Sunday, December 25, 2016

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ျမန္မာစာ၊ ျပဌာန္းစာအုပ္ မွ အမွားမ်ား_3

(၅)

ေနာက္တစ္ခုေျပာလိုသည္မွာ ပို႔ခ်ခ်က္စာမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္သည္ ျမန္မာစာကို စာသင္သားမ်ားအား ပို႔ခ်ေနသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာအေရးအသားမွာ စံျပျဖစ္ေနရန္ လိုပါသည္။ မိမိတို႔ေရးသားထားသည္မ်ားကို စာသင္သားမ်ားအေနႏွင့္ အတုယူႏိုင္ေစရန္ ဂရုစိုက္ကာ ေရးသားသင့္၏။

ပို႔ခ်ခ်က္စာသားမ်ား အေရးအသားညံ့ဖ်င္းပံုအေၾကာင္းကိုလည္း အားလံုးကို မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ အခ်ိဳ႔ကိုသာ နမူနာအျဖစ္ တင္ျပ လုိက္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤျပဌာန္းစာအုပ္ကို ဦးေဆာင္စီစဥ္သူ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ား သတိမူမိေစရန္ ျဖစ္၏။

မ ၁၀၀၂ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္ စာအုပ္မွ

စာမ်က္ႏွာ
ျပဌာန္းစာအုပ္၌ ေရးသားထားခ်က္
မွတ္ခ်က္
၅၀
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ရသ၏ အာနိသင္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္
(တြင္) ကို ႏွစ္ခါထပ္ သံုးထားသည္။
၅၁
၎ကိုသာဓကျပရာတြင္ အိႏိၵယျပည္ မဇိၥ်မေဒသတြင္ ေရွးက သိပၸသွ်တၱရက်မ္းတြင္ ပန္းခ်ီပန္းပု၊ ပန္းပု၊ ဗိသုကာ အေဆာက္အဦးတြင္ ရသပံု သြင္းျပထားေၾကာင္း၊
စာတစ္ေၾကာင္းထဲ၌ (တြင္) ကို ေလးခါထပ္ သံုးထားသည္။
၅၁၊ ၅၂
စာေပတြင္ ပါေသာ ရသႏွင့္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုတြင္ ပါေသာ ရသသည္ အတူတူျဖစ္ေၾကာင္းကို အိႏိၵယျပည္တြင္ ကာလီ ဒါသေရးေသာ . . . . သံဟိတကဗ်ာတို႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ . . . နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီတြင္ ပါ၀င္ေသာ . . . . နိပါတ္ေတာ္ပံုတြင္ ပါေသာရသတို႔သည္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
စာတစ္ေၾကာင္းထဲ၌ (တြင္) ကို ေျခာက္ခါထပ္ သံုးထားသည္။
စာတစ္ေၾကာင္းထဲ၌ (အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း) ကို ႏွစ္ခါထပ္ သံုးထားသည္။
၆၄
. . . ပုဂံၿမိဳ႔ေဟာင္းႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ ၌ ဆရာေဇာ္ဂ်ကို မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ကို တန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္သကဲ့သို႔ စာဖတ္သူတို႔ကိုလည္း မိမိနည္းတူ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ေစတနာစိတ္ထားႏွင့္ ေရးဖဲြ႔ထားသည္။ . . . .
(ကို) သံုးခါထပ္ သံုးထားသည္။

၆၅
စာေရးသူသည္ ေရႊစည္းခံုႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီတို႔ကို ဖူးေျမာ္မိရာမွ . . .
ဤစာေၾကာင္းအရ စာေရးသူဆရာေဇာ္ဂ်ီသည္ ပုဂံတြင္ ေရႊစည္းခံုကိုေရာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တို႔ကုိပါ တၿပိဳင္နက္လိုလို ဖူးေျမာ္ခဲ့သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ အတြက္ မမွန္ပါ။ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ကို ဖူးေျမာ္မိ ရာမွ ယခင္ဖူးခဲ့ဖူးေသာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
၆၅
ပုဂံၿမိဳ႔ေဟာင္းကို မျမင္ရခင္ ေညာင္ဦးနတ္သမီးကမ္းပါး ေဖြးေဖြးကုိ ျမင္ရသည္ကို
(ကို) သံုးခါ ထပ္ေန၏။
၇၄
. . . ပင္ပင္ပန္းပန္းႏွင့္ စီးပြားရွာေကြ်းေနေသာ ဇနီးသည္ အား အျပစ္ဖဲြ႔ကာ ရိုက္ႏွက္ေနေသာ ျမင္းပန္းထိမ္ ေယာက္်ား၏ . . .
(ေသာ) ႏွစ္ခါ ထပ္ေန၏။
မ၁၀၀၁ ျမန္မာစာ ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္စာအုပ္ မွ

စာမ်က္ႏွာ
ျပဌာန္းစာအုပ္၌ ေရးသားထားခ်က္
မွတ္ခ်က္
ဂူဘုရားေဆာက္လုပ္ကာ ၿပီးလွ်င္ ဘုရားေလာင္း ဥစၥနာ မင္းႀကီးကို အေၾကာင္းၾကား၏။ မိေထြးေတာ္က ဥစၥနာမင္း အား မိမိအႀကံအတိုင္း . . . .
က်စြာမင္းအေၾကာင္း ေျပာေနရာမွ အဘယ္ေၾကာင့္ ဥစၥနာမင္း ျဖစ္သြားရသည္မသိပါ။ အကယ္၍ က်စြာမင္းသည္ ဥစၥနာမင္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ ျပန္ရွင္းသင့္ပါသည္။
အလႉကို အရွည္တည္တံ့ေစလိုသျဖင့္ ဖ်က္စီးလုယက္ ယူငင္ၾကေသာသူမ်ားသည္ ေျမႀကီးေအာက္ေရာက္၍ အ၀ီစိကပင္အထက္ေရာက္ၿပီး အ၀ီစိငရဲထက္ေအာက္ ေရာက္ကာ ငရဲက်ေစေသာဆႏၵျဖင့္ က်ိန္စာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စာပိုဒ္ကိုဖတ္၍ အဓိပၸာယ္ကို အလြယ္တကူ နားမလည္ႏိုင္။ အလြန္ရႈပ္ေထြးလွေသာ အေရး အသားျဖစ္သည္။


မ၁၁၀၂ အခ်င္းကဗ်ာစု ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္စာအုပ္ မွ

စာမ်က္ႏွာ
ျပဌာန္းစာအုပ္၌ ေရးသားထားခ်က္
မွတ္ခ်က္
၃၁
ေဟမႏၱေဆာင္းကာလၾကားတြင္ ယခုႀကံဳေတြ႔မည့္ အခါမွာမွ ေမာင္ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ ေတြ႔မည္သည့္ အခ်ိန္ကိုပင္ လဲြေထြေအာင္ ျပဳရက္ေနရက္ေပသည္။
ခ်ာတူးလန္အေရးအသား ျဖစ္၏။
၃၁
ထိုအျဖစ္ကို ေတြးမိေလေသာေၾကာင့္ ၿဖီးလိမ္းေနက် မၿဖီးႏိုင္ဘဲ ဆံေခြကိုမသိမ္းမၿဖီးဘဲ ရတနာမ်က္ရွင္ကိုင္း ႏွင့္ တပ္ဆင္ကာ သည္အတိုင္းပင္ထားရိွေနမည္ဟု
အေတာ့္ကို ခ်ာတူးလန္လွေသာ အေရးအသား ျဖစ္ေပသည္။
၅၆
ပထမပိုဒ္တြင္ ေရႊဖီငံု ညွာတံေၾကြျခင္းသည္ အေၾကာင္း၊ ေတာင္ေလသြင္းျခင္းသည္ အက်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရႊဖီငံု ညွာတံေၾကြေသာအေျခအေနေၾကာင့္ ေတာင္ေလ သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

အလြန္လဲြလွေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ျပမႈ ျဖစ္ေပသည္။ ပန္းေၾကြျခင္းႏွင့္ ေလတိုက္ျခင္း မွာ မည္ကဲ့သို႔မွ မပတ္သက္ပါ။ သရဖီပန္းမ်ားေၾကြသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေလတိုက္သည္ဆိုက သင့္ျမတ္ ေသး၏။
၅၆
ဒုတိယပိုဒ္တြင္ ေတာေတာင္ေလသြင္းျခင္းသည္ အေၾကာင္း
ေတာေတာင္ေလမဟုတ္ပါ။ ေတာင္ေလသာ ျဖစ္ရပါမည္။ ေတာင္ေလဟူသည္ ေတာင္ဘက္မွ တိုက္ခတ္လာသည့္ေလျဖစ္၏။

မ၁၁၀၃ ဘာသာေဆာင္းပါးမ်ား ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္စာအုပ္ မွ

စာမ်က္ႏွာ
ျပဌာန္းစာအုပ္၌ ေရးသားထားခ်က္
မွတ္ခ်က္
ထိုဌာနတြင္ ေလွအမႈထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရာ ထိုအမႈထမ္းမ်ား ၏ အႀကီးအမႈးကို “ဓာတ္ေလွစီး”ဟု ေခၚသည္။ ထိုသူမ်ား သည္ အေထာက္ေတာ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားမွ အႀကီးအကဲတို႔၏ စစ္ေဆးမႈကို ခံၾကရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
မွားပါသည္။ အေထာက္ေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေရာက္ရိွရာေဒသအေျခအေနကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ၿပီး ရာဇဌာနီ မင္းေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သည့္ အခါမွ စစ္ေဆးမႈခံရန္ျဖစ္၏။ အစစ္ခံယူသူမွာ အေ၀းေရာက္မင္း ျဖစ္၏။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအႀကီး အကဲတို႔၏ စစ္ေဆးမႈကိုခံရန္မလိုပါ။
ရည္ညႊန္း။   ။ မ၁၁၀၃ ေရြးခ်ယ္ခ်က္။ စာမ်က္ႏွာ (၇)
မ၁၁၀၂ အခ်င္းကဗ်ာစု ပို႔ခ်ခ်က္စာအုပ္ မွ

စာမ်က္ႏွာ
ျပဌာန္းစာအုပ္၌ ေရးသားထားခ်က္
မွတ္ခ်က္
၆၀
ေမာင္၏ဆံပင္ေလးမ်ားသည္ ေခါင္းေပါင္းကိုလည္း ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့ လွပတင့္တယ္ေအာင္ ေပါင္းတတ္သူ ျဖစ္သည္။
စာေၾကာင္းက်န္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဖတ္ရတာ အဆင္မေျပပါ။
၉၄
သစ္ေခါက္ဆိုးထားသည့္အေရာင္ျဖစ္ေနေသာ နီက်င္က်င္ မဲတဲတဲ မုတ္ဆိတ္ႀကီးလည္းရိွ၏။ ခါးေတာင္းကိုလည္း တင္လံ ရင္လံျဖစ္ေအာင္ က်ိဳက္လွ်က္ရိွ၏။  . . . . ေသြးလက္စ မသိမ္းေသာ ဓာမႀကီးကုိ အၿမဲပဲ ကိုင္ထားသည္။

ဤသည္မွာ ကဗ်ာကို စကားေျပေရးျခင္းမဟုတ္မူ၍ ကဗ်ာစကားလံုးမ်ားယူကာ ၀ါက်ျပန္ဖဲြ႔ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ အေတာ္ဆိုးပါသည္။
၉၄
သစ္ခုတ္သမား၏သဘာ၀ႏွင့္ အေၾကာင္းရိွလွ်င္ အသင့္ထား ရိွေသာ ခက္ရင္းခြကို ကိုင္ထား၏။
ညံ့ဖ်င္းလွသည့္ ျမန္မာစာ အေရးအသားျဖစ္သည္။
၁၀၄
အပူကိုထပ္ကူ၍ ေပးလုိက္သည့္ႏွယ္ျဖစ္ေတာ့သည့္ လရာသီ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလရာသီမွာ ဆန္းသစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ ေႏြဥတုဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလုဆဲဆဲျဖစ္သည့္ “ယြန္းလုေႏြဆန္း”ဟု အမည္တပ္ေလာက္ေသာ လပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အလြန္ ညံ့ဖ်င္းလွသည့္ ျမန္မာစာ အေရးအသား ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မ၁၁၀၄၊ ပို႔ခ်ခ်က္၊ ေရြးခ်ယ္ခ်က္၊ ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္ စာအုပ္အားလံုး၏ အဖံုးတြင္ မ ၁၁၀၄ - ရကန္ (ေမြ႔ႏြန္းရကန္) ဟု ေရးထားသည္။ အထဲမွ စာမ်ားမွာ သံ၀ရပ်ဳိ႔မွ စာမ်ားျဖစ္သည္။ ေခါင္းတျခား၊ ကိုယ္တျခားျဖစ္၏။ အဘယ္္ေၾကာင့္နည္း။

(၆)

ယခုဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္မွာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္စာမ်ား မကိုက္ညီျခင္း ျဖစ္၏။ ေရြးခ်ယ္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအားလံုးကိုလည္း မွန္သည္ဟု ယူဆ၍ မရပါ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ကြ်န္ေတာ့္၌ မူရင္းစာမ်ား အျပည့္အစံုမရိွ၍ ျပဌာန္းစာအုပ္မွ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ျပဌာန္းစာအုပ္ပါ ေရြးခ်ယ္ခ်က္က႑မွ စာမ်ားႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္က႑ပါ စာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပပါမည္။ သို႔တုိင္ နမူနာအျဖစ္ တစ္ပုဒ္၊ ႏွစ္ပုဒ္မွ်ကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။ အမွားမ်ားမွာမူ စာမ်က္ႏွာတိုင္း၊ အပုဒ္တိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မွာ မ ၁၀၀၂၊ ျမန္မာစာ၊ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္ စာအုပ္၊ ပုဂံၿမိဳ႔ေဟာင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္းပါးမွ ျဖစ္၏။
ေရြးခ်ယ္ခ်က္
ပို႔ခ်ခ်က္
စာမ်က္ႏွာ - ၉၊ စာေၾကာင္းေရ - ၂၅

ပုဂံၿမိဳ႔ေဟာင္း၏ စိန္ေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
စာမ်က္ႏွာ - ၆၅၊ စာေၾကာင္းေရ - ၁၇

ပုဂံၿမိဳ႔ေဟာင္း၏ စိန္ေတာင္ပင္ ျဖစ္ေလစြ။

စာမ်က္ႏွာ - ၁၀၊ စာေၾကာင္းေရ - ၁

ေတာင္ဘက္မုခ္မွ၀င္လွ်င္ မုခ္ဦးျခေသၤ့ရုပ္ႏွစ္ခုကို ရွင္းရွင္းျမင္ရမည္။ . . . . မုခ္ဦးျခေသၤ့ရုပ္ ႏွစ္ခုသည္ ျပည့္ၿဖိဳးသည္ဟု ထင္ရသည္။ ခြန္အားႀကီးသည္ဟု ထင္ရသည္။ ေစတီ၏ပံုေတာ္သည္ ႀကံ့ခိုင္သည္ဟု ထင္ရသည္။ ထက္ျမက္သည္ဟု ထင္ရသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ တက္ၾကြအားရျခင္း ျဖစ္မိသည္။

စာမ်က္ႏွာ - ၆၅၊ စာေၾကာင္းေရ - ၂၀

ေတာင္မုခ္ဘက္မွ၀င္လွ်င္ မုခ္ဦးျခေသၤ့ရုပ္ ႏွစ္ခုကို ရွင္းရွင္းျမင္ရမည္။ . . . . . . မုခ္ဦး ျခေသၤ့ရုပ္ႏွစ္ခုသည္ ျပည္*ၿဖိဳးသည္ဟု ထင္ရသည္။ ခြန္အားႀကီးဟု ထင္ရသည္။* ကြ်န္ေတာ့္မွာ တက္ၾကြ အားရျခင္း ျဖစ္မိေလသည္။

* ျပည္ - စာလံုးေပါင္းမွား
* ေစတီ၏ပံုေတာ္သည္ ႀကံ့ခိုင္သည္ဟု ထင္ရသည္။ ထက္ျမက္သည္ဟု ထင္ရသည္။ - စေသာ စာေၾကာင္းမ်ား က်န္ခဲ့သည္။

စာမ်က္ႏွာ - ၁၁၊ စာေၾကာင္းေရ - ၃

ႏိုင္ငံေရး၌လည္း ရန္ေျပကုန္ၾကၿပီ။ တိုင္းျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးသို႔ ခ်ီတက္ေနၿပီ။ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး ဆိုသည္မွာ လည္း သတိၱဗ်တိၱ ရိွသူျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုအား*သူ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံကို မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္လိုသ ျဖစ္သည္။ 

* စာလံုးေပါင္းမွား
စာမ်က္ႏွာ - ၆၆၊ စာေၾကာင္းေရ - ၆

ႏိုင္ငံေရး၌လည္း ရန္ေျပကုန္ၾကၿပီ။ သာသနာေရး၌လည္း မာန္ေျပကုန္ၾကၿပီ။* တိုင္းျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးသို႔ ခ်ီတက္ေနၿပီ။ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး ဆိုသည္မွာလည္း သတိၱဗ်တိၱ ရိွသူျဖစ္ရကား ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ပို၍ လိုလားသူ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံကို မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သ ျဖစ္သည္။ 

* မူရင္းတြင္ (သာသနာေရး၌လည္း မာန္ေျပကုန္ၾကၿပီ။) ဆိုတာ မပါပါ။


အပိုင္း (၄) သို႔ ဆက္ဖတ္ပါ။

No comments: