Saturday, December 2, 2017

ဘိလပ္ ႏွင့္ ေမြးစားစကားလံုးမ်ား

ျမန္မာစကားတြင္ အျခားဘာသာမ်ားမွ ေမြးစားထားေသာ စကားလံုးမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရိွ၏။

ဥပမာ -
ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊ နိဗၺာန္၊ သံသရာ၊ ဒုကၡ၊ သစၥာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ေဒါက္တာ၊
ေဖာင္တိန္၊ ေဘာပင္၊ ပလာတာ၊ နံျပား၊ ခ်ာပါတီ၊ ေမာ္တာ၊ ဘိုင္စကယ္၊ ေရဒီယို၊ ပလပ္ေပါက္၊ ဘတ္သီး၊

ဟုိတေလာက ျမန္မာစကားထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ေနရာယူထားေသာ "ဓာတ္" အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ ေရးခဲ့၏။
ယခု ေခါင္းထဲေရာက္လာသည့္ စကားလံုးမွာ "ဘိလပ္" ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္၏။

ယခင္ေခတ္က အဂၤလန္ျပည္မွ ျပန္လာသူမ်ားကို ဘိလပ္ျပန္ဟု ေခၚ၏။
ထို႔အတူ ဘိလပ္ဟူေသာ စကားလံုးကို အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရပါေသးသည္။
ဥပမာ - ဘိလပ္ေျမ၊ ဘိလပ္ေရ၊ ဘိလပ္တံခါး၊ ဘိလပ္ဆံထံုး


အဂၤလန္ကို ဟိႏၵဴလို "၀ိလယတ္" ဟု ေခၚ၏။ ျမန္မာပါးစပ္ထဲေရာက္ေတာ့ ဘိလပ္ ျဖစ္သြားသည္။


ၿဗိတိသွ် ဆိုသည္မွာ ဘရစ္တစ္ရွ္ (British) ကို အနီးဆံုး ျမန္မာအသံထြက္သို႔ ေျပာင္းထားျခင္း ျဖစ္၏။
အဂၤလိပ္ကေတာ့ အလြန္ရွင္းသည္။ English ကို တိုက္ရုိက္အသံလွယ္ထားတာျဖစ္၏။ အင္းဂလစ္ရွ္ကို ျမန္မာ့လွ်ာႏွင့္ ကိုက္ေအာင္ အဂၤလိပ္ ဟု လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ဘိလပ္ရည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ကြ်န္ေတာ္ေတြးၾကည့္မိသည္မွာ ယခင္က အခ်ိဳရည္မ်ားကို အဂၤလန္မွ တင္သြင္းလာေသာေၾကာင့္ ဘိလပ္မွ တင္သြင္းလာသည့္ အရည္ကုိ ဘိလပ္ရည္ ဟု ေခၚတာမ်ားလား- ဟု ျဖစ္၏။

သဟာဆို ဘိလပ္မွတင္သြင္းလာသည့္ ေျမႀကီးႏွင့္တူေသာအမႈန္႔ကို ဘိလပ္ေျမ၊ ဘိလပ္မွ တင္သြင္းလာေသာ တံခါးကို ဘိလပ္တံခါး ဟု နာမည္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဘိလပ္ဆံထံုးကေတာ့ အဂၤလိပ္မမ်ား ထံုးေသာဆံထံုးပံုစံ ျဖစ္မည္မထင္ပါ။
ယခင္ေခတ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ဘီေအမမမ်ား ထံုးေသာဆံထံုးပံုစံကို ဘိလပ္ဆံထံုး ေခၚတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေယာ္ရမ္းမွန္းဆ ေတြးၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က ရြာကလူေတြ လုိင္မၾကဴးလို႔ေျပာတာ ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ေသာက္စရာ အရည္တစ္ခုကို ေခၚျခင္းျဖစ္ၿပီး သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ လုိင္မၾကဴေခၚတယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ပါ။ ယခုမွ ေၾသာ္ - lime juice (လုိင္းမ္ဂ်ဴးစ္) ကို ေခၚတာကိုးဟု သေဘာေပါက္ရ ေတာ့၏။

ထို႔အတူပင္ ပလပ္စတစ္ကိုလည္း "၀ါတာဖလူး" ဟု ေခၚၾကသည္။ သူတို႔အေခၚ ၀ါတာဖလူးမွာ အဂၤလိပ္စကား "၀ါတာပရုဖ္" (water proof) ကုိ ျမန္မာသံႏွင့္ထြက္ျခင္းျဖစ္၏။

ကြ်န္ေတာ္ငယ္ငယ္က အရီးတို႔က "ဘယ္သူတို႔ေတာ့ ပါစင္ဂ်ာမရလို႔တဲ့ေဟ့။ ဒီေန႔ ခါလီခ်ည္း ျပန္လာရတယ္" ဟု ေျပာသံ မၾကာခဏ ၾကားရသည္။ သူတို႔ေျပာသည့္ ပါစင္ဂ်ာႏွင့္ ခါလီကို ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ နားမလည္။ ေနာက္မွ ေၾသာ္ - ပါစင္ဂ်ာဆိုတာ ခရီးသည္ကို ေခၚသကိုး ဟု နားလည္ရသည္။ အဂၤလိပ္လို passenger ကို ျမန္မာမႈ ျပဳထားျခင္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သည္ဘက္ေခတ္တြင္ သိပ္သံုးတာ မေတြ႔ရပါ။  

သုိ႔ဆိုလွ်င္ ရခိုင္ရိုးမေတာင္ေျခမွ သည္ရြာကေလးထံ သည္အသံုးအႏႈန္းမ်ား ဘယ္က ေရာက္လာပါသနည္း။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အကဲြအၿပဲမ်ားျဖစ္ၾကရာ ေတာခိုသြားၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတပ္ဖဲြ႔မ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာဘက္သို႔ပါ ေရာက္ခဲ့၏။ ထိုကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို အစိုးရက စစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ အျပင္းအထန္ ႏိွမ္ႏွင္းသည္။ ထိုအခါ ရိုးမနားကပ္ေနသည့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (၀ါးေတာကြင္း) ရြာမွာ အစိုးရတပ္မ်ား စခန္းခ်ရာေနရာျဖစ္လာသည္။

စစ္တပ္က သီးသန္႔တပ္စခန္းဟူ၍ ေဆာက္မေနေတာ့ဘဲ ေက်းရြာရိွအိမ္မ်ားတြင္ တည္းခိုေနထိုင္ၾက၏။ ကြန္ေတာ္တို႔အိမ္တြင္ လည္း စစ္သားမ်ားတည္းခိုၾကပါသည္။ ထိုစစ္သားမ်ားထံတြင္ပါလာသည့္ ၀တၳဳစာအုပ္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀တြင္ ပထမဦးဆံုး ဖတ္ဖူး ေသာ ၀တၳဳျဖစ္ခဲ့၏။

ထုိစဥ္က စစ္တပ္မွာ စားေရရိကၡာ ေပါမ်ားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ေရွ႔တြင္ ဒန္အိုးအႀကီးႀကီးျဖင့္ ေရေႏြးတည္ကာ လဖက္ရည္ ေဖ်ာ္ေသာက္ၾကပါသည္။ စစ္သားတစ္ေယာက္လွ်င္ လဖက္ရည္ မတ္ခြက္တစ္လံုးရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ေသာက္ရသည္။
မနက္ဖက္ဆိုလွ်င္ လဖက္ရည္န႔ံသင္းပံ့်ပ့်ံမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗိုက္ကို အလြန္ဆာေလာင္ေစသည္။ ေသာက္လုိ႔လည္း ေကာင္းလွ၏။

ဆိုေတာ့ စစ္သားမ်ားက သူတို႔ႏွင့္အတူ အစားအေသာက္မ်ားသာမက ေ၀ါဟာရအသစ္မ်ားလည္း ယူေဆာင္လာခဲ့ၾက၏။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ ထို "၀ါတာဖလူး""လိုင္မက်ဴေရ" ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ စစ္သားမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာမွလူမ်ားမွာ ၿမိဳ႔ျပမ်ားသုိ႔ သြားေလ့သြားထမရိွသျဖင့္ ၿမိဳ႔သြားသူမ်ားက ထုိစကားလံုးမ်ားကို သယ္လာဘို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ထို႔ျပင္ လူသိမ်ားသည့္ "ေလာ္စမီတာ" ဆိုသည္မွာ ေလာက္စပီကာ (loud speaker) မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္၏။ ျမန္မာလို "အသံခ်ဲ႔စက္"၊ "ဓာတ္စက္" ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားရိွသည့္တိုင္ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေလာ္စမီတာ ဟုသာ ေခၚၾကသည္။

ထို႔အတူ ေသနတ္ေရွ႔တြင္ တပ္ရသည့္ လံွစြပ္ (ဓား) ကိုလည္း ဘက္နက္ ဟု ေခၚၾကသည္။ ဤသည္မွာလည္း အဂၤလိပ္စကားလံုး bayonet ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ပင္ ငယ္ေသးသည့္တိုင္ ဘက္နက္ဆိုသည္မွာ ထို လူကုိထိုးလို႔ရသည့္ဓားမွန္း နားလည္ခဲ့၏။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က ေတာကလူႀကီးမ်ားမွာ ေတာသားေပမင့္ ရုပ္ရွင္ကို ရုပ္ရွင္ဟု သိပ္မေခၚ။ ဘိုင္စကုပ္ (Bi Scope) ဟုသာ အသံုးမ်ား သည္။ ထို႔အတူ စက္ဘီးကိုလည္း ဘိုင္စကယ္ (Bi cycle) ဟု ေခၚရတာ ပိုလွ်ာေတြ႔ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ဘိုင္စကုပ္၊ ဘိုင္စကယ္ဟူေသာစကားမ်ားမွာ အဂၤလိပ္စကားမ်ားျဖစ္သည္ဆိုတာ သတိျပဳမိဟန္မတူ။ ဘိုင္စကုပ္ဆုိတာ ဘာျဖစ္သည္ဆိုတာ လည္း ရွင္းျပစရာမလိုေလာက္ေအာင္ လူတိုင္း နားလည္ေနၾက၏။

သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္မူ လူငယ္မ်ား ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ရုပ္ရွင္၊ စက္ဘီး စသျဖင့္သာ အေျပာမ်ားၿပီး ဘုိင္စကုပ္၊ ဘုိင္စကယ္ စသျဖင့္ သံုးတာ မေတြ႔ရေတာ့ပါ။

ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ ဘိလပ္ဟူေသာ စကားလံုးမွာ အခ်ိဳ႔ တြင္က်ယ္ေနေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ စကားလံုးမ်ားမွာ တိမ္ျမႈပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ကုန္ပါၿပီ။ ဥပမာ - ဘိလပ္ေျမ မွာ ယခုတိုင္ သံုးစဲြေနေသးေသာ္လည္း အဂၤလန္မွ ျပန္လာသူမ်ားကိုမူ မည္သူမွ ဘိလပ္ျပန္ မေခၚေတာ့ပါ။ အကယ္၍ တစံုတေယာက္သည္ ဘိလပ္ျပန္ဟု သံုးစဲြသည္ဆိုအံ့။ ထိုအသံုးမွာ ေရွးယခင္ ၀တၱဳမ်ားထဲက ဇာတ္လိုက္တစ္ဦးဦးကို ရည္ညႊန္းသည္ဟုပင္ ေတြးထင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဘိလပ္တံခါးကိုမူ ရံဖန္ရံခါ သံုးေသးသည့္တိုင္ ေရွးကေလာက္ အသံုးမမ်ားေတာ့ဟု ထင္ပါသည္။

ဘိလပ္ေရ၊ ဘိလပ္ဆံထံုး စသည္တို႔မွာမူ လံုး၀ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ဤသည္မွာ ဘိလပ္ဟူေသာစကားလံုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိသမွ် ျမန္မာေမြးစားစကားလံုးမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသတည္း။

စာေမးပဲြၿပီးလွ်င္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္၊ ဒုတိယႏွစ္ျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာအုပ္မွ အမွားမ်ားအေၾကာင္း ေရးပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၆ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၇

No comments: