Monday, July 2, 2018

ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြး အပိုင္း (၁)

(၁) ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္၏ တာဝန္

ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အျမင္မေတာ္တာမ်ားရိွလွ်င္ ေထာက္ျပဘို႔ရာ ႏုိင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရိွသည္။

(၂) ခဲယဥ္းလွေသာ အလုပ္တစ္ခု

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားမွ အမွားမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေမးပဲြေမးခြန္းမွ အမွားမ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း မၾကာခဏ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ဤအေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚ၌ ေအာ္ၾကဟစ္ၾကသည့္တိုင္ ဘာတစ္ခုမွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာတာ မေတြ႔မိေသးပါ။ ပိုလို႔ပင္ ဆိုးလာပါေသးသည္။ ဤသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

မွားလုိက္သမွ အေျခခံပညာသင္ရိုးစာအုပ္မ်ားတြင္လည္း မွားသည္။ တကၠသိုလ္ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားတြင္လည္း မွားသည္။ ဤအမွားမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမည့္သူမရိွေတာ့ၿပီေလာ။ ဤပံုႏိွပ္စာအုပ္မ်ားရိုက္ႏိွပ္ရာတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရိုက္ႏွိပ္ေရးမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ခဲယဥ္းေနရပါသနည္း။

ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ဟူသည္ အုပ္ေရ တစ္ေထာင္ေလာက္ ထုတ္ရတာမဟုတ္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထုတ္ရတာျဖစ္၏။ ေနာက္ၿပီး အေပ်ာ္တမ္းစာအုပ္လည္း မဟုတ္။ သည္စာအုပ္ပါစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူကာ မိမိတို႔ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရည္ညႊန္းရတာ ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ား အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံလည္းသိကၡာက်သည္။ ေက်ာင္းစာအုပ္ကေလး တစ္ခုကိုမွ ႏိုင္ႏုိင္နင္းနင္း မစီမံ၊ မခန္႔ခဲြတတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးရိွ ေက်ာင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ပါမည္နည္း။

ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ စိတ္ကူးယဥ္ အေရးအသားမ်ားထက္ အခ်က္အလက္ပိုင္းက ပိုမ်ားသည္။ ျမန္မာစာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာမွ ဝတၳဳ၊ ပံုျပင္မ်ားေလာက္သာ စိတ္ကူးယဥ္ အေရးအသားပါၿပီး က်န္ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ သိပၸံ၊ သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒ စသည့္ဘာသာရပ္အားလံုးမွာ အခ်က္အလက္ေတြခ်ည္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေရးမွာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားအတြက္ အသက္တမွ် အေရးႀကီးလွသည္။

(၃) ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြး

ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား၏ အရည္အေသြးဆိုရာတြင္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအရည္အေသြးႏွင့္ အတြင္းစာသားဆိုင္ရာအရည္အေသြးဟု ႏွစ္ပိုင္းခဲြႏိုင္၏။

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရည္အေသြးတြင္ စာအုပ္မွ စာရြက္သားမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ရိုက္ႏိွပ္ထားသည့္ စာသားမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ မင္က်မင္န၊ ပံုမ်ား ေသသပ္၊ လွပ၊ ေကာင္းမြန္၊ ျပတ္သားျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာမ်ား ျပည့္စံုျခင္း၊ စာလံုးမ်ား မႈန္ဝါးမေနျခင္း၊ ျပတ္သား ၾကည္လင္ျခင္း၊ စာလံုးမ်ားႏွစ္ထပ္ ျဖစ္မေနျခင္း၊ စာလံုးမ်ား မည္းသည့္ေနရာကမည္း မိွန္သည့္ေနရာကမိွန္ စသည္တို႔မွ ကင္းေဝးျခင္း၊ စာရြက္လြတ္မ်ားမပါျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာမ်ား ထပ္မေနျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေက်ာ္မသြားျခင္း၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေသသပ္လွပျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္၏။

စာအရည္အေသြးမွာ စာအုပ္၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးထက္ ပိုအေရးႀကီး၏။ စာအရည္အေသြးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္၏။ (အားလံုးမဟုတ္ပါ။ သည့္ထက္ပိုႏိုင္ပါသည္။)

Ø  စာလံုးေပါင္းသတ္ပုံ မွန္ကန္မႈ၊ စာလံုးမ်ား အျဖတ္အေတာက္မွန္ကန္မႈ
Ø  အသံုးအႏႈန္းမွန္ကန္မႈ၊ ဝါက်အထားအသို မွန္ကန္မႈ
Ø  ဖတ္လိုက္လွ်င္ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရိွမႈ
Ø  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈ
Ø  ကဗ်ာျဖစ္လွ်င္ ကဗ်ာပါစာသားမ်ား၊ အျဖတ္အေတာက္မ်ားမွန္ကန္မႈ၊ မူရင္းကဗ်ာႏွင့္ တသေဝမတိမ္း တူညီမႈ
Ø  စာအုပ္တစ္ခုခုမွ ယူထားသည္ဆိုလွ်င္ ထိုကိုးကားထားသည့္ စာအုပ္မွစာမ်ားႏွင့္ တသေဝမတိမ္း တူညီမႈ
Ø  သမုိင္းဘာသာရပ္တြင္ လူနာမည္မ်ား၊ ၿမိဳ႔၊ ႏိုင္ငံနာမည္မ်ား၊ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မ်ား မွန္ကန္မႈ
Ø  ပထဝီဆုိင္ရာ၊ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမပံုမ်ား၊  ရုပ္ပံုမ်ားမွန္ကန္မႈ
Ø  ပထဝီႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ႏိုင္မႈ
Ø  စာႏွင့္ရုပ္ပံုကိုက္ညီမႈ
Ø  ရူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚႏွင့္ သိပၸံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈ
Ø  သခ်ၤာဆုိလွ်င္ တြက္နည္း၊ ပုစၦာႏွင့္ အေျဖမ်ားမွန္ကန္မႈ၊ စံျပပုစၧာႏွင့္ အေျဖမ်ား မွန္ကန္မႈ

အနည္းငယ္ ခ်ဲ႔ပါအံ့။

ပထမဆံုး အေရးႀကီးသည္မွာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ား မွန္ကန္ေရး ျဖစ္၏။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုဟု ဆိုရာတြင္ စာလံုးတိုင္း စာလံုးတိုင္းကို ဆိုလို၏။ ေက်ာင္းသင္ျပ႒ာန္းစာအုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာတစ္လံုးမွ မမွားေစရ၊ မလဲြေစရ။ အလြန္ဂရုစိုက္ရန္ လို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စာအုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးသူမ်ားအေနႏွင့္ လက္ရိွတရားဝင္အသံုးျပဳေနေသာ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုက်မ္းကို ကုိင္ကာ စာတစ္လံုးခ်င္း စီကို က်က်နန စစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီး၏။

ဒုတိယအေရးႀကီးသည္မွာ ျပ႒ာန္းစာမ်ားသည္ မူရင္းစာမ်ားႏွင့္ လံုးဝကြက္တိ တူညီေနေစေရး ျဖစ္၏။ သို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးမည့္သူသည္ စာေရးဆရာ၏ မူရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္၏။ စစ္သမွ စာတစ္လံုးခ်င္းစီကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရမည္။ မူရင္းစာထဲတြင္ မပါသည့္စာလံုးမ်ား ပါမလာေစေရး၊ မူရင္းစာအုပ္မွ စာလံုးမ်ား က်က်န္မေနေစေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးလွ၏။ ျမန္မာစာသည္ လံုးေကာက္ အနက္အဓိပၸာယ္ထြက္ေသာစာ ျဖစ္ေလရာ စာတစ္လံုးက်က်န္ခဲ့ သို႔မဟုတ္ ပိုသြားသည္ႏွင့္ မူရင္းအဓိပၸာယ္မွ မ်ားစြာလဲြေခ်ာ္သြားႏိုင္၏။

တတိယအေရးႀကီးသည္မွာ အျဖတ္အေတာက္မ်ား မွန္ကန္ေရး ျဖစ္၏။ အဂၤလိပ္စာတြင္ စကားလံုးတစ္လံုးခ်င္းစီကို ျဖတ္သြားသည္ ျဖစ္ရာ အျဖတ္အေတာက္မွားမွာ မပူရ။ မွားစရာကို မရိွ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစာတြင္မူ အျဖတ္အေတာက္မွားလွ်င္ အဓိပၸာယ္ပါလဲြသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျဖတ္အေတာက္မ်ား မွန္ကန္ေစေရး အေရးႀကီး၏။ ဤသည့္ကိစၥမွာ အထက္ဆံုးအရာရိွ၏ တာဝန္ျဖစ္၏။ ေအာက္ဘက္က မေတာ္တဆမွားလာခဲ့သည္မ်ားကို အထက္ဆံုးအရာရိွက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ရမည္။ ျမန္စရာမလို။ အုပ္ေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ျဖန္႔မည့္စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္ရန္သာ အေရးႀကီးေလသည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။ ဤစာအုပ္မွာ သာမန္ မဂၢဇင္းတစ္အုပ္၊ ဝတၳဳစာအုပ္တစ္အုပ္ မဟုတ္။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးလွ၏။ ယခုမွ ပညာရင္ႏို႔ ေသာက္စို႔ခါစ ကေလးမ်ားကို အမွားႀကီး သင္မေပးမိေစေရးမွာ ထိုျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား မွန္ကန္ေရးလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားရပါမည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ စံျပအေျဖမ်ား မွားမေပးမိေစေရး ျဖစ္၏။ ကေလးမ်ားကို မွားသင္ေပးလိုက္လွ်င္ တစ္သက္လံုး မွားသြားလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္မွာ ပကတိျဖဴစင္ေနေသာ စိတ္ျဖစ္၍ အေရာင္ဆိုးရလြယ္သည္။ ထုိအေရာင္သည္ တစ္သက္လံုးစဲြေနတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စ သင္ကတည္းက အမွန္ကို သင္ေပးေရး အေရးႀကီးျခင္း ျဖစ္၏။ စံျပအေျဖမ်ား မွန္ကန္ေစေရး မွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ဆရာမ်ား၏ အရာျဖစ္၏။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္စာသား ကိုက္ညီေစေရး၊ ပံုမ်ား မွန္ကန္ေစေရး ျဖစ္၏။ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပမည္ ဆိုပါကလည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အခိုင္မာဆံုးေနရာ၊ မူလေနရာမွသာ ရယူရပါမည္။ မေသခ်ာသည့္ သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား ပါလာပါက တာဝန္ရိွသည့္ ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။

အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္ကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားျဖစ္၏။ ထုိကိစၥမ်ားသည္ အလြန္ အကဲဆတ္သည့္ကိစၥျဖစ္၍ ဘာသာတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို ထိခိုက္ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊၊ အမုန္းပြားေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားမပါေစေရးကို မွန္ဘီလူးႏွင့္ရွာကာ စစ္ထုတ္ပစ္ရန္ လို၏။

ေနာက္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပရလွ်င္ မူလတန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာစာအုပ္မွာ ရုပ္ပံုမ်ားမ်ား၊ စာနည္းနည္းႏွင့္ ျဖစ္သင့္၏။ ယခု ေက်ာင္းဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အနည္းငယ္မွ် ဆဲြေဆာင္မႈမရိွပါ။ အလြန္ ပ်င္းစရာ ေကာင္းလွေသာ စာအုပ္အျပင္အဆင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ပဥၥမတန္း သမိုင္းစာအုပ္ ျဖစ္၏။ ပါလာသည့္ ပံုမ်ားမွာလည္း လကြယ္ည သန္းေခါင္ယံ၌ ကတၱရာလမ္းေပၚတြင္ ကုလားမႀကီးတစ္ေယာက္ ထိုင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ဤပံုမ်ားကုိ ကေလးငယ္မ်ား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ စိတ္ဝင္စားမည္ မဟုတ္။

ပံုမ်ားမွာ ပန္းခ်ီသရုပ္ေဖာ္၊ ေရာင္စံုပံုမ်ားျဖစ္သင့္၏။ စာကုိ တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့ကာ ကာတြန္းစာအုပ္တစ္အုပ္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ပံုလွလွပပကေလးမ်ားႏွင့္ ဖတ္ခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ထားမွ ကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စားလာမည္။ ဒါဘာေတြလဲဟု သိခ်င္လာမည္။ ယခု ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားမွာမူ ကေလးမေျပာႏွင့္၊ လူႀကီးမ်ားကိုပင္ ဆဲြေဆာင္မႈမရိွပါ။

ဤသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္က အက်ဥ္းရံုးျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ အျခားအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား မ်ားစြာက်န္ရိွေနႏိုင္ပါေသးသည္။

(၄) ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွ အမွားတခ်ိဳ႔

ဤတြင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားမွ အမွားတခ်ိဳ႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ေထာက္ျပထားပါသည္။ သို႔တိုင္ ဖတ္စာအုပ္အားလံုးကို ရွာေဖြ ေထာက္ျပဘို႔ရာ လြယ္ကူသည့္ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ သည္ကိစၥမွာ အလြန္တာဝန္ႀကီးလွ၏။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္အားလံုးကို စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ရွာေဖြၿပီး အမွားအားလံုးကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ့္အလုပ္မဟုတ္ပါ။ အမွားတခ်ိဳ႔ ျပႏိုင္လွ်င္ပင္ လံုေလာက္ပါၿပီ။ တာဝန္ရိွသူမ်ား အေနႏွင့္မူ အစိုးရမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ျပ႒ာန္းစာအုပ္အားလံုးကို ျပန္လည္စိစစ္ကာ အမွား အားလံုးကို ရွာေဖြရပါမည္။ ေတြ႔သမွ် အမွားအားလံုးကို စာရင္းလုပ္ကာ ေနာက္စာအုပ္မ်ား ရိုက္ႏိွပ္သည့္အခါ အမွားမပါရေလေအာင္ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရပါမည္။

ဤအလုပ္သည္ အလြန္ တာဝန္ႀကီးေလးလွေသာ အလုပ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာမဟုတ္။ အလြန္ျဖစ္ႏိုင္ေလ၏။ တာဝန္ယူ မလုပ္ၾက၍သာ ဤမွ် ထပ္ကာထပ္ကာ မွားေနရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ယခု ကြ်န္ေတာ္ ေအာက္ပါ ဖတ္စာအုပ္မ်ားမွ အမွားမ်ားကို ေထာက္ျပထားပါသည္။

၁။ ျမန္မာဖတ္စာ၊ ပဥၥမတန္း
၂။ ပထဝီဝင္၊ ပဥၥမတန္း
၃။ သမုိင္း၊ ပဥၥမတန္း
၄။ အေထြေထြသိပၸံ၊ ပဥၥမတန္း
၅။ သခၤ်ာ အတဲြ (၁)၊ ပဥၥမတန္း
၆။ သခၤ်ာ အတဲြ (၂)၊ ပဥၥမတန္း
၇။ ျမန္မာကဗ်ာလက္ေရြးစင္၊ အ႒မတန္း
၈။ မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ႀကီး - ပထမတဲြ၊ အ႒မတန္း
၉။ ျမန္မာသဒၵါ အတဲြ (၁) အခန္း (၄)၊ အ႒မတန္း
၁ဝ။ ပထဝီဝင္၊ အ႒မတန္း


၄၊ ၁။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပဥၥမတန္း၊ ျမန္မာဖတ္စာ မွ အမွားမ်ား

စာမ်က္ႏွာ
ေခါင္းစဥ္
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အမွား
ျဖစ္သင့္သည့္ အမွန္
မွတ္ခ်က္
ရြဲကုန္သည္ႏွစ္ဦး
အေမာင္ဤခြက္သည္ အဖိုးမ်ားစြာ
အေမာင္ ဤခြက္သည္ အဖိုးမ်ားစြာ
အျဖတ္အေတာက္မွားသည္။
ခက္ဆစ္အဖြင့္
ကူးတို႔ = ေရလမ္းတြင္ - - - - ေလွသေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ရန္ေနရာ
ကူးတို႔ = ေရလမ္းတြင္ - - - - ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ေလွ၊ သမၺာန္၊ သေဘၤာ
ကူးတို႔သည္ ေနရာမဟုတ္။ ယာဥ္တစ္မ်ိဳးကို ရည္ညႊန္းသည္။
ေလဘာတီမျမရင္
မျမရင္ကို အၿငိမ့္ကသည့္ေခတ္က အသံခ်ဲ႔စက္မ်ား မေပၚေသးပါ
မျမရင္တို႔ အၿငိမ့္ကသည့္ေခတ္က အသံခ်ဲ႔စက္မ်ား မေပၚေသးပါ။
၁။ ကို ႏွင့္ တို႔ - အသံုးလဲြေနသည္။
၂။ ပုဒ္ျဖတ္မပါ။
ေလဘာတီမျမရင္
တစ္ေခတ္ဆန္း သစ္လာရသည္
တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္လာရသည္။
၁။ ပုဒ္ျဖတ္မပါ။
၂။ အျဖတ္အေတာက္မွားသည္။
၁ဝ
ျမန္မာ့ဆိုင္းဝိုင္း
ဆိုင္ဝိုင္း
ဆိုင္းဝိုင္း
ဝိသဇၨနီက်န္ခဲ့။
၁ဝ
ျမန္မာ့ဆိုင္းဝိုင္း
ႀကိမ္ႏွင့္ သံႏွင့္ရိုက္၍ ခံထားသည္။
ႀကိမ္ကို သံႏွင့္ရိုက္၍ ခံထားသည္။
အသံုးမွား။
၁ဝ
ျမန္မာ့ဆိုင္းဝိုင္း
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ေလာက္မွ စ၍
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ေလာက္မွ စ၍
Update လုပ္မထားပါ။
၁၁
ခက္ဆစ္အဖြင့္
အိုးစည္ = . . . . ဗံုတို
အိုးစည္ = . . . . ဗံုရွည္
အသံုးမွား။
၁၄
မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး
မင္းကြန္းေခါင္ေလာင္း
မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္း
ဝိသဇၨနီက်န္ခဲ့။
၁၄
မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး
ဤေခါင္းေလာင္းႀကီး၏ အျပင္ဘက္၌ ၁၆ ေပႏွင့္ ၃ လက္မရိွၿပီး . .
ဤတြင္ ၁၆ ေပႏွင့္ ၃ လက္မမွာ အဝန္းျဖစ္သေလာ၊ အျမင့္ျဖစ္သေလာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဖာ္ျပမထားသျဖင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာမွန္း မသိရပါ။
၁၇
ဘီလံုးငွက္ႏွင့္စြန္ရဲ
ဟယ္ဘီလံုးငွက္ငယ္၊
ဟယ္ ဘီလံုးငွက္ငယ္၊
အျဖတ္အေတာက္မရိွ။
၁၇
ဘီလံုးငွက္ႏွင့္စြန္ရဲ
အရပ္ကိုတျပန္သနည္း။
အရပ္ကို တ ျပန္သနည္း။
အျဖတ္အေတာက္မရိွ။
၁၉
ပညာလိုေသာ္
ရူးကြ်န္မႈ၍ကပ္
ရူးကြ်န္မူ၍ကပ္
စာလံုးေပါင္းမွား။
၂ဝ
ပညာလိုေသာ္
ဥစၥာမငွားရ။
ဥစၥာမငွားရာ။
စာလံုးေပါင္းမွား။
၂၁
ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးဘဂ်မ္း
ခ်ီးက်ဴးအားေပး ေလ့ရိွသည္။
ခ်ီးက်ဴး အားေပးေလ့ရိွသည္။
အျဖတ္အေတာက္မွားသည္။
၂၁
ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးဘဂ်မ္း
ထိုသို႔ဆဲြရာမွ
ထိုသို႔ဆဲြရမွ
စာလံုးေပါင္းမွား။
၂၃
ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးဘဂ်မ္း
ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုမွ်မ
ကေသး၊
ေဆာင္ရြက္သည္။
ထိုမွ်မကေသး၊
စာလံုးခဲြပံုမွား
၂၅
ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားထာ
စကားထာမ်ားကို တင္စားမႈမ်ား ပါေနသျဖင့္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။
စကားထာမ်ား၌ (သ႔ိုမဟုတ္) စကားထာမ်ားမွာ (သို႔မဟုတ္) စကားထာမ်ားသည္ တင္စားမႈမ်ား ပါေန သျဖင့္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းပါ သည္။
အသံုးမွား
၂၈
ဘယ္ၿမိဳ႔ပံု သာပါလိမ့္
သနပ္ခါးကြက္ ပါးမွာကူလို႔
သနပ္ခါး ကြက္ပါးမွာကူလို႔
အျဖတ္မွား
၃၃
ဤမီးတိုင္
ထိန္ထိန္ညီးတည့္
ထိန္ထိန္ညီးတည့္။
ပုဒ္မ က်န္
၃၅
မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး
ေငြတန္ဖုိး အမ်ားဆံုးဆံုးရႈံးရံုသာမက
ေငြတန္ဖုိး အမ်ားအျပားဆံုးရႈံးရံုသာမက
အသံုးမွား
၃၅
မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မီးေလာင္လြယ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား မထားရိွသင့္ပါ။
မီးအသံုးျပဳေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား မထားသင့္ပါ။
ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုမွား
၃၅
မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး
ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း မီးေဘး အႏၲရာယ္ကို သတိေပး . . .
ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း အခ်င္းခ်င္း မီးေဘး အႏၲရာယ္ကို သတိေပး . . .
ဝါက်တည္ေဆာက္ပံုမွား
၃၅
မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး
ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီးခ်ိတ္၊ မီးကပ္၊ သဲပံုး၊ ေရပံုးမ်ား
ေခတ္လည္းမမီ၊ အသံုးလည္းမတည့္သည့္ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မထည့္ သင့္ပါ။ "မီးသတ္ဘူးေဆာင္ထားသင့္သည္" ဟု ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းသင့္သည္။
၃၆
မီးေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး
'မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္ကတား'
'မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား'
စာလုံးပိုေန
၃၇
လွေတာသား စကားၾကြယ္
ထိုစာအုပ္ စာတမ္းတို႔ေၾကာင့္
ထိုစာအုပ္စာတမ္းတို႔ေၾကာင့္
မလိုဘဲျဖတ္
၃၉
ေမာင္းေထာင္းေနသလား
စက္ကားမႏိႈး။
စက္ကားမႏိုး။
စာလံုးေပါင္းမွား
၄ဝ
လွလုိက္ေလ
အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုရိွခဲ့သည္ဟု
အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ရိွခဲ့သည္ဟု
အျဖတ္မွား
၄၇
ျမန္မာ့သစ္ေတာ
ျခမစာျခင္း
ျခမစားျခင္း
ဝိသဇၨနီက်န္ခဲ့။

မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ရဲြကုန္သည္ႏွစ္ဦး - တြင္ "ေသရိဝမည္ေသာ မိုက္ေသာရဲြကုန္သည္" - ဟု အမည္ကိုပါထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ဤကဲ့သုိ႔ အမည္ကိုထည့္လွ်င္ ထိုရဲြကုန္သည္ပံုျပင္ကို  မည္သည့္ေနရာ က ယူထားသည္ဟု ျပဆိုထားရမည္ ျဖစ္သလို လိမၼာေသာရြဲကုန္သည္ ေနရာတြင္လည္း ဘုရားေလာင္းရြဲကုန္သည္ဟု ေဖာ္ျပမွ အမွန္ျဖစ္မည္။ ဘုရားေလာင္းရဲြကုန္သည္ဟု မေဖာ္ျပလိုပါက ေသရိဝဟူသည့္ အမည္ကိုျဖဳတ္ၿပီး မိုက္ေသာရြဲကုန္သည္ဟုသာ သံုးသင့္ပါသည္။

၄၊ ၂။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပဥၥမတန္း၊ ပထဝီဝင္ဖတ္စာမွ အမွားမ်ား

စာမ်က္ႏွာ
ေခါင္းစဥ္
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အမွား
ျဖစ္သင့္သည့္ အမွန္
မွတ္ခ်က္
ပံု (၁-၃) ေလာင္ဂ်ီက်ဳမ်ားျပပံု
အေပၚပံုအလယ္စက္ဝိုင္း၌ ၁၈ဝ ဒီဂရီ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ ၉ဝ ဒီဂရီ ဟု ျပထားသည္။
အမွန္မွာ သုညဒီဂရီျဖစ္ရမည္။

ပံု (၁-၄) ကမၻာ့တိုက္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ သမုဒၵရာမ်ားျပပံု
အီေကြတာေနရာမွားေနသည္။ သုည ဒီဂရီမွ ျဖတ္ရမည့္အစား ေျမာက္ လတီၱက်ဳ ၁၇ ဒီဂရီခန္႔မွ ျဖတ္ထား သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ယဥ္စြန္း တန္းႏွင့္ ေျမာက္ယဥ္စြန္းတန္း ေနရာ မ်ားလည္း မွားသည္။
အီေကြတာသည္ သုညဒီဂရီတြင္ ျဖတ္ရ မည္။
ကမ႓ာ့ေျမပံုမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိန္ကုိက္သင့္ သည္။
၁၃
ပံု (၂-၂) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျပပံု
ေလာႏိုင္ငံေနရာတြင္ ထိုင္း ဟု ေရးထိုး ထားၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေနရာတြင္ ေလာ ဟု ေရးထိုးထားသည္။
ေျမပံုေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေနရာအမွန္ ျဖစ္သင့္ သည္။
ေျမပံုမွာ ေသးၿပီးဝါးေနသျဖင့္ ျပတ္ျပတ္ သားသား မျမင္ရပါ။ ပံုကို သည့္ထက္ပိုႀကီး သင့္သည္။
၂ဝ
ဧရာဝတီျမစ္
ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားပတ္လည္ဝန္းရံ
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ပတ္လည္ဝန္းရံ
အျဖတ္အေတာက္မွား
၂ဝ
ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ စစ္ေတာင္း
ဧရာဝတီျမစ္အရွည္ = ၁၂၃၈ မိုင္
ခ်င္းတြင္းျမစ္အရွည္ = ၆၉၁ မိုင္
စစ္ေတာင္းျမစ္အရွည္ = ၁၈၆ မိုင္
Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ -
ဧရာဝတီျမစ္အရွည္ = ၁၃၇၃ မိုင္
ခ်င္းတြင္းျမစ္အရွည္ = ၇၅ဝ မိုင္
စစ္ေတာင္းျမစ္အရွည္ = ၂၆ဝ မိုင္
ျမစ္အရွည္မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ပါ သည္။
၂၅
ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားႏွင့္
တြင္းထြက္မ်ား
တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးေရျဖဴၿမိဳ႔ နယ္တြင္
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္ တြင္
အျဖတ္အေတာက္မွား
၂၉
ပံု (၃-၁) ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံပံု
ႏိုင္ငံျခားေလဆိပ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္
အသံုးအႏႈန္းမွား
၂၉
ပံု (၃-၁) ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံပံု
ေတာင္ဗီယက္နမ္
ဗီယက္နမ္
ယခုအခါ ေတာင္ဗီယက္နမ္၊ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ဟု မရိွေတာ့ပါ။
၂၉
လူဦးေရႏွင့္လူမ်ိဳးမ်ား
လူဦးေရ၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခမာ  လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး
Wikipedia တြင္ - ခမာလူမ်ိဳးမွာ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
၃၂
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး
စကၠဴမီးျခစ္ႏွင့္
စကၠဴ၊ မီးျခစ္ႏွင့္
အျဖတ္အေတာက္မရိွ။


၄၊ ၃။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပဥၥမတန္း၊ သမိုင္းစာအုပ္

စာမ်က္ႏွာ
ေခါင္းစဥ္
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အမွား
ျဖစ္သင့္သည့္ အမွန္
မွတ္ခ်က္
ပုဂံဧကရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စနစ္တက် တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံကို စနစ္တက် တည္ေထာင္ခဲ့ ေသာ
'တြင္' ႏွင့္ 'ကို' အသံုးမွား
ပုဂံဧကရာဇ္ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ျခင္း
စနစ္တက်ဖဲြ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ ေရွး ေဟာင္း လူေနမႈ အေဆာက္အအံုေပၚ တြင္ အေျချပဳ၍ ပုဂံႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စာေၾကာင္းမ်ိဳးကို ပဥၥမတန္း ကေလးငယ္တို႔အဖို႔ နားလည္ရန္ မလြယ္ပါ။ ပိုမို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ ဝါက်မ်ားဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါသည္။
နားမလည္သည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ကေလးငယ္မ်ား စိတ္ဝင္စားလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
အေနာ္ရထာမင္း
ပေဒသရာဇ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္အတြက္
ပေဒသရာဇ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး           ျဖစ္သည့္အတြက္
အျဖတ္အေတာက္မွား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဘုရင္ခံမ်ားခန္႔ထား အုပ္ခ်ဳပ္ေစ သည္။
ဘုရင္ခံမ်ား ခန္႔ထားအုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။
အျဖတ္အေတာက္မွား
စီးပြားေရး
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ သီဟိုဠ္၊ မေလး
အလြန္ေဝးကြာလွေသာအရပ္တြင္ရိွသည့္ သီဟိုဠ္ႏွင့္ မေလးကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံဟု ေခၚႏိုင္လိမ့္မည္ မထင္ပါ။
၁ဝ
ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
ဟိႏၵဴနတ္ ဘုရားကိုးကြယ္မႈလည္း ရိွသည္။
ဟိႏၵဴနတ္ဘုရား ကိုးကြယ္မႈလည္း ရိွသည္။
အျဖတ္အေတာက္မွား
၁၃
ဗိသုကာႏွင့္ အႏုပညာ
ပုဂံေခတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ မြန္၊ ပ်ဴ၊ ရွမ္းစသည့္ လူမ်ိဳးႏြယ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးႏြယ္တို႔၏ စရိုက္၊ အစဥ္အလာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ခိုင္မာ ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ဤစာေၾကာင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို ပဥၥမတန္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ ကေလး ငယ္တို႔အဖို႔ နားလည္ႏိုင္မည္မထင္ပါ။ ကေလးမ်ား နားမလည္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို သင္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပမ္းရံုမွ်ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္အက်ိဳးမွ မရိွႏိုင္ပါ။
၁၉
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
နတ္ဘုရား အျဖစ္အေလးေပး
နတ္ဘုရားအျဖစ္ အေလးေပး
အျဖတ္အေတာက္မွား
၃၆
ထိုင္းႏိုင္ငံ
Vat Chet You
Wat Chet Yot
စာလံုးေပါင္းမွား


၄၊ ၄။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပဥၥမတန္း၊ အေထြေထြသိပၸံစာအုပ္

စာမ်က္ႏွာ
ေခါင္းစဥ္
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အမွား
ျဖစ္သင့္သည့္ အမွန္
မွတ္ခ်က္
၁၁
စမ္းေရ
မိုးေရမ်ားမွ ေျမလႊာအတြင္းသို႔
မိုးေရမ်ား ေျမလႊာအတြင္းသို႔
အသံုးမွား
၅၂
ေလထု၊ အေနအထား
ကီလိုမီတာ ၇ဝဝ အထိ ထူသည္။
ကီလို တစ္ေသာင္းခန္႔ထိ ထူပါသည္။
Ref: Wikipedia
ေနာက္ဆံုးလႊာျဖစ္ေသာ Exosphere သည္ ကီလိုမီတာ ၇ဝဝ မွ စကာ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝဝဝ ေလာက္ထိ ျဖစ္၏။
၅၂
ေလထု၊ အေနအထား
ေလထုတြင္ အလႊာေလးလႊာပါဝင္ သည္။
Wikipedia တြင္ ငါးလႊာဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါ၏။

1. Troposphere
2. Stratosphere
3. Mesosphere
4. Thermoshpere
5. Exosphere
၅၂
ေလထု၊ အေနအထား
၃ဝ ခန္႔မွ ၄၅ ကီလိုမီတာခန္႔တြင္ အိုဇုန္းဓာတ္ေငြ႔ အနည္းငယ္စုေနေသာ အိုဇုန္းလႊာရိွသည္။
Britannica တြင္ ၁၅ မီတာမွ ၃၅ ကီလိုမီတာဟု ျပထားပါသည္။
ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါ၏။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ေနႏွင့္ စၾကာဝဠာအဖဲြ႔အစည္းတြင္
ေနစၾကာဝဠာအဖဲြ႔အစည္းတြင္
အသံုးမွား
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ေနအဖဲြ႔အစည္းတြင္ ၿဂိဳဟ္ (၉) လံုးဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေနမိသားစုဝင္ ၿဂိဳဟ္အေရအတြက္ကို (၈) လံုးဟု လက္ခံထားသည္မွာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉ဝ တြင္ ပလူတိုကို ၿဂိဳဟ္မႊား (dwarf planet) အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေနမိသားစုဝင္ ၿဂိဳဟ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အျငင္းအခံုမ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွစကာ ပလူတို ကို ေနမိသားစုမွ ဖယ္ထုတ္ကာ ေနမိသားစုတြင္ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၈ လံုးသာရိွေၾကာင္း အားလံုး တညီတညြတ္တည္း လက္ခံခဲ့ၾကသည္။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္
ေသာၾကာၿဂိဳလ္
အဂၤါၿဂိဳလ္
ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္
စေနၿဂိဳလ္
တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္
တနလၤာၿဂိဳလ္
ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္
အဂၤါၿဂိဳဟ္
ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္
စေနၿဂိဳဟ္
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္
တနလၤာၿဂိဳဟ္
စာလံုးေပါင္းမွားေနပါသည္။ ၿဂိဳဟ္ ဟူသည္ ျဂဟ ဟူသည့္ ပါဠိစကားပ်က္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စေနၿဂိဳဟ္ စသျဖင့္သာ ျဖစ္ရမည္။ စေနၿဂိဳလ္ ဆိုသည္မွာ အဓိပၸာယ္မရိွပါ။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ကမၻာၿဂိဳဟ္ (ဘဒၵကမၻာ)

ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ရီစရာေကာင္းရံု ကလဲြ၍ ဘာအဓိပၸာယ္မွ မရိွပါ။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ယူေရးနပ္ၿဂိဳဟ္ (တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္)
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မွာ ယူေရးနပ္ၿဂိဳဟ္မဟုတ္။ 'ေန' ျဖစ္ပါသည္။
ရမ္းမေရးသင့္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေသခ်ာေစရပါ မည္။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
နက္ပကြ်န္းၿဂိဳဟ္ (တနလၤာၿဂိဳဟ္)
တနလၤာၿဂိဳဟ္မွာ နက္ပကြ်န္းၿဂိဳဟ္မဟုတ္။ 'လ' ျဖစ္ပါသည္။
ရမ္းမေရးသင့္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေသခ်ာေစရပါ မည္။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ဂ်ဴပီတာၿဂိဳဟ္ သိပ္သည္းျခင္း = ၁၈ဝဝ
ဂ်ဴပီတာၿဂိဳဟ္ သိပ္သည္းျခင္း = ၁၃၂၆
ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။
၆၁
ေနအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ စၾကာဝဠာ
ပလူတို-ႏိႈင္းရအရြယ္အစား=ဝ.၅
မွားပါသည္။ ပလူတို၏ ႏိႈင္းရအရြယ္ အစားမွာ ဝ.၂ ျဖစ္ပါသည္။
ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။
၆၈
မိုက္ကိုပရိုတင္းေခၚအသားတု
အစာသြပ္အစားအစာ
အဆာသြပ္အစားအစာ
စာလံုးေပါင္းမွား

၄၊ ၅။ ၂ဝ၁၇၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္၊ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပဥၥမတန္း၊ သခ်ၤာ အတဲြ (၁) စာအုပ္

စာမ်က္ႏွာ
ေခါင္းစဥ္
ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အမွား
ျဖစ္သင့္သည့္ အမွန္
မွတ္ခ်က္
၁၈
အျပည့္ကိန္းမ်ား၏ ျဖန္႔ေဝရ
ဂုဏ္သတိၱ
ဘံုဆခဲြကိန္းသည္ 80 ဥပမာ (2) တြင္ ဘံုဆခဲြကိန္းသည္
ဘံုဆခဲြကိန္းသည္ 80 ။ ဥပမာ (2) တြင္ ဘံုဆခဲြကိန္းသည္
တစ္ဆက္တည္းေရးထားသျဖင့္ နားလည္မႈ လဲြမွားႏုိင္သည္။
၁၈
အျပည့္ကိန္းမ်ား၏ ျဖန္႔ေဝရ
ဂုဏ္သတိၱ
ဥပမာ (1) ႏွင့္ ဥပမာ (2) တြင္ အတြက္ႏွင့္သီအုိရီကို ေရာေရးထား သျဖင့္ အလြန္ရႈပ္ေထြးေနသည္။
အတြက္သပ္သပ္၊ သီအိုရီသပ္သပ္ ခဲြေရးသင့္၏။

၂၆
အေျခႏွင့္ထပ္ညႊန္း
ပံုတြင္ 'အေျခ' ႏွင့္ 'ထပ္ညႊန္း' စာမ်ား မွာ ျမားႏွင့္လဲြေနပါသည္။
စာမ်ားကို ျမားၿမီးတည့္တည့္ေရာက္ေအာင္ ေရႊ႔ေပးပါ။

၅၉
အေပါင္းဖလွယ္ရ ဂုဏ္သတိၱ
အေပၚဘက္
ဥပမာ (2) အတြက္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ပုိဒ္ စာသားမွာ ဆက္ေန၍ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္း လို႔ ေျပာင္းမွန္းေတာင္မသိရ။
အေၾကာင္းအရာအသစ္ကို စာေၾကာင္း ခဲြေရးသင့္၏။

၇ဝ
စာမ်က္ႏွာ
၇ဝ
စာမ်က္ႏွာမွားေနသည္။
၇ဝ
ဥပမာ (၄)
ဒုတိယ ပုစၦာႏွင့္ တတိယပုစၦာမွာ (a), (b) ျဖစ္ေနသည္။
(b), (c) ျဖစ္ရမည္။
နံပါတ္မွားေနသည္။
၇၁
ေလ့က်င့္ခန္း (4.7)
နံပါတ္ 8. သည္ ဥပမာ (4), (b) ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ေနသည္။
ဥပမာႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းပုစၧာမတူသင့္။

၇၃
ဥပမာ (3)
(a) C ၏ ေဝစု+B ၏ ေဝစု
(a) A ၏ ေဝစု+B ၏ ေဝစု
A အစား C ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၇၄
ေလ့က်င့္ခန္း (4.9), နံပါတ္ 6.
မူလထည့္ခဲ့ေသာ ေလာင္စာ၏    ကို သံုးလိုက္ရသည္။
မူလထည့္ခဲ့ေသာ ေလာင္စာ၏    ကို သံုးလိုက္ရသည္။
အပိုင္းဂဏန္းေျပာင္းျပန္ျဖစ္
၇၉
ဥပမာ (1)
234      .      6701
0         .       51
0         .       0073
234.6701
0.51
0.0073
ဒသမဂဏန္းမ်ား အလြန္ေဝးကြာလွ
၈၅
ဥပမာ (6)
(ပိုင္းေျခ 100 ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း)
(ပိုင္းေျခ 1000 ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း)
သုညတစ္လံုးက်န္ခဲ့
၉၆
ေလ့က်င့္ခန္း (4.15), နံပါတ္ (7)
1 မီတာ = 39.39 လက္မ
1 မီတာ = 39.37 လက္မ
Unit convertion မွား
၁ဝ၁
ဥပမာ (2)

စားကိန္းမ်ား အထက္ေအာက္ မညီပါ။

၁ဝ၁
ဥပမာ (3)

စားျခင္းကို စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၁ ႏွင့္ ၁ဝ၂ ကို ခြေရးထားသည္။
အလြန္အင္မတန္မွ မသင့္ေတာ္ပါ။ စာမ်က္ႏွာ တစ္ဖက္တည္းတြင္သာ ျဖစ္သင့္သည္။
၁ဝ၄
ဥပမာ (2) (c)
87  ျပား
လက္ေတြ႔ႏွင့္အလြန္ကင္းကြာလွေသာ တန္ဘိုးျဖစ္၏။
ဘာအဓိပၸာယ္မွ မရိွပါ။
၁ဝ၆
ေလ့က်င့္ခန္း (5.2), နံပါတ္ 5.
1 cm လွ်င္ 100 mm (1:10000)
1 cm လွ်င္ 100 m (1:10000)
m ကို mm ဟု မွားေရးထားသည္။
၁ဝ၉
ေလ့က်င့္ခန္း (5.3)
ပုစၧာနံပါတ္ 4.
ပုစၧာနံပါတ္ 4. တြင္ ပုစၧာနံပါတ္မပါ။
ပုစၧာနံပါတ္မပါ။
၁၁၃
ေလ့က်င့္ခန္း (5.6), (vii)
65 ၏ 48%
ပုစၧာမွားေနပါသည္။
ရည္ညႊန္းဇယားတြင္ 48% မပါပါ။
၁၁၇
ေလ့က်င့္ခန္း (5.10), 7.
မိုးေရခ်ိန္တို႔ကို မီတာျဖင့္ ျပထားသည္။ 56, 66, 79, 91, 100
ကမၻာေပၚတြင္ ဤမွ်ရြာေသာမိုးဟူ၍ တစ္ခါမွ မေပၚစဖူးေသးပါ။
မိုးေရခ်ိန္ (လက္မ) သာ ျဖစ္ရပါမည္။
၁၂၃
6.2 အကၡရာကိန္းတန္းဆိုင္ရာ
အျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
A = l x w
A = l x w
သေကၤတ မွားေနသည္။
၁၂၅
ေလ့က်င့္ခန္း (6.1)
ပုစၧာ 1 မွ 16 အထိ
ပုစၧာ 1 မွ 11 အထိ
နံပါတ္မွား
၁၂၆
ေလ့က်င့္ခန္း (6.1), 5.
ပံုတြင္ မ်ဥ္း PQ ၏တစ္ဖက္မွာ p ျဖစ္ေနပါသည္။
P ျဖစ္ရမည္။
စာလံုးအႀကီးႏွင့္အေသးမွား
၁၃၂
ဥပမာ (4)
အေဖ့အသက္၏ ေလးပံုသံုးပံုသည္ သား၏အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္တူညီ၏။

ဤပုစၧာတြင္ အေဖ၏အသက္မွာ ၂ဝ ျဖစ္ၿပီး သား၏ အသက္မွာ ၁၅ ႏွစ္ ျဖစ္ေလရာ အလြန္ရီစရာေကာင္းသည့္ ပုစၧာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေလသည္။
၁၄၄
ေလ့က်င့္ခန္း (8.1), 1. (b)
G ႏွင့္ L ကို 3:2 ႏွင့္ ပိုင္းထား
G ႏွင့္ J ကို 3:2 ႏွင့္ ပိုင္းထား
L ႏွင့္ J ကိုမွားယြင္းေဖာ္ျပ
၁၄၆
ဥပမာ (2)
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
တစ္ဖက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ
ရည္ညႊန္းခ်က္မွား
၁၄၇
ပံု (8.10)
ဖါးေဆာင္း
ဖားေဆာင္း
စာလံုးေပါင္းမွား
၁၅၂
ဥပမာ (2)
အထက္ပါ ေက်ာင္သား
အထက္ပါ ေက်ာင္းသား
ဝိသဇၨနီက်န္ခဲ့
၁၆၁
ပံု (9.12)

ပံုတြင္ ေကာ္လံမွ 1,2,3,4, စသည့္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အလ်ားလိုက္မ်ဥ္းမ်ားမွာ လဲြေနပါသည္။ မကိုက္ညီပါ။
၁၆၂
ဥပမာ (2)၊ ပံု (9.14)

ပံုတြင္ 1,2,3,4, စသည့္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းမ်ားမွာ လဲြေနပါသည္။ မညီပါ။
၁၆၄
ေလ့က်င့္ခန္း (9.2), 2.

ဂရပ္တြင္ ဂဏန္းမ်ား ေဖာ္ျပမထားပါ။
၁၆၅
ေလ့က်င့္ခန္း (9.2), 3.

ဂရပ္တြင္ လနာမည္မ်ား ေဖာ္ျပမထားပါ။
၁၆၈
လူမႈေရးသခ်ၤာ
kilometre, centimeter
kilometre, centimetre
Or
kilometer, centimeter
meter ဟု ေရးလုိပါက အားလံုး meter ျဖင့္သာ ေရးသင့္၏။ metre ဟု ေရးလိုလွ်င္ အားလံုးကို metre ဟုသာ ေရးသင့္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကိုေရာၿပီး ကျပား မသံုးႏႈန္းသင့္ပါ။
၁၆၈
လူမႈေရးသခ်ၤာ
Decametre, အတုိျဖင့္ dkm
Decametre ၏ အတုိေကာက္ အသံုးအႏႈန္းမွာ dam ျဖစ္ပါသည္။

၁၇၆
ေလ့က်င့္ခန္း (10.3), 4.
တစ္ျခမ္းလွ်င္
တစ္ျခင္းလွ်င္
စာလံုးေပါင္းမွား
၁၇၆
ေလ့က်င့္ခန္း (10.3), 8.
3  အေလးခ်ိန္ရိွေသာ ဆိတ္သားကို လူ 25 ဦးအား အညီအမွ် ေဝေပး
အလြန္ရီစရာေကာင္းသည့္ ပုစၧာျဖစ္၏။ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ လြန္စြာမွ ကင္းကြာလွေပသည္။ ထိုပမာဏရိွေသာဆိတ္သားကို ထိုလူမ်ားအားေဝေပးပါက တစ္ဦးလွ်င္ ဆိတ္သား တစ္ကိုက္စာသာ ရေပလိမ့္မည္။
၁၇၆
ေလ့က်င့္ခန္း (10.3), 10.
လိေမၼာ္သီးအလံုး 100 သည္ 150 kg ေလးေသာ္
အလြန္ရီစရာေကာင္းသည့္ ပုစၧာျဖစ္၏။ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ လြန္စြာမွ ကင္းကြာလွေပသည္။ ထိုမွ်ႀကီးသည့္ လိေမၼာ္သီးမ်ိဳး ဤကမၻာေပၚတြင္ မေပၚဖူးေသးဟု ထင္ပါသည္။
၁၇၆
ေလ့က်င့္ခန္း (10.3), 11.
50 kg ေလးေသာ ပန္းသီးေသတၱာ
အလြန္ရီစရာေကာင္းသည့္ ပုစၧာျဖစ္၏။ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ လြန္စြာမွ ကင္းကြာလွေပသည္။ ဤမွ်ေလးသည့္ ပန္းသီးေသတၱာမ်ိဳး လက္ေတြ႔တြင္ မရိွႏိုင္ပါ။
၁၇၇
ျမန္မာအေလးခ်ိန္
2500 x  = 24750 က်ပ္
2500 x  = 13750 က်ပ္
အေျဖမွားေနပါသည္။

 အပိုင္း (၂) သို႔ဆက္ရန္

No comments: