Sunday, December 31, 2017

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္

Safety ဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၂) ထြက္ပါၿပီ။

အမွတ္ (၁) တံုးက ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ ရိွေနတာတေၾကာင္း၊ အလုပ္ရႈပ္ေနလို႔ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္မိတ္ဆက္ မေရးလိုက္ရပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား မရိွေသးပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွာ ေဖ့စ္ဘုတ္မွ သတင္းမ်ားကိုသာ ဖတ္ရႈေနရပါေသးသည္။

သည္ကဲ့သို႔ လစဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ရိွေရးမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ေရာ၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ပါ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ safety ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ တဆင့္စကား၊ တဆင့္နားျဖင့္သာ သိမွတ္ေလ့လာေနၾကရသည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား အလြန္အားနည္းေနပါေသးသည္။

ယခု WSH Myanmar အဖဲြ႔က လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္ ကို လစဥ္ထုတ္ေဝေနပါၿပီ။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ဤဂ်ာနယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးထုတ္ေဝလိုက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ာနယ္ပါ စာမူမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္က ဦးေဆာင္ စီစစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က စာေစာင္အျပင္အဆင္ေရာ၊ အတြင္းစာသားမ်ား အရည္အေသြးကိုပါ ဦးစားေပးပါသည္။

ထုိစာေစာင္သည္ တစ္ခါဖတ္ၿပီး လႊင့္ပစ္လုိက္ရမည့္ စာေစာင္မ်ိဳးမဟုတ္။ အၿမဲသိမ္းထား၍ လိုသည့္အခါတိုင္း ျပန္လည္ ရည္ညႊန္းေနရမည့္ စာေစာင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာရြက္ကို Art paper ျဖင့္ ေရာင္စံုရိုက္ႏိွပ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔က အက်ိဳးအျမတ္ကို အဓိက မထားပါ။ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အရင္းေၾကလွ်င္ ေတာ္ၿပီဆိုၿပီး ထုတ္တာ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိက ရည္ရြယ္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လူအမ်ားတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တုိးပြားလာေစရန္၊ ဤစာေစာင္မွ ရရိွေသာ အသိပညာမ်ားကို လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င့္သံုးၾကျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆ မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလထုတ္ အမွတ္စဥ္ (၂) စာေစာင္တြင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရႈၾကရမည္။


၁။ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း - ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)

၂။ လံုၿခံဳေရး မိုးကုတ္စက္၀ိုင္း - လင္း (ေဆး -၁)

၃။ ဘုိဖား အဆိပ္သင့္ ေဘးဒုကၡ -  စြမ္းထက္ေနာင္

၄။ ညႊန္းကိန္း(သို႔မဟုတ္) ေပတံ  (၆) ခု - ေနမ်ိဳးေမာင္

၅။ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းမ်ား - ေဒၚခင္မာေအး

၆။ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအား ေလ့လာျခင္း - ရဲဝင္း

၇။ အေမအိုႀကီး (ဝတၳဳ) - ရေဝ

၈။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား ၿခံဳငံုေလ့လာျခင္း - ကိုကုိႏိုင္ (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္)

၉။ အာဆီယံေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးကြန္ယက္ကေပးမည့္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဆုမ်ား - မင္းေမာင္ေအာင္

၁၀။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား  -  ေနစိုးလႈိင္

၁၁။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ - ေနရီခ်ိဳ

၁၂။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေမးအေျဖက႑ - ကြီးဟန္

၁၃။ ဓာတုပစၥည္းမ်ားနွင့္လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ - သက္ထြန္းဦး (ေမာင္သာ)

၁၄။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေမးအေျဖက႑ - လူသား

၁၅။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ မီကို အႏိုင္ယူၾကပါစို႔ - ၾကည္ေဇာ္ထိုက္

၁၆။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး - ဥကၠာသိန္း

ကေလာင္သစ္မ်ား ဖိတ္ေခၚျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးဆုိင္ရာ ကဗ်ာ၊ ဝတၱဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာညြန္႔၊ အက္ေဆး ေရးလိုသူမ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံ ေရးသားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ စာေရးက်င့္မရိွေသးသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေစ ေရးသာေရးပါ။ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔မွ ရွင္းလင္းေျပာျပကာ ျပန္ျပင္သံုးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၃၁ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၇No comments: