Friday, August 5, 2011

စင္ကာပူတြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္းအေၾကာင္း (၁)

အခ်ီး


တကယ္ဆို စင္ကာပူမွာအိမ္၀ယ္တာ ဘာမွမဆန္းေတာ့ပါ။ လူမ်ားတကာေတြ အိမ္ေတြ ၀ယ္ၾက၊ လက္ရိွ အိမ္ကို ျပန္ေရာင္းၿပီး ပိုေကာင္းေသာအိမ္ကို ၀ယ္ၾက လုပ္ေနတာ ကာလအတန္ၾကာကပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာသာ ခုမွ အတင္းဖ်စ္ညွစ္ၿပီး ၀ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္၀ယ္ရန္ ေခ်ာင္းေနသူမ်ား၊ ၀ယ္ရန္ အစီအစဥ္ဆဲြေနသူမ်ား၊ ၀ယ္ပင္မ၀ယ္ျငားေသာ္လည္း စင္ကာပူတြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္းအေၾကာင္း ဗဟုသုတအေနႏွင့္ သိလိုသူမ်ားအတြက္ ယခု ကြ်န္ေတာ္အိမ္၀ယ္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳကို ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ပါမည္။ အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္းအေၾကာင္း အေတာ္အတန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခု လက္ေတြ႔မွရေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ေရးသားပါမည္။ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေရးမွာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အေတာ္ရွည္ပါလိမ့္မည္။ သိလိုသမွ်သာ ေရြးဖတ္ပါ။ သိၿပီးသူမ်ားအေနႏွင့္ ဖတ္ရန္မလိုပါ ခင္ဗ်ား။

(၁) ကြ်ႏ္ုပ္ အတြက္လဲြျခင္း

ေသေသခ်ာခ်ာျပန္တြက္ၾကည့္မည္ဆိုပါက စင္ကာပူတြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္းကို ၀ယ္သည္ဟုပင္ မေခၚႏုိင္ပါ။ HDB မွ ႏွစ္ရွည္ ငွားေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သည္အိမ္မ်ားကို HDB (Housing Development Board) ကပိုင္သည္။ ေျမႀကီးကိုေတာ့ SLA (Singapore Land Authority) ကပိုင္သည္။ သူတို႔က လူတစ္ဦး၏ သက္တမ္းကို ၉၉ ႏွစ္ပဲ သတ္မွတ္ထားသည္လားမသိ။ အိမ္တစ္လံုး၏ သက္တမ္းကို ၉၉ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ယခု ကြ်န္ေတာ္က ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္ကို ၀ယ္လိုက္သည္။ အိမ္၏ သက္တမ္းမွာ ၁၀ ႏွစ္ရိွသြားၿပီ။ ထို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္လက္ထဲတြင္က်န္ေသာ အိမ္၏ သက္တမ္းမွာ ၈၉ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သည္အိမ္ကို ကြ်န္ေတာ္က ၈၉ ႏွစ္ေနရန္ ပိုက္ဆံတစ္လံုးတစ္ခဲထဲ အျပတ္ေပးၿပီး ငွားလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္ငွားျခင္းႏွင့္ ဘာကြာသနည္းဆိုေတာ့ သည္အိမ္ကို ကိုယ္က ျပန္ေရာင္းလို႔ရျခင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေနာက္အိမ္ပိုင္ရွင္မွာလည္း အငွားသေဘာသာျဖစ္ၿပီး မူလပိုင္ရွင္မွာမူ HDB သာျဖစ္သတည္း။

သုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ သည္အိမ္ကိုျပင္ခ်င္ ဆင္ခ်င္ၿပီဆိုပါက HDB သို႔စာတင္ရသည္။ သည္အိမ္တြင္ လူငွားတင္ ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ HDB သုိ႔စာတင္ရသည္။ ငွားလို႔ရသည့္ပိုက္ဆံကို အပို၀င္ေငြအျဖစ္ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္သည့္အခါ ထည့္သြင္းတင္ျပရသည္။ ကိုယ့္အိမ္တန္ေၾကးကုိ သူတို႔က လာျဖတ္ေပးသည္။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္၏ မိုက္မဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၆ ေသာင္းေက်ာ္နစ္နာသြား ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိမ္၀ယ္ဘို႔မႏွစ္ကတည္းက ရည္ရြယ္ရင္းရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ မတ္လတြင္ ေအးဂ်င့္ လုပ္သူက စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုင္ကာပင္ ေရာက္လာၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္က အိအ၊ ကြိကြလုပ္ေနသျဖင့္ မ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့။ အိမ္ေစ်းကေလးမ်ား က်ေလမလား။ ပိုက္ဆံေလးမ်ား ပိုတက္လာေလမလား ေမွ်ာ္ကိုးကာ အခ်ိန္ဆဲြေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေျခအေနက ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ျဖစ္မလာခဲ့။ အိမ္ေစ်းမ်ားမွာ တရိပ္ရိပ္တက္သြားသလို အေမရိကန္ေဒၚလာမွာလည္း တရိပ္ရိပ္ထုိးဆင္းသြားေလရာ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ေငြမ်ားစြာနစ္နာခဲ့ရသည္။ မႏွစ္က အိမ္မ၀ယ္ျဖစ္ေတာ့ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ လုပ္ငန္းထဲ ပိုက္ဆံကို ခဏထည့္ထားလိုက္သည္။ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလက။ ထိုအခ်ိန္က ပိုက္ဆံေစ်းမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁.၃၂၉ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ေသာင္းခဲြ (စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္သိန္းေက်ာ္) ေခ်းလုိက္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ျပန္ေပး။ သည္သို႔ေခ်းျခင္းအတြက္ ကြ်န္ေတာ္က ေခ်းေငြ၏ ၃% ကို ေကာ္မရွင္ယူမည္။ ဒါကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူသည္။

၂၀၁၁ ဇူလိုင္လကုန္ သူျပန္ဆပ္ေတာ့ ပိုက္ဆံေစ်းမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁.၂၂ သာရိွေတာ့သည္။ သူျမန္မာျပည္ဘက္ကျပန္လဲြေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁.၂၁ သာ ရသည္။ သည္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ မ်က္လံုးျပဴးရေတာ့၏။ သူယူတံုးက အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ယူၿပီး ျပန္ေပးေတာ့လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာျပန္ေပးတာ သဘာ၀က်ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပိုက္ဆံေစ်းမ်ား အဆမတန္ထိုးက်သြားသျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာကို စင္ကာပူေဒၚလာလဲ ျပန္လဲလိုက္ေရာ (ေကာ္မရွင္ပါထည့္တြက္တာေတာင္) စင္ကာပူေဒၚလာ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရံႈးသြားသည္။ သည္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းသို႔ ငိုျပရသည္။ ေတာ္ပါေသး၏။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ေပလို႔။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက မပူပါနဲ႔ကြာ၊ ငါတို႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာေပါ့ ဟု ဆို၏။ ေမာင္မင္းႀကီးသား ဘုန္းႀကီးပါေစ။ သက္ရွည္ပါေစ။ အနာမ်ိဳး ၉၆ ပါးကင္းပါေစ။

ဤသို႔အတြက္မွားမႈမ်ားေၾကာင့္ မူရင္း အိမ္၀ယ္ဘို႔ေငြ တစ္လံုးထည္း ေခ်းရသည့္ျပင္ ဟိုနားသည္နားလည္း ေျပးၿပီးေခ်းလိုက္ရေခ်ေသး၏။

(၂) စင္ကာပူတြင္ အိမ္၀ယ္ျခင္း အက်ဥ္း

စာရွည္ရွည္ဖတ္ရမွာ ပ်င္းသူမ်ားအတြက္ အတိုခ်ဳံးေျပာျပပါမည္။ ဘာမွမခက္ပါ။ ေအးဂ်င့္ႏွင့္၀ယ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေအးဂ်င့္လုပ္ခိုင္းတာ လုိက္လုပ္သြားရံုျဖစ္ပါသည္။

၁။ အိမ္၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုေတာ့ လက္ရိွအိမ္ပိုင္မရိွေၾကာင္း သက္ေသျပရသည္။ ဤသည္မွာလည္း ဘာမွမခက္ပါ။ HDB website တြင္ မိမိ IC No. ရိုက္ထည့္ကာ print out လုပ္လုိက္ရံုျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေနာက္ၿပီး မိမိဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ တြက္ဆကာ သင့္ေတာ္မည့္အိမ္ လိုက္ရွာရသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအတြက္ စဥ္းစား ရတာဆိုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာေရြးရသည္။

၃။ အိမ္ရၿပီဆုိေတာ့ မိမိလက္ထဲတြင္ရိွေသာပိုက္ဆံႏွင့္ အိမ္ဘိုးေခ်ရမည့္ေငြကို ခ်င့္ခ်ိန္ကာ ဘဏ္မွေငြေခ်းရသည္။ ဒါလည္း ေအးဂ်င့္ကပင္ လုိက္လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ မိမိက လက္မွတ္သာ လိႈင္လိႈင္ထိုးေပးဘို႔ျပင္ထားပါ။

၄။ အကယ္၍ မိမိဇနီး/ခင္ပြန္းသည္ သည္ စင္ကာပူတြင္မရိွပါက သို႔မဟုတ္ ၾကာရွည္မေနႏိုင္ပါက ေရွ႔ေနကို လဲႊလို႔ ရသည္။ ကိုယ္က special power ေပးလိုက္လွ်င္ ေရွ႔ေနက သူ႔ဟာသူ ၾကည့္လုပ္သြားလိမ့္မည္။

၅။ ေနာက္ ေရာင္းမည့္သူ ႏွင့္ ၀ယ္မည့္သူ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ကာ Option to Purchase လုပ္ရသည္။ (ျမန္မာလို ေျပာရလွ်င္ စရံေပးတာျဖစ္ပါ၏။) ဤပဲြတြင္ ေအးဂ်င့္က သည္အိမ္မည္မွ်တန္ေၾကာင္း ရာျဖတ္ကဆံုးျဖတ္ေပးထား ေသာစာ (valuation report) ကုိယူလာသည္။ ေရာင္းသူက အိမ္ကို ျပင္ထားသည္ ဘာညာ အေၾကာင္းေၾကာင္းျဖင့္ ထို တန္ရာတန္ေၾကးအျပင္ အပိုေၾကး (COV – Cash Over Value) ထပ္ေတာင္းသည္။ valuation က ေစ်းဆစ္လို႔ မရ။ COV ကေတာ့ အိမ္ရွင္က သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ေတာင္းတာျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းဆစ္လို႔ရသည္။

၆။ OTP လုပ္လွ်င္ စရံေငြ ၁၀၀၀ ေပးရသည္။ ေနာက္၁၄ရက္အတြင္း exercise လုပ္ရသည္။ ေနာက္ထပ္ ေငြ ၄၀၀၀ ထပ္ေပးရျခင္းကို ေခၚ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ခဲြထားရသနည္း ဟူမူ ေရာင္းသူဘက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ယ္သူဘက္ကေသာ္လည္းေကာင္း မေရာင္း / မ၀ယ္လိုပါက ဖ်က္လိုလွ်င္ ဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ နည္းနည္း အခ်ိန္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

၇။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ အိမ္ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ကို HDB တြင္ တင္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုသို႔တင္ေသာအခါ တစ္လခန္႔ခြာၿပီး HDB က First Appointment ရက္ခ်ိန္းေပးပါသည္။ First Appoinment ရက္တြင္ ေရာင္းသူေရာ ၀ယ္သူပါ (လင္မယား ႏွစ္ဦးစလံုး) တိုပါးရိုးရိွ HDB ရံုးသို႔သြားၿပီး လက္မွတ္ထိုးရသည္။

၈။ First Appoint ေန႔တြင္ လက္မွတ္ထိုးအၿပီး Second Appointment ဘယ္ရက္လိုခ်င္သလဲ ဟု HDB officer က ေမးပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အမ်ားဆံုး ၈ ပတ္အတြင္း မိမိအဆင္ေျပရာ တစ္ေန႔ေန႔ကို Second Appointment date ယူ ရသည္။

၉။ Second Appointment သို႔ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူ မည္သူမွ် သြားစရာမလို။ ေအးဂ်င့္သာ သြားၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား လုပ္လိမ့္မည္။ Second Appointment တြင္ အိမ္ကို ေနာက္ဆံုးစစ္ေဆးၿပီး ေရာင္းသူမွ ၀ယ္သူသို႔ အိမ္ေသာ့အပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀။ အေရးႀကီးသည္မွာ Second Appointment မတိုင္မီ တစ္ပတ္အလိုတြင္ ေငြအေၾကေခ်ရမည္ျဖစ္ရာ ထိုရက္ မတုိင္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏ လက္ထဲတြင္ အဆင္သင့္ရိွေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားဘို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္ရွာတာမပါ။ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃ လေလာက္ၾကာသည္။

ကြ်န္ေတာ္အိမ္၀ယ္စဥ္က -

ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အိမ္ရွာသည္။ အိမ္ ၈ လံုး သတင္းေပးသည့္အနက္ ၄ လံုးလိုက္ၾကည့္သည္။ ေနာက္ဆံုး အလံုးကိုေရြးလိုက္သည္။ ဧၿပီ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စရံသတ္(OTP) သည္။ ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ exercise လုပ္သည္။ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ First Appoinment ။ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ Second Appointment ဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း ၃ လခဲြေလာက္ ဆုိပါေတာ့။ ၾကာသည္။

လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ -

- မိမိတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ IC copy
- လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မိတၱဴ
- Income Tax notice assessment
- CPF contribution history (15 months) တို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ သည္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ဘာမွ ခဲယဥ္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမဟုတ္။ IC ႏွင့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္က လက္ထဲတြင္ရိွၿပီးသား။ Income Tax ႏွင့္ CPF က အင္တာနက္ကေန အခ်ိန္မေရြး ထုတ္ယူလို႔ရသည္။

အိမ္လည္း၀ယ္မည္ဟု မွန္းထားသည္။ လက္ထဲတြင္လည္း down payment (ေငြသားျဖင့္ေပးရေသာေငြ) အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရိွသည္ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္လို အိတဲြ႔ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမေနပါႏွင့္။ ခ်က္ျခင္း ေကာက္ကက္သာ ၀ယ္လိုက္ပါ။ မဟုတ္လွ်င္ မလိုအပ္ဘဲ ပိုက္ဆံေတြပိုကုန္သြားလိမ့္မည္။

သည္ေတာ့ ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရိွရင္ အိမ္၀ယ္လို႔ရမလဲဆိုတာ တြက္ၾကည့္ရေအာင္။

အိမ္တန္ဘိုး (valuation price) ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းေငြ (COV) ကို ပံုေသမွတ္ထားလို႔မရပါ။ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ေပၚမူတည္၍ ကြာသြားသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားထဲတြင္ -

- အိမ္အက်ယ္အ၀န္း (စတုရန္းမီတာႏွင့္ ျပသည္။ 90m2, 95m2, 100m2, 110m2 စသျဖင့္ အစားစားရိွသည္။ အိမ္အက်ယ္တြင္ အခန္းအေရအတြက္ (2 room + 1 hall = 3 room, 3 room + 1 hall = 4 room, 4 room + 1 hall = 5 room စသျဖင့္ျဖစ္၏။ အခန္းပါတာခ်င္းတူတာေတာင္မွ ေဆာက္ေသာခုႏွစ္အလိုက္ အက်ယ္အ၀န္းကြာသြားေသးသည္။ ယခင္ကေဆာက္ထားေသာ အိမ္ေဟာင္းမ်ားမွာ က်ယ္ၿပီး ေနာက္ေဆာက္ေသာ အိမ္သစ္မ်ားမွာ က်ဥ္းသည္။

- တည္ေနရာ - ဘူတာႏွင့္နီးေသာ၊ ေဆးခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးသည္။ ၿမိဳ႔ထဲႏွင့္နီးေသာ ေနရာမ်ား ေစ်းႀကီးမွာ သံသယရိွစရာမလို။ Punggol လိုေနရာမ်ိဳးမွာေတာ့ ေစ်းသက္သာ မွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႔တေလမွလဲြ၍ သည္ေလာက္ေ၀းေသာေနရာမွာေနဘို႔ စိတ္၀င္စားသူ နည္းပါလိမ့္မည္။

- ေနာက္ၿပီး အိမ္၏ သက္တမ္း။ သိပ္ႏွစ္ၾကာေနေသာ အိမ္ေဟာင္း။ ဥပမာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ရိွေနၿပီျဖစ္ေသာ အိမ္မ်ား။

- အိမ္ကို မည္မွ်ျပင္ဆင္ထားသနည္း ဆိုသည့္အေပၚမူတည္ၿပီး COV ကို ေစ်းေခၚသည္။

- Ethnic Group Eligibility (ဤသည္မွာ တစ္ေနရာထဲတြင္ ကုလားေတြအမ်ားႀကီး ၿပံဳမေနရန္၊ တရုတ္ေတြ ခ်ည္းစုမေနေစရန္ စသျဖင့္ အစုိးရက စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရုတ္ဦးေရ ျပည့္သြားၿပီဆိုပါက တရုတ္မ်ား ေနာက္ထပ္ ဤေနရာတြင္ အိမ္၀ယ္လို႔မရေတာ့။ ဤေနရာတြင္ အိမ္၀ယ္လိုေသာ တရုတ္တစ္ဦးသည္ ဤေနရာမွ တရုတ္တစ္ဦး ထြက္အသြားကို ေစာင့္ရေတာ့မည္။ သည္လို အိမ္မ်ားလည္း ေစ်းႀကီးတတ္သည္။

- စသည္တို႔ပါသည္။

ဆိုၾကပါစို႔။ အိမ္တစ္လံုး၏ valuation သည္ ၃ သိန္းခဲြ ျဖစ္၏။ အိမ္ရွင္က COV ၅ ေသာင္းေတာင္းမည္ ဆိုပါက အိမ္တန္ဘိုး စုစုေပါင္းမွာ ၄ သိန္းျဖစ္သြားသည္။ ယခင္ကမူ လက္ငင္းေခ်ရမည့္ေငြကို ၁၀% သာသတ္မွတ္ထား၏။ ယခုေတာ့ ၂၀% ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဘဏ္မွေခ်းေသာေငြမွာ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးမဟုတ္။ valuation ေပၚတြင္ေခ်းျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ valuation ၃ သိန္းခဲြတန္ အိမ္အတြက္ ဘဏ္မွ ေငြ (အမ်ားဆံုး) ၂ သိန္း ၈ေသာင္း ေခ်းလို႔ ရမည္။

လက္ငင္းေခ်ရန္ သင့္လက္ထဲတြင္ရိွရမည့္ ေငြသားပမာဏမွာ -

(စုစုေပါင္းအိမ္တန္ဘိုး ၄ သိန္း - ဘဏ္ေခ်းေငြ ၂ သိန္း ၈ ေသာင္း = ၁ သိန္း ၂ ေသာင္း) + (တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ေရွ႔ေနခ ဘာညာကြိကြ =၂ ေသာင္းေလာက္) + (ေအးဂ်င့္ခ၊ အိမ္တန္ဘိုး၏ ၁% = ၄ ေထာင္) = ခန္႔မွန္း ၁၄၄၀၀၀ ျဖစ္၏။

အိမ္၀ယ္ၿပီးေနာက္ အိမ္ျပန္ျပင္သည့္အခ၊ ပရိေဘာဂမ်ား၀ယ္ထည့္သည့္အခ၊ ဘာညာ သာရကာမ်ားအတြက္ ၃ -၄ ေထာင္ေလာက္ ထပ္ေဆာင္းထည့္ပါဦး။ သည့္အတြက္ ၄ သိန္းတန္အိမ္ကို ၀ယ္လိုလွ်င္ လက္ထဲ၌ ၁ သိန္းခဲြခန္႔ ရိွထားမွ အဆင္ေျပမည္။ ၁ သိန္းခဲြအတိမဟုတ္ေတာင္ ဤနီးနီးရိွရမည္။

(၃) အျမဲလဲြေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္

ကြ်န္ေတာ့္ (၀ယ္သူ) ေအးဂ်င့္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ဇနီး၏ ဦးေလးျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ အိမ္၀ယ္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ သူက ဘဏ္တြင္ပိုက္ဆံေခ်းဘို႔ အရင္လုပ္သည္။ ပိုက္ဆံေခ်းလို႔ရမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာမွ အိမ္လိုက္ျပသည္။ သူ႔ အႀကံေပးမႈျဖင့္ May Bank တြင္ ပိုက္ဆံေခ်းသည္။ May Bank မွ အတိုးႏံႈးမွာ လြန္စြာသက္သာလွ၏။ ပထမႏွစ္တြင္ အတိုးႏံႈး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀.၈၈% ျဖစ္သည္။ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ၁.၉%။ တတိယႏွစ္တြင္ ၂.၃%။ ၄ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ၃.၂၅% ျဖစ္၏။

ကြ်န္ေတာ္က လက္ထဲပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရိွေသးလဲကို ေပသီးေခါက္ၿပီး မည္မွ်ေခ်းမည္ဟု ေျပာလုိက္ သည္။ ဘဏ္ကို ကြ်န္ေတာ့္ CPF Contribution History ၁၅ လစာ။ ေနာက္ၿပီး မႏွစ္ကေဆာင္ထားေသာ ၀င္ေငြခြန္ စာရြက္ ျပရသည္။ ဘာျပႆနာမွ မရိွပါ။ လြယ္လြယ္ကူကူပင္ေခ်းလို႔ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘဏ္မွ ၇၂% ေခ်းလိုက္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ေရြးလိုက္ေသာအိမ္မွာ Jurong Point ႏွင့္ လမ္းဟိုဘက္သည္ဘက္။ ေထာင့္ခန္းျဖစ္ၿပီး အက်ယ္ ၁၁၀ စတုရန္းမီတာ (သူတို႔အေခၚ 5 room) ရိွ၏။ High Floor ျဖစ္သည္။ မူလတန္ဘိုး စလံုး ၄ သိန္း ၇ ေသာင္း။ COV စလံုး ၃ ေသာင္း ၈ ေထာင္။ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ၅ သိန္း ၈ေထာင္ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္တံုးပံုမ်ား ဘဏ္က ေခ်းတာကို စုစုေပါင္းအိမ္တန္ဘိုးေပၚမွ ေခ်းတာထင္ၿပီး တြက္ခ်က္ေခ်းလိုက္သည္။ ေနာက္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းကို ေခ်းထားေသာ ေငြကို မူလပမာဏအတိုင္း တြက္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘဏ္ကလည္း valuation price ပမာဏအေပၚမွာပဲ ေခ်းသည္။ သူငယ္ခ်င္းဆီက ျပန္၀င္လာေသာ ပိုက္ဆံမွာလည္း အဆမတန္ေလ်ာ့ေနသည္။ သို႔အတြက္ တကယ္ ေငြေခ်ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး လိုေန ေတာ့၏။ သည္ေတာ့ ေသြးမ်ားတိုးလာကာ ဦးခင္ေမာင္တင္ (ေအးဂ်င့္) ကို အေလာသံုးဆယ္လွမ္းေမးရ၏။ သူက ဘဏ္တြင္ personal loan အေနႏွင့္ ေခ်းရန္ အႀကံေပးသည္။

ဦးစြာ ကြ်န္ေတာ့္ account မ်ားရိွေသာ UOB ႏွင့္ POSB တို႔သို႔ ဦးစြာသြားသည္။ ပထမ UOB သို႔ အရင္သြား ၏။ ပိုက္ဆံေခ်းဘို႔ တန္းစီေနစဥ္ ကြ်န္ေတာ့ အရိပ္အကဲကိုၾကည့္ေနေသာ ေဘးမွတစ္ေယာက္က အခ်ဥ္ေတာ့ ေတြ႔ၿပီ ဟု အနားကပ္လာ၏။

ဆရာကီး၊ ပါလုပ္မီလို႔လဲ။ ေငြေရွးရွင္တာလား။
ဟုတ္ပါ့ေထာင္ကဲ။
၀’ ေျပာမီေလ။ စူလို႔စီက ေရွးရင္ ဆရာကီးရဲ့ လခ ႏွီဆပဲရမယ္။ လာပါ ဒီကို။ ၀’ အီဆင္ေျပေအာင္
လုပ္ေပးမီေလ။
လုပ္ပါဦး ေထာင္ကဲရဲ့။

သည္လိုႏွင့္ ထိုတရုတ္ရွင္းျပသည္ကိုနားေထာင္ၿပီး သူေျပာသလိုလုပ္ကာ သူေပးေသာ စာရြက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကို အဆင္အျခင္ကင္းမဲ့စြာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေလ၏။ သူက credit card ႏွင့္ေခ်းလွ်င္ ယခုရမည့္ေငြထက္ ႏွစ္ဆပိုရ မည္၊ ႏွစ္ပတ္ေတာ့ ေစာင့္ ဟုဆို၏။ 15 months CPF contribution history ၊ Income Tax Statement, IC copy မ်ား ေတာင္းထားလိုက္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ေအးေလ၊ ကိုရင္ ႏွစ္ပတ္အတြင္းသာ ပိုက္ဆံရေအာင္လုပ္ေပးပါ။ ေစာင့္တာေပါ့ ဟု ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံမည္မွ်ေခ်းလို႔ရႏိုင္မည္ကို ေမး၏။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ confirm လုပ္ၿပီးမွ သိမည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ေသာင္းေလာက္ရမည္ ဆို၏။

သို႔ႏွင့္ POSB သို႔ ဆက္ခဲ့ျပန္သည္။ POSB ကေတာ့ သိပ္မခဲယဥ္းလွ။ ေငြေခ်းခ်င္လို႔ပါ ဟု ဆိုသည့္ခဏ လိုသည့္ စာရြက္စာတမ္း (15 months CPF contribution history and Income Tax Statement, IC copy) စသည္တို႔ ေတာင္းျပန္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ CPF contribution ႏွင့္ Income Tax statement တို႔ကို သူတို႔ အင္တာနက္မွေနၿပီး တိုက္ရိုက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။) ပံုစံမ်ားျဖည့္၊ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေတာ့ နက္ျဖန္ sms ျဖင့္ confirm လုပ္မည္ဆို၏။ ပိုက္ဆံမည္မွ်ရမည္ကို မသိရ။

ေနာက္ေန႔ညေန ၆ နာရီခန္႔တြင္ POSB က ေငြေခ်းတာ confirm ျဖစ္ေၾကာင္း sms လာ၏။ ေနာက္ ၅ မိနစ္ ၾကာလွ်င္ ေငြကို account အတြင္း ထည့္ေပးမည္ ဆို၏။ စာအုပ္ထိုးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၆၆၀၀ ေခ်းသည္။ Admin fee 260 ျဖတ္သည္။

ဒါႏွင့္မေလာက္ေသးသျဖင့္ ANZ (Australia Newzeland Bank) ဘဏ္တြင္ ထပ္ေခ်း၏။ Online မွ ေခ်းျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္တြင္ ပလူပ်ံေနေအာင္ လွလွပပေလးေၾကာ္ျငာထားေသာ္လည္း ႏွစ္ပတ္ၾကာမွ အေၾကာင္းျပန္လာ၏။ ၀မ္းနည္းပါသည္။ လူႀကီးမင္းကို ေငြေခ်းတာ မေအာင္ျမင္ပါ ဟု ျဖစ္၏။

သုိ႔ႏွင့္ OCBC သို႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ခဲ့ရျပန္သည္။ သူလည္း အေတာ္လြယ္သည္။ တစ္ရက္ပဲၾကာသည္။ ေငြ တစ္ေသာင္း ရသည္။ admin fee ၁၀၀ ပဲယူသည္။

တစ္ပတ္ေက်ာ္ေတာ့ UOB က စာပို႔သည္။ ေငြေခ်းတာ approve ျဖစ္သည္။ တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ရသည္။ ဟြာလားေ၀။ admin fee ဟုဆိုကာ ပိုက္ဆံ ၆၈၀ ထည့္ေပါင္းထားသည္။ ရံုးမွ ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြကို ေျပာျပေတာ့ ဘဏ္ဆိုတာ အႏုနည္းနဲ႔ ဒါးျပတိုက္တဲ့ေနရာတစ္ခုပဲ ဟု ဆို၏။ ေနာက္ၿပီး စာတိုက္မွ စာမ်ား တဖဲြဖဲြေရာက္လာသည္။ ပထမ credit card သံုးခု ပို႔သည္။ ေနာက္ password စာမ်ားပို႔သည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ Singtel Account မွ GIRO ကို ျဖဳတ္ကာ သူတို႔ credit ကဒ္သို႔ မဆီမဆိုင္ ေျပာင္းလိုက္ေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္က credit card ကိုင္ရမွာကို ေျမြေပြးေခါင္းကိုင္ရမွာထက္ ေၾကာက္ေသးသည္။ သည့္အတြက္ UOB သုိ႔သြားကာ မင္းတို႔ credit card ေတြ ငါတစ္ခုမွ မလုိခ်င္ဘူး။ အကုန္ cancel လုပ္ေပးပါ ဆိုေတာ့ ၃ လ ၾကာမွ လုပ္လို႔ရမည္ ဆို၏။ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္စိတ္တိုသြားသည္။ ေငြေခ်းတံုးက စာရြက္ေတြအမ်ားႀကီးကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာ ဒါကိုး ဟု ေက်ာအခ်ခံရမွ ဒါးျပမွန္းသိသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းဘိုး၊ ေရွ႔ေနခ၊ ေအးဂ်င့္ ဘာညာကြိကြ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ ၅ သိန္း ၃ ေသာင္းနီးပါး ျဖစ္သြားေတာ့သတည္း။

သည္ေတာ့ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။

ရန္ကုန္က ေယာကၡမႀကီးအိမ္ကိုေရာင္း။ အေဖအေမတို႔နဲ႔ အတူေနခိုင္း။ ရိွသမွ်အတြင္းပစၥည္းေလးေတြ ထုခဲြေရာင္းခ်။ ကိုယ့္ဘို႔နည္းနည္းခ်န္ထား။ မိန္းမဘက္က ရစရာရိွတာေတြ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ေတာင္း။ အတင္းအဓမၼ အေမြခဲြခိုင္း။ စုေဆာင္းထားသမွ်ေလးေတြ အကုန္ထုတ္။ မိန္းမ စိန္နားကပ္ကို စိန္တုေျပာင္းတပ္။ လက္ေကာက္ ခုနစ္ကြင္းဆိုရင္ မိန္းမကိုေခ်ာ့ေမာ့ၿပီး ၆ ကြင္းေလာက္ျပန္ေရာင္းခိုင္း။ ဒါမွ နည္းနည္းလိုေသးရင္ ကိုယ့္ကိုအလြန္ခ်စ္တဲ့ ဘႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ႀကီးေတာ္ျဖစ္ျဖစ္ကို အပူကပ္။ ပိုက္ဆံျပည့္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ရွာဘို႔ စပါေတာ့ခင္ဗ်ား။

(ေနာက္တာပါေနာ။ ေတာ္ၾကာ လာၿပီးရန္ေတြ႔ခံေနရဦးမယ္။)

ေအးၿငိမ္း

၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၁
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663

15 comments:

TZA said...

ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ပို႔စ္ ေကာ္မန္႔မရွိတာအံ့ပါရဲ႕ :D

Anonymous said...

Thanks for sharing information.

Ei said...

Thanks for sharing U Aye Nyein

Anonymous said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ အေရးအသား။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိလိုက္တာ။
ေနာက္လဲ လာဖတ္ဦးမယ္။

စုခ်စ္ said...

အိမ္၀ယ္မယ့္သူေတြ အတြက္ ဗဟုသုတ ျဖစ္ေစပါတယ္ ဆရာ... ေက်းဇူး အထူးပါ...
UOB က ေထာင္ကဲက credit card ေတြ အတြက္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတာလား ...
၅သိန္း၃ေသာင္းဆိုတာ ဟိုအရင္က ကြန္ဒို၀ယ္ႏိုင္တယ္ဆရာေရ... ခုေတာ့ ေစ်းေတြ တက္သြားလိုက္တာ.... အံ့မခန္းပဲ...
ေလးစားလ်က္... စုခ်စ္

polysailor said...

Many thanks. Really appreciate it. Kindly allow me to share it.

Anonymous said...

အိမ္ - ဟင္း

Thant Sin said...

Saya Aye,
How about part -2?
We are waiting .......

ေအးၿငိမ္း said...

ကြ်န္ေတာ္ ဟိုမဂၢဇင္း၊ ဒီဂ်ာနယ္ေတြအတြက္ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးေပးေနရတာရယ္။ အေရးေပၚလက္စဲြစာအုပ္ကို ႏွစ္မကူးခင္ ထုတ္ခ်င္လို႔ တက္သုတ္ရိုက္ေရးေနတာရယ္။ ထုတ္ေ၀တဲ့ဆရာကလည္း ေရခဲေသတၱာနဲ႔ ေလေအးစက္အေၾကာင္း စာအုပ္ ေရးဘို႔ေတာင္းဆိုေနလို႔ ေရးေနရတာရယ္၊ ပရဟိတကိစၥေတြအတြက္ ရႈပ္ေနတာရယ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အိမ္၀ယ္ျခင္း အေၾကာင္း ဒုတိယပိုင္းကို တန္းလန္းႀကီးရပ္ထားရတာ အားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။
အခု မဂၢဇင္းကိစၥေတြ ၿပီးသြားၿပီမို႔လို႔ အိမ္ကိစၥ ဆက္ပါမယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈသူအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

Anonymous said...

ေတာက္...အိမ္ဝယ္ျပီးမွဖတ္မိတယ္။ရင္နာလိုက္တာေနာ္။ ေရႊျမ။

Than Chaung said...

Do you know whether an S-pass holder is eligible to buy an HDB flat in Singapore or not?

Thanks.

ေအးၿငိမ္း said...

မရပါဘူးခင္ဗ်ား။ PR မွ ၀ယ္လို႔ရပါတယ္။ ၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ မွာေရးထားတဲ့ အိမ္၀ယ္ျခင္း အေသးစိတ္မွာ ဖတ္ၾကည့္ႏို္င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Than Chaung said...

Thanks a lot for your prompt response.

Anonymous said...

ပထမဆုံး လာဖတ္တာပါ စာဖတ္ပဲ တတ္ပါတယ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာ မသင္ခဲ့မိတာ ဒီည သိသြားပါျပီ ျမန္မာစာ ဖတ္တတ္ရုံနဲ့ ဆရာ ေစတနာနဲ့ ေရးတာမွန္းသိပါတယ္ အမ်ားၾကီး က်န္းမာျပီး ဒီထက္မက ေရးနိုင္ပါေစ မေလးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ေလးနာရီခဲြျပီ အိပ္ေတာ့မယ္ မနက္က်ရင္ စားပဲြ ထိုးရအံုးမယ္ နားရက္တိုင္း လာဖတ္မယ္

ေအးၿငိမ္း said...

လာေရာက္ဖတ္ရႈအားေပးျခင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။