Sunday, December 25, 2016

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ျမန္မာစာ၊ ျပဌာန္းစာအုပ္ မွ အမွားမ်ား_1

(၁)

See something, say something. ဟူေသာစကားသည္ ရိွ၏။

အၾကင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ မွားေနသည္ကို ေတြ႔သည္ျဖစ္အံ့။ ထိုသူသည္ မွားေနတာကို မွားေနေၾကာင္း ေထာက္ျပမွ တာ၀န္ေက်သူျဖစ္ေပမည္။ မွားေနမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ မသိလိုက္ မသိဘာသာေနသူသည္ တာ၀န္မဲ့သူသာ ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ပိုေျပာသင့္ေသးသည္။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေရးႏွင့္ ဆုိင္လာလွ်င္လည္း (အမ်ားက ကဲ့ရ့ဲသၿဂႋဳဟ္ အတင္းဆိုေနသည့္တိုင္) ေျပာသင့္ေျပာထိုက္ပါက ေျပာကိုေျပာရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္မွ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အမွားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္ေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာကတည္း က ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သည္လိုေျပာလိုက္လွ်င္ အဖမ္းမ်ားခံရေလမလား။ တရားမ်ားစဲြလိမ့္မလားဟူေသာ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ မေျပာဘဲ၊ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနခဲ့တာျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အေပၚ ကြ်န္ေတာ္ တာ၀န္မဲ့ရာ က်ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ား ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ သူက ဒီေခတ္မွာ ေၾကာက္ေနတဲ့သူဟာ အေတာ္တံုးတဲ့သူပဲ ဟု ေျပာသြားေလသည္။ သူ႔ေျပာစကားကိုအားကိုးကာ ယခု အစိုးရက ျပဌာန္းထားေသာ ေက်ာင္းသံုး ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားမွ အမွားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ ေျပာပါေတာ့မည္။

သို႔ေသာ္ အမွားမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလွေလရာ ကြ်န္ေတာ္ ကုန္စင္ေအာင္ ေျပာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္လည္း ကြ်န္ေတာ့္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရသည္က တစ္ဖက္မုိ႔ ျပဌာန္းစာအုပ္ရိွသမွ်အားလံုးကို ခေရေစ့တြင္းက် ဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရပါ။ ေက်ာင္းသင္ ျပဌာန္းစာအုပ္အားလံုးကို ျပင္ရန္မွာ အစိုးရက မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသုိလ္၊ ဘာသာရပ္အလိုက္၊  အဆင့္အလုိက္၊ တကယ္တတ္ေျမာက္သူမ်ားပါေသာ သုေတသနအဖဲြ႔တစ္ခုဖဲြ႔ကာ စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္း၊ တစ္မ်က္ႏွာခ်င္း၊ စာတစ္ေၾကာင္းခ်င္း၊ တစ္လံုးခ်င္း ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ဖတ္ရႈစစ္ေဆးဘို႔ လုိပါသည္။

စာအုပ္အရည္အေသြးဟုဆိုရာတြင္ ႏွစ္ပိုင္းရိွ၏။

တစ္ခုမွာ စာအုပ္၏ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ အတြင္းမွ စာသားမ်ား၏အရည္အေသြး ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာစာတစ္အုပ္ျဖစ္ဖို႔ရာ ထိုႏွစ္ပိုင္းစလံုး အေရးႀကီး၏။

စာအုပ္၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးတြင္ စာအုပ္အျပင္အဆင္၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ အဖံုးႏွင့္ စာရြက္သားမ်ားအေျခအေန၊ စာအုပ္ထဲမွ စာလံုးမ်ားအားလံုး ထင္ထင္ရွားရွား ရိွေနေစေရး၊ စာရြက္ေက်ာ္မ်ား ပါမလာေစေရး၊ ဗလာစာမ်က္ႏွာမ်ား ပါမလာေစေရး၊ ရုပ္ပံုမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ျပတ္ျပတ္သားသား၊ လွလွပပရိွေနေရး စသည္တို႔ ပါပါသည္။

ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ စာသားမ်ား၏ အရည္အေသြးျဖစ္၏။ စာသားမ်ား၏ အရည္အေသြးအေၾကာင္းေျပာရလွ်င္ နယ္ပယ္ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး ေျပာပါမည္။

ပထမဆံုး အေရးႀကီးသည္မွာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ား မွန္ကန္ေရး ျဖစ္၏။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုဟု ဆိုရာတြင္ စာလံုးတိုင္း စာလံုးတိုင္းကို ဆိုလိုသည္။ ေက်ာင္းသင္ျပဌာန္းစာအုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာတစ္လံုးမွ မမွားေစရ၊ မလဲြေစရပါ။ အလြန္ ဂရုစိုက္ရန္ လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာအုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးသူမ်ားအေနႏွင့္ လက္ရိွတရား၀င္အသံုးျပဳေနေသာ ျမန္မာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္းကို ကုိင္ကာ စာတစ္လံုးခ်င္းစီကို က်က်နန စစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဒုတိယ အေရးႀကီးသည္မွာ (ဒုတိယဆိုေသာ္လည္း ပထမကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီး၏) ျပဌာန္းစာမ်ားသည္ မူရင္းစာမ်ားႏွင့္ လံုး၀ကြက္တိ တူညီေနေစေရး ျဖစ္၏။ သို႔အတြက္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးမည့္သူသည္ စာေရးဆရာ၏ မူရင္း စာအုပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္သမွ စာတစ္လံုးခ်င္းစီကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရမည္။ မူရင္းစာထဲတြင္ မပါသည့္စာလံုးမ်ား ပါမလာေစေရး၊ မူရင္းစာအုပ္မွ စာလံုးမ်ား က်က်န္မေနေစေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွ၏။ ျမန္မာစာ သည္ လံုးေကာက္ အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေသာစာ ျဖစ္ေလရာ စာတစ္လံုးက်က်န္ခဲ့ သို႔မဟုတ္ ပိုသြားသည္ႏွင့္ မူရင္း အဓိပၸာယ္မွ မ်ားစြာ လဲြေခ်ာ္သြားႏိုင္ပါသည္။

တတိယ အေရးႀကီးသည္မွာ အျဖတ္အေတာက္မ်ား မွန္ကန္ေရး ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္စာတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းစီကို ျဖတ္သြားသည္ျဖစ္ရာ အျဖတ္အေတာက္မွားမွာ မပူရ။ မွားစရာကို မရိွ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစာတြင္မူ အျဖတ္အေတာက္မွားလွ်င္ အဓိပၸာယ္ပါလဲြသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျဖတ္အေတာက္မ်ား မွန္ကန္ေစေရး အေရးႀကီး၏။ ဤသည့္ကိစၥမွာ အထက္ဆံုးအရာရိွ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ဘက္က မေတာ္တဆမွားလာခဲ့သည္မ်ားကို အထက္ဆံုးအရာရိွက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ရမည္။ ျမန္စရာမလို။ အုပ္ေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ျဖန္႔မည့္စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္ရန္သာ အေရးႀကီးေလသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ ဤစာအုပ္မွာ သာမန္ မဂၢဇင္းတစ္အုပ္၊ ၀တၳဳစာအုပ္ တစ္အုပ္ မဟုတ္။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီး၏။ ယခုမွ ပညာရင္ႏို႔ေသာက္စို႔ခါစ ကေလးမ်ားကို အမွားႀကီး သင္မေပးမိေစေရးမွာ ထိုျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား မွန္ကန္ေရးလည္း တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားရပါမည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ စံျပအေျဖမ်ား မွားမေပးမိေစေရး ျဖစ္၏။ ကေလးမ်ားကို မွားသင္ေပးလိုက္လွ်င္ တစ္သက္လံုး မွားသြား လိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္မွာ ပကတိျဖဴစင္ေနေသာ စိတ္ျဖစ္၍ အေရာင္ဆိုးရလြယ္သည္။ ထုိအေရာင္သည္ တစ္သက္လံုးစဲြေနတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စ သင္ကတည္းက အမွန္ကို သင္ေပးေရး အေရးႀကီးျခင္း ျဖစ္၏။ စံျပအေျဖမ်ား မွန္ကန္ေစေရးမွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ဆရာမ်ား၏ အရာျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္စာသား ကိုက္ညီေစေရး၊ ပံုမ်ား မွန္ကန္ေစေရး ျဖစ္၏။ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါကလည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အခိုင္မာဆံုးေနရာ၊ မူလေနရာမွသာ ရယူရပါမည္။ မေသခ်ာသည့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား ပါလာပါက တာ၀န္ရိွသည့္ ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။

အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္ကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ားသည္ အလြန္ အကဲဆတ္သည့္ကိစၥျဖစ္၍ ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ အမုန္းပြားေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမပါေစေရးကို မွန္ဘီလူးႏွင့္ရွာကာ စစ္ထုတ္ပစ္ရန္ လိုပါသည္။

ဤသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္က အက်ဥ္းရံုးျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ အျခားအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား မ်ားစြာက်န္ရိွေနႏိုင္ပါေသးသည္။

(၂)

ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား ရိုက္ႏိွပ္ျခင္း၌ မည္သူ႔တြင္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖဲြ႔တြင္ တာ၀န္ရိွမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ေကာ္မတီ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ထိုသူ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔၌ လံုး၀တာ၀န္ရိွပါသည္။ စာအုပ္မွ စာလံုးေပါင္းမ်ားမွားျခင္း၊ စာလံုးမ်ားက်က်န္ခဲ့ျခင္း၊ စာေၾကာင္းေက်ာ္ျခင္း စသည္တို႔ မျဖစ္ေစရန္ စာအုပ္ရိုက္ႏွိပ္ေရးအဖဲြ႔က အထပ္ထပ္ စစ္ရပါမည္။ ပထမ ေအာက္ဆံုးအဆင့္က စစ္ရမည္။ ဒုတိယ ႀကီးၾကပ္သူ မ်ားက စစ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ တာ၀န္အရိွဆံုးသူမ်ားက ဖတ္ၾကည့္အတည္ျပဳေပးရမည္။

တေလာက The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေက်ာင္းစာေမးပဲြ ေမးခြန္းမ်ားမွားျခင္းအေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ တာ၀န္ရိွသူက ေမးခြန္းမွားျခင္းမွာ ကြန္ျပဴတာရိုက္သူေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားတာ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ဤသည္မွာ မမွန္ပါ။ ကြန္ျပဴတာ ရိုက္သူသည္ စာရိုက္ေပးရံုသာျဖစ္၍ ၎ရိုက္ေပးထားသည္မ်ား မွန္မမွန္ကိုမူ အလုပ္အပ္သူက စစ္ေဆးရမည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း သာမန္အရပ္သားတစ္ဦးပင္ သိပါသည္။

ယခု ေက်ာင္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အထက္ပါ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္ ေျပာသြားသည့္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္ဟု သက္ေသျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

အမွားမ်ားကို ေထာက္ျပရန္ ကြ်န္ေတာ္ရည္ညႊန္းမည့္ စာအုပ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္ ျမန္မာစာ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားဆိုေစ အားလံုးကုိ အေသးစိတ္ေျပာျပရန္ မလြယ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာမည့္ စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ Philosophy, English ႏွင့္ Aspects of Myanmar ဘာသာရပ္မ်ား မပါ၀င္ပါ။ အျခား ျမန္မာစာႏွင့္ ဆိုင္သည့္ စာအုပ္မ်ားသာ ပါပါသည္။

ဘာသာရပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ -
မ ၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂ - ျမန္မာစာ
မ ၁၁၀၁ - စာေပယဥ္ေက်းမႈေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေမတၱာစာ
မ ၁၁၀၂ - အခ်င္းကဗ်ာစု
မ ၁၁၀၃ - ဘာသာေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္ ႏွင့္
မ ၁၁၀၄ - သံ၀ရပ်ိဳ႔ - တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအထဲတြင္လည္း အမ်ားဆံုး စစ္ေဆးျပမည္မွာ မ ၁၀၀၂၊ မ ၁၀၀၁ ႏွင့္ မ ၁၁၀၂ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္၏။

အေ၀းသင္ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား၌ ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္၊ ပို႔ခ်ခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္ ဟု သံုးပိုင္းစီပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကိုမူ သင့္ေတာ္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားတဲြၿပီး ခ်ဳပ္ထားတာ ေတြ႔ရ၏။ ဥပမာ - မ ၁၀၀၁၊ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္ ေပါင္းကာ တစ္အုပ္။ မ ၁၀၀၂၊ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ႏွင့္ပို႔ခ်ခ်က္ေပါင္းကာ တစ္အုပ္။ မ ၁၀၀၁ ႏွင့္ ၁၀၀၂ ကို ေပါင္းကာ ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္ဟု တစ္အုပ္ ထုတ္ထားပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္စစ္ေဆးရာတြင္ ကိုယ္လက္လွမ္းမီသေလာက္သာ စစ္ႏုိင္ပါသည္။ မူရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးဘို႔ရာ ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ျပဌာန္းစာအုပ္ထဲမွ စာမ်ားပါေသာ မူရင္းစာအုပ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႔အ၀က္သာ ရိွပါသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မရိွပါ။ အင္တာနက္တြင္ ျပန္ရိုက္တင္ထားသည့္ စာမ်ားကိုလည္း စိတ္မခ်ရပါ။ ဥပမာျပရလွ်င္ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း၏ ခြန္အားရိွေသာစာကို မူရင္းစာႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးလို၍ရွာရာ အင္တာနက္မွ ေရႊဥေဒါင္း၏ တစ္သက္တာမွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ႀကီးကို ေတြ႔ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁၃၉၆ မ်က္ႏွာရိွ၏။ စီစဥ္သူမ်ားမွာ ျမန္မာက်ဴးပစ္ ဖိုရမ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ထိုစာအုပ္သည္ မူရင္းစာအုပ္ကို scan ဆဲြထားျခင္း မဟုတ္။ ျပန္ရိုက္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ခြန္အားရိွေသာစာ အပိုင္းကို ျပဌာန္းစာအုပ္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးလိုက္ေသာအခါ ထို ျပန္ရိုက္ထားသည္မ်ား၌ အမွားမ်ား ပါေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုစာအုပ္ႀကီးကို စိတ္ခ်လက္ခ် မရည္ညႊန္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ မူရင္းစာအုပ္ကို Scan ဆဲြထားသည့္ တစ္သက္တာမွတ္တမ္းကို ေတြ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပထမသံုးတဲြသာ ေတြ႔ၿပီး ေနာက္သံုးတဲြရွာမေတြ႔ပါ။ အျခား ကြ်န္ေတာ္ရည္ညႊန္းေသာ စာအုပ္မ်ားမွာ မူရင္းစာအုပ္ကို scan ဆဲြထားေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ေပါရာဏဒီပနီ၊ ကဗ်ာဗႏၶသာရက်မ္း၊ ျမန္မာ့မ်က္ပြင့္၊ ေခတ္စမ္းကဗ်ာမ်ား စသည္။

(၃)

ပထမဆံုးေျပာလိုသည္မွာ စာအုပ္မ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျဖစ္၏။
စာအုပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ထားသည္မွာ စနစ္မက်ပါ။ ခ်ဳပ္ထားသည့္ ပင္ သည္ စာအုပ္အတြင္းပိုင္းသို႔ အေတာ္ေရာက္ေနသျဖင့္ စာအုပ္ကိုလွန္သည့္အခါ စာသားမ်ားမွာ ခ်ဳပ္ရိုးအတြင္း ၀င္ေနပါသည္။ ေကာင္းေကာင္း ဖတ္မရပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အေပၚတစ္ခ်က္ ေအာက္တစ္ခ်က္ ပင္ ႏွစ္ခ်က္ ရိွရာတြင္ အေပၚဘက္က ပင္ ႏွင့္ ေအာက္ဘက္က ပင္ ၏ စာအုပ္အေႏွာင့္မွ အကြာအေ၀းခ်င္းမွာ မတူ၍ စာအုပ္ကို လွန္လိုက္သည့္အခါ တည့္တည့္မက်ဘဲ စာရြက္သားမွာ တေစာင္းျဖစ္ေနပါသည္။ 

ဆိုးသည္မွာ စာလံုးမ်ား မထင္သျဖင့္ ဖတ္မရျခင္းျဖစ္၏။
ဥပမာ - မ ၁၁၀၄ - ပို႔ခ်ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄၊ ၁၂၅။ မ ၁၁၀၃ ေရြးခ်ယ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၊ ၆၊ ၇၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၆၊ ၂၇ ၊ ၃၄၊ ၄၃၊ ၅၉၊ ၇၃

အခ်ိဳ႔စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စာလံုးမ်ားႏွစ္ထပ္ျဖစ္ကာ ၀ါးေနေသာေၾကာင့္ ဖတ္မရပါ။
ဥပမာ - မ ၁၁၀၃ - ေလ့လာမႈလမ္းညႊန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၊ ၃၊ ၆၊ ၇

ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္က အေျခအေနအလြန္ဆိုးေသာေၾကာင့္ လံုး၀ဖတ္မရေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ စာလံုးေကာင္းေကာင္းမထင္ေသာ၊ စာလံုး ႏွစ္ထပ္မက်တက်ျဖစ္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာ မ်ားစြာရိွပါေသးသည္။

အခ်ိဳ႔စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စာကိုယ္ႏွင့္ စာအုပ္ႏႈတ္ခမ္းသား ကပ္လြန္း (မာဂ်င္အလြန္နည္း) ပါသည္။
ဥပမာ - မ ၁၁၀၄ ေလ့လာမႈ လမ္းညႊန္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၂၊ ၃၅

ကြ်န္ေတာ့္အထင္ေျပာရလွ်င္ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးပါက ရြက္ေက်ာ္မ်ားပင္ ပါေကာင္းပါႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အားလံုးၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္ စာအုပ္မ်ားမွာ စာလံုးမင္က်မင္န မညီ။ မဲသည့္ေနရာက မဲသည္။ မိွန္သည့္ေနရာက မိွန္သည္။ မာဂ်င္မ်ားမွာလည္း တစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ တစ္မ်က္ႏွာမတူ။ စာအုပ္ကို အနည္းငယ္မွ်လွန္ၾကည့္လုိက္သည္ႏွင့္ စာအုပ္၏ အရည္အေသြးကို သိႏိုင္ေလေတာ့သည္။

ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ အစိုးရေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားျဖစ္၍ အုပ္ေရ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရိုက္ရမွာ မလဲြပါ။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားကို ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္တာကေတာ့ အေတာ္ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ တာ၀န္ယူမႈျဖစ္၏။ တာ၀န္ဆုိရာတြင္ ပံုႏွိပ္တိုက္ဘက္ကေရာ အပ္သူဘက္ကပါ တာ၀န္ယူရပါမည္။ စာအုပ္အပ္သူကလည္း မိမိလိုခ်င္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ မကိုက္ညီပါက လက္မခံသင့္ပါ။

ပိုက္ဆံရၿပီးေရာ က်န္တာဘာျဖစ္ျဖစ္ သေဘာထားေနၾကသေရြ႔ကာလပတ္လံုး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တုိင္းျပည္ တိုးတက္ဘို႔လမ္းမွာ အလြန္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုေကာင္းလိုလွ်င္ ေၾကာ္ျငာေနရံုႏွင့္မၿပီး။ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပရပါမည္။ မိမိ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ မိမိထုတ္လုပ္လိုက္သည့္ ပစၥည္းအရည္အေသြး စသည္တို႔မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈႏွင့္ တုိက္ရိုက္ ပတ္သက္ေနပါသည္။

(၄)

ေနာက္တစ္ခုေျပာစရာရိွသည္မွာ စာအုပ္အဖံုး ျဖစ္၏။ အႏွီစာအုပ္မ်ားမွာ ျမန္မာစာမ်ားခ်ည္းပါေသာ ျမန္မာဘာသာရပ္ ျဖစ္ပါလ်က္၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမန္မာဆရာမ်ားက ျမန္မာလိုသင္ေပးမည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါလ်က္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးကို အဂၤလိပ္လို ေရးခ်င္ရဘိသနည္းဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ ျဖစ္ရပါသည္။

အဖံုးတြင္ Ministry of Education, Department of Higher Education, Yangon University of Distance Education, First Year ဟု ေရးထားသည္။ အတြင္းပိုင္းတြင္မေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္၊ ပထမႏွစ္ ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ အတြင္းမွာကဲ့သို႔ အဖံုးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မေဖာ္ျပႏိုင္ရပါသနည္း။

ေနာက္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ပါဦး။ Module အမွတ္ - မ - ၁၀၀၂ - ျမန္မာစာ၊ Code No. (2) ဟု ေရးထားေသး၏။ Module ကိုဘာသာျပန္စရာ ျမန္မာစာလံုးရွာေတြ႔ဟန္မတူ။ Code No. (2) ကို အစားထိုးစရာ အျခားစကားလံုး မရိွေတာ့ဟု ထင္ပါ သည္။ အလြန္ဆင္းရဲလွေသာ ျမန္မာစကားေပတကား။ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ဤသည္တု႔ိကိုၾကည့္ၿပီး University ကို တကၠသိုလ္ ဟု ဘာသာျပန္ခြင့္ရေရး အဂၤလိပ္အရာရိွတို႔ႏွင့္ အတုိက္အခံျငင္းခဲ့ရေသာ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ကိုသာ အားနာမိပါေတာ့ သည္။

ယခု အတြင္းမွ စာမ်ားအေၾကာင္း ေျပာပါေတာ့မည္။ စာအုပ္၏ အသြင္အျပင္ညံ့ဖ်င္းတာကို အတင္းျဖစ္ညွစ္ ခြင့္လႊတ္လို႔ ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ စာမ်ားမွားျခင္းကိုမူ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ စာဟူသည္ စာတစ္အုပ္၏ အသက္ျဖစ္၏။ ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းဆိုလွ်င္ သူ႔စာမူၾကမ္းကို စာျပင္ဆရာက တစ္လံုးကေလးမွ် ျပင္မိရံုႏွင့္ အလြန္ ေဒါသပံုထကာ စာတစ္ပုဒ္လံုးပစ္ရေရာ ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ဖူးပါသည္။ ယခု အေ၀းသင္စာအုပ္မ်ားမွားပံုကို ဆရာႀကီးသာ ဖတ္ရလွ်င္ အဘယ္က့ဲသို႔ ေျပာေလမည္မသိ။

သည္ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ား၌ ကြ်န္ေတာ္ မႀကိဳက္ဆံုးအခ်က္ကို ျပပါဆုိလွ်င္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ‘ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္’ ကဗ်ာအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားတာကို ျပရပါလိမ့္မည္။ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္ျမန္မာစာ၊ Module အမွတ္၊ မ ၁၀၀၂ - ျမန္မာစာ။ ျမန္မာကဗ်ာ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ‘ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္’ ကဗ်ာ ပါပါသည္။

‘ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္’ ကဗ်ာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ (၉) တန္း၊ (၁၀) တန္း ေက်ာင္းသားဘကတည္းက သင္ခဲ့ရ၏။ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ႏွစ္သက္ေသာ ကဗ်ာမ်ားတြင္ ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္သည္ ထိပ္ဆံုးကပါသမို႔ အသည္းထဲတြင္ စဲြေနေအာင္ မွတ္မိခဲ့၊ အလြတ္ရေနခဲ့သည္။ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္စာအုပ္မွ ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္ကဗ်ာကို ဖတ္မိေတာ့ တစ္ခုခု မွားေနသည္ ဟု ခံစားမိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မူရင္းကဗ်ာႏွင့္ တုိက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ သည္အမွားမွာ မေတာ္တဆအမွား မဟုတ္။ တမင္သက္သက္ ျပန္ျပင္ထားမွန္း သိရေလေတာ့သည္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီသာ သူ႔ကဗ်ာကုိ သည္ပံုစံျဖင့္ျမင္ရလွ်င္ မည္မွ် ရင္ထုမနာ ျဖစ္ရွာေလမည္နည္း။

ျပဌာန္းစာအုပ္မွစာကို ကုိယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ထည့္ဘို႔ဆုိတာ ေတာ္ရံုလူ မလုပ္ရဲပါ။ အလြန္အင္မတန္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသူ တစ္ေယာက္ေယာက္က လုပ္ခိုင္းတာသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းထားသည္မွာ မည္မွ်ၾကာၿပီမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ အနည္းဆံုး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေတာ့ ရိွၿပီဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။

မင္းခေယာက်္ား၊ ကမ္းနားသစ္ပင္ ဟူေသာစကားအရ အစုိးရ၀န္ထမ္းဟူသည္ အေျပာမတတ္လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး အလုပ္ျပဳတ္ သြားႏိုင္သမို႔ ဤကဗ်ာ မွားေနမွန္းသိသည့္တိုင္ ျမန္မာစာဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွာ ဘာမွမေျပာသာပဲ ရင္နာနာႏွင့္ သည္အတိုင္း ၾကည့္ေနရတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မသိဘဲႏွင့္ေတာ့ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မေန။ ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ပါ ထိုကဗ်ာ အမွားႀကီး အတိုင္း ပို႔ခ်ထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။

ယခုေခတ္မွာ ယခင္ကမွားခဲ့ေသာ အမွားအားလံုးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍ ထိုကဗ်ာကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၾကပါရန္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ယခုမွ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္လာခါစ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဤကဗ်ာမွားေနမွန္း သိခ်င္မွေတာင္ သိပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္ ျမန္မာစာ၊ Module အမွတ္ - ၁၀၀၂ ပါ ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္ ကဗ်ာႏွင့္ မူရင္းကဗ်ာကို တဲြလ်က္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ဤသို႔တဲြလ်က္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အပိုင္းမွားေနသည္ကို အလြယ္တကူ သိႏိုင္ပါသည္။


ယခုဆိုလွ်င္ ထိုကဗ်ာအမွားႀကီးကို အလြတ္က်က္ သီဆိုသြားသူ ဘယ္ႏွစ္ေထာင္ရိွမွန္း မည္သူမွ မသိႏိုင္ေတာ့ပါ။ သည္စာအုပ္မွာ ျပဌာန္းစာအုပ္ျဖစ္၍ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔က ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ကေတာ့ ဧကန္မုခ် အမွန္ျဖစ္မွာပဲဟု က်ိန္းေသတြက္ဆကာ ဤကဗ်ာအမွားႀကီးကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ပိုးေခ်က ကိုယ္က်ိဳးနည္းေခ်ေရာ့မည္။ လုပ္ရက္ၾကပါေပ့။
ပထမဦးစြာ မ ၁၀၀၂၊ ျမန္မာစာ၊ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ႏွင့္ ပို႔ခ်ခ်က္ စာအုပ္မွ အမွားမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျပပါမည္။ 

အပိုင္း (၂) သို႔ ဆက္ဖတ္ပါ။

No comments: