Saturday, October 15, 2011

စင္ကာပူတြင္ အမိႈ္က္စြန္႔ပစ္ပံုအေၾကာင္း (အခ်ပ္ပို)

၅။ စင္ကာပူတြင္ အမိႈက္သိမ္းပံု


            စင္ကာပူ၌ မေနဖူးသူမ်ား ဗဟုသုတရေစရန္ စင္ကာပူတြင္ အမိႈက္သိမ္းပံုမ်ားအေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေရးသား လုိက္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ အိမ္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ၏။ (ဤေနရာတြင္ စာရွည္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း ဟူေသာ ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္ကိုသာ ညႊန္းရပါမည္။ ထိုစာအုပ္ထဲတြင္ စင္ကာပူ၌ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အိမ္မ်ားရိွသည္ကို ၿခံဳမိ၊ ငံုမိျဖစ္ေအာင္ ေရးထားပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း ေနာက္ေရးမည့္ စင္ကာပူမွ အိမ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတြင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္) အိမ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အမိႈက္သိမ္းေသာ စနစ္လည္း ကြာသြားသည္။

            အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦ HDB (Housing Development Board) Flat မ်ားတြင္ အမိႈက္ပစ္ရန္အတြက္ chute (ေဒါင္လိုက္ေျမာင္းႀကီး) ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႔တုိက္မ်ားတြင္ အခန္းတိုင္း၌ရိွၿပီး ေနာက္ေဆာက္ေသာတုိက္အားလံုးတြင္မူ တစ္ထပ္လွ်င္ တစ္ခုထားေပးပါသည္။ အမိႈက္ပစ္လိုသူသည္ မိမိအမိႈက္ထုပ္ကို ထိုေျမာင္းမွ အေပါက္တံခါးကုိ ဆဲြဖြင့္ကာ ပစ္ခ် လိုက္ရံုျဖစ္၏။ ထိုေျမာင္း၏ ေအာက္ဆံုးတြင္ အမိႈက္ပံုးႀကီးခံထားသည္။ ပစ္ခ်လိုက္ေသာ အမိႈက္အားလံုးသည္ ထုိပံုးႀကီး အတြင္းက်၏။ မိုးလင္းလွ်င္ အမိႈက္ကားလာကာ ထုိပံုးႀကီးကုိရွင္းသြားသည္။

ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္၊ ဘူတာ၊ ေစ်းမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားထဲတြင္လည္း အမိႈက္ပံုးမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ ထားေပးထားပါသည္။ အမိႈက္ပစ္စရာေနရာမရိွသျဖင့္ ေတြ႔ရာပစ္မခ်သြားရေလေအာင္ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို လက္တစ္ကမ္းတြင္ ထားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အတုယူစရာ ျဖစ္ပါ၏။ အမိႈက္မပစ္ရ၊ ပစ္လွ်င္ ဒါဏ္ေငြ ၁၀၀၀ ဟု အမိန္႔ထုတ္ရံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ ပါ။ သည္ေနရာမွာ အမိႈက္မပစ္ရ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားပစ္မည္နည္း။ အမိႈက္ပစ္စရာေနရာပါ ထားေပးမွ တရားမွ်တ ပါမည္။


NEA မွ ခန္႔ထားေသာ အမိႈက္သိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Sembcorp Waste Management မွ အိမ္ေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ အမိႈက္မ်ားကို ေန႔စဥ္လိုက္လံ သိမ္းဆည္းလွ်က္ ရိွသည္။

Colex Holdings Ltd မွာ Bedok တြင္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၄ ထိ ၅ ႏွစ္၊ Jurong တြင္ အမိႈက္သိမ္းရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစကာ NEA မွ လိုင္စင္ရထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမိႈက္သိမ္းတာဆိုေပမင့္ ရမ္းသိမ္းတာမဟုတ္။ သူ႔စံႏံႈးႏွင့္သူ ရိွသည္။ သုိ႔အတြက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ISO 9001:2000 လက္မွတ္ရထားသူျဖစ္၏။

ေနာက္လိုင္စင္ရ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ 800 Super Waste Management မွာ Ang Mo Kio ႏွင့္ Toa Payoh ဘက္မွ အိမ္ေပါင္း တစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ကို ေန႔စဥ္ လိုက္လံအမိႈက္သိမ္းေပးလွ်က္ရိွ၏။

ဘတ္စ္ကား၊ ရထားေပၚမ်ားမွအစ ေနရာတိုင္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမိႈက္မပစ္ရ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။ 
အမိႈက္သိမ္းသည္ဆိုရာ၌ ေရာ္ကာမယ္ကာ သိမ္းျခင္းမဟုတ္။ ကားလမ္းမ်ားတြင္ ေဖာက္ထားေသာ ေရေျမာင္း အတြင္းစီး၀င္သည့္ ေရထုတ္ေပါက္မ်ားကိုပါ လုိက္လံသိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ကားလမ္းမွစီးက်လာေသာ မိုးေရမ်ားကို ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း ေသေသခ်ာခ်ာစီး၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေရေျမာင္းမ်ားလုပ္ေပးထားပါသည္။ ထိုေရေျမာင္းအတြင္းမွ အမိႈက္မ်ား ကိုပါ ကန္ထရိုက္တာမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းပါသည္။
ယခင္က ထုိေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားမွာ ကြန္ကရိပိုက္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၉ မွစကာ ထိုပိုက္မ်ားကို ပလတ္စတစ္ ပိုက္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ ေျမႀကီးအတြင္းတြင္ ပလတ္စတစ္ပိုက္မ်ားမွာ ကြန္ကရိပိုက္မ်ားထက္ ႏွစ္ဆမွ သံုးဆပိုၿပီး သက္တမ္းရွည္သည္။ ေရစီးေရလာေကာင္းသည္။ ေရဆံုးရံႈးမႈနည္းသည္။
ထုိ႔ျပင္ အိမ္ခန္းမ်ားတြင္ ေရဆိုးပိုက္မ်ားမ်ားကို ယခင္က သြန္းသံပိုက္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုပိုက္အားလံုးကို ပလတ္စတစ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္တပ္ဆင္လုိက္ပါသည္။ ေရစီးေကာင္းရန္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ ေရဆံုးရံႈးမႈနည္းေစရန္ ျဖစ္သည္။

ပန္းၿခံအတြင္းမွ ေရေျမာင္းမ်ားကိုလည္း ေရစီးေရလာေကာင္းေစရန္ သစ္ရြက္စေသာ အမိႈက္မ်ားကို အျမဲလုိက္လံ သိမ္းဆည္းသည္။ စင္ကာပူသည္မွ် သန္႔ရွင္းေနရသည္မွာ သူရို႔တုိင္းသူျပည္သားမ်ားက အလြန္စည္းကမ္းရိွလြန္းၿပီး အမိႈက္ မပစ္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္။ အမိႈက္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ကန္ထရိုက္ေပးကာ ႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္းရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ အမိႈက္အပစ္နည္းေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ပစ္သူမ်ားကေတာ့ ပစ္ၾက ေသးသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

No comments: