ေသခ်န္ထား

=

၆ း ၂၀

ျပာသို

=

သားစုတ္တံ

=

၆ း ၃၀

တပို႔တဲြ

=

ဟန္ေခ်ာထူ

=

၆ း ၂၀

တေပါင္း

=

သူအတင္း

=

၆ း ၁၀


အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ ေနမထြက္မီ ၄၈ မိနစ္ျဖစ္ၿပီး ဆည္းဆာခ်ိန္မွာ ေန၀င္ၿပီး ၄၈ မိနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္မနီးေသာ ေက်းေတာရြာမ်ားတြင္ ဗဟိုရ္စည္သံမၾကားရေသာေၾကာင့္ နာရီကို အတိအက်သိရန္ မလြယ္။ သို႔အတြက္ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကိုမွတ္သားၿပီး အခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းၾကသည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္ကို မိမိအရိပ္မွထြက္လာေသာ ဖ၀ါး အရွည္ျဖင့္တိုင္းတာ တြက္ခ်က္၏။ လူတစ္ဦး၏ ေျခဖ၀ါး ၇ ဆသည္ အရပ္ႏွင့္ညီသည္ဆို၏။ (သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့္ေျခဖ၀ါး ႏွင့္ အရပ္ကိုတိုင္းၾကည့္ရာတြင္ ၆.၇ ဆ ခန္႔သာရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။)

အထက္တြင္ျပဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ေနသည္ အယာဥ္သံုးပါးႏွင့္သြားေနသည္ျဖစ္ရာ ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ရိွေသာ ဖ၀ါး အတိုင္းအတာမ်ားမွာလည္း မတူပါ။ သက္ဆိုင္ရာလမ်ားအလိုက္ရိွသည့္ ဖ၀ါးအတိုင္းအတာကို ေအာက္ပါ လကၤာျဖင့္ မွတ္သားထားပါသည္။    

            စစ္ကုိင္းအေနာက္၊ အုတ္ေက်ာက္ဆစ္ရာ၊ မွတ္သားေပေလာ့။

မြန္းတည့္ဖ၀ါး

လအမည္

စစ္

=


=

တန္ခူး

ကိုင္း

=


=

ကဆုန္


=


=

နယုန္

ေနာက္

=


=

၀ါဆို

အုတ္

=


=

၀ါေခါင္

ေက်ာက္

=


=

ေတာ္သလင္း

ဆစ္

=


=

သီတင္းကြ်တ္

ရာ

=


=

တန္ေဆာင္မုန္း

မွတ္

=


=

နတ္ေတာ္

သား

=


=

ျပာသို

ေပ

=


=

တပို႔တဲြ

ေလာ့

=


=

တေပါင္း


ဆိုလိုသည္မွာ တန္ခူးလတြင္ မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ တိုင္းၾကည့္ပါက ၃ ဖ၀ါးရိွမည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ ၅ ဖ၀ါး ရိွမည္။ ၀ါဆိုလတြင္မူ မြန္းတည့္ခ်ိန္၌ အရိပ္မထြက္။

            သို႔ေသာ္ေဒသကိုလုိက္ၿပီး မြန္းတည့္ဘ၀ါးလည္းကြာသြားပါသည္။ ယခုမွတ္ထားေသာ မြန္းတည့္ဘ၀ါးမွာ ေရႊနန္းေတာ္တည္ရိွရာ (အမရပူရ၊ မႏၱေလး) အရပ္ကို မူတည္တိုင္းတာထားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေန၏ၾကႏီ ၱႏွင့္ မိမိရိွရာ ေဒသ၏ လတၱီတြဒ္ တူညီပါက မြန္းတည့္ဘ၀ါး သုည ျဖစ္မည္။ ဥပမာ - ရန္ကုန္၏ တည္ေနရာသည္ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၇ ဒီဂရီ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန၏ ၾကႏီ ၱ(declination) ၁၇ ဒီဂရီျဖစ္ခ်ိန္ (ေမလခန္႔) တြင္ ရန္ကုန္မြန္းတည့္ဘ၀ါးမွာ သုည ျဖစ္သည္။

No comments: