Friday, November 25, 2016

ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း အႏုပညာ

(၁) ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း အႏုပညာ

“အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္” (Time and Tide Waits For No Man.) ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားပံုသည္ရိွ၏။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကသာ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ရသည္။ အခ်ိန္မူကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို မေစာင့္ေခ်။
အခါမ်ားစြာပင္ ကြ်ႏု္ပ္တု႔ိသည္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းတည္းဟူေသာ အမႈကို ျပဳၾကရ၏။
သို႔ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤသို႔ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ အက်ိဳးရိွေသာ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းကုိ ျပဳၾကပါသေလာ။
ေျပာရလွ်င္ လူ (၁၀၀) ၌ (၅) ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုနည္းေသာ အေရအတြက္ကသာ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းကို အက်ိဳးရိွေအာင္ ျပဳၾကသည္။ မ်ားစြာေသာသူတို႔မွာ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းတည္းဟူေသာအရာကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးပစ္ၾက သည္သာျဖစ္၏။

ယခု “အက်ိဳးရိွေအာင္ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း” အေၾကာင္း ေရးလိုက္ပါသည္။ ဤသည္မွာ “ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း အႏုပညာ” ျဖစ္၏။
စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ယူလိုလွ်င္ယူ၊ အသံုးခ်လိုက အသံုးခ်ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ခရီးသြားရာ၌ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း

လူတိုင္း အနည္းႏွင့္အမ်ား ခရီးသြားၾကရသည္။

အသင္သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားသည္ျဖစ္အံ့။ ဘတ္စ္ကားလာသည္ထိ ေစာင့္ရမည္။ ဘတ္စ္ကားစီးေနစဥ္ ၿမိဳ႔ထဲေရာက္သည္ထိ ေစာင့္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔လို႔ ကားၾကပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကားလမ္းပိတ္ေနပါက ကားေပၚတြင္ အၾကာႀကီးေစာင့္ေနရမည္။ ကားလမ္းပိတ္ေနတာကို ဘာမွလုပ္လို႔မရ။ သည္အတိုင္း ေစာင့္ေနရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္မွာ တစ္ရက္လည္းမဟုတ္၊ ႏွစ္ရက္လည္းမဟုတ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အတြင္း ခရီးသြားေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဤဒုကၡကို ႀကံဳရမည္သာ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ထိုေစာင့္ေနရသည့္အခ်ိန္မ်ားကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမပစ္ဘဲ တန္ဘိုးရိွစြာ အသံုးမခ်သင့္ပါသေလာ။

ခရီးေ၀းသြားမည္ဆိုလွ်င္ အေ၀းေျပးကြင္းသုိ႔ ကားထြက္ခါနီးမွ သြားလို႔ရတာမဟုတ္။ ႀကိဳသြားရတာျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အေ၀းေျပးကြင္းတြင္ ကားမထြက္မခ်င္း ေစာင့္ရမည္။ ကားထြက္သည့္အခါလည္း မိမိသြားလိုသည့္ေဒသသို႔ေရာက္ရန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ စီးရမည္။ သည္နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို အသင္မည္ကဲ့သုိ႔ အသံုးခ်မည္နည္း။ ေဘးဘီ၀ဲယာသုိ႔ ေငးေမာရင္း လုိက္ပါမည္ေလာ။ အိပ္လိုက္မည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဟိုၾကည့္သည္ၾကည့္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ကားေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ ျပသထားေသာ ဗီဒီယိုမွ အာေခါင္ျခစ္၍ အတင္းငိုေနသည္မ်ား၊ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုေနသည္ မ်ားႏွင့္ အိုဗာအက္ရွင္မ်ားကို မႏိုင့္ရင္ကာ ေအာင့္အည္းသည္းခံ ၾကည့္ေနမည္ေလာ။

ျမစ္ေၾကာင္း၌ သေဘၤာခရီးျဖင့္ သြားရလွ်င္ ပိုၾကာေသးသည္။ ေလယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသည့္အခါ၌လည္း check in လုပ္ရန္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ၂ နာရီခန္႔ ေစာေရာက္ရ၏။ ထိုအခါ ေလယာဥ္ထြက္သည္ထိ အနည္းဆံုး တစ္နာရီေက်ာ္ ေစာင့္ေနရမည္။ ထို႔ျပင္ေလယာဥ္စီးခ်ိန္မွာလည္း နာရီအေတာ္ မ်ားမ်ားယူ၏။ ထိုနာရီမ်ားကို သည္အတုိင္း ျဖဳန္းပစ္မည္ေလာ။ တစ္ခုခု အသံုးခ်မည္ေလာ။

အကယ္၍ သင္သည္ မၾကာခဏ ခရီးရွည္သြားရသူျဖစ္ပါက သင့္ဘ၀၏ နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္မ်ားေပၚ တြင္ ကုန္ဆံုးရေပလိမ့္မည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအခ်ိန္မ်ားကို သင္သည္ အိပ္ေနျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟိုေငးသည္ေငးျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကုန္ဆံုးေစမည္ေလာ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဤကဲ့သို႔သာ အခ်ိန္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္၏။


(၃) ေဆးရံုေစာင့္ရာ၌ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း

လူဟူသည္ ေသြးႏွင့္ကိုယ္ သားႏွင့္ကိုယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတိုင္း ဖ်ားဖူး၊ နာဖူး၊ မက်န္းမာဖူးၾကသူခ်ည္း။ ထိုအခါ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားၾကရသည္။ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသြားရၿပီဆိုလွ်င္ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္မ်ားပါ ယူသြားလို႔ရသည္။ ကိုယ္ျပမည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးက ဟိုဘက္ေဆးခန္းမွာ လူနာေတြမျပတ္ေသးလို႔ဆိုလွ်င္ ေစာင့္ပါေလေရာ့ တေမ့တေမာ။

ေနာက္ၿပီး လူႀကီးမိဘမ်ားေဆးရံုတက္ရသည့္အခါ လူနာေစာင့္ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ လူနာေစာင့္ဟူသည္ လူနာကို ေစာင့္ေနရတာ ျဖစ္၍ တျခား ဘာမွလုပ္စရာမရိွ။ ထိုအခ်ိန္မ်ားကိုေရာ အသင္ ဘယ္ကဲ့သို႔ ကုန္ဆံုးခဲ့ပါသနည္း။

ကြ်န္ေတာ္ စက္မႈတကၠသုိလ္တက္ေနစဥ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေကြ်းသမိခင္ အရီးမယ္ဟံ ေဆးရံုတက္ရ၏။ သူ႔ေရာဂါကို ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါ။ ေသြးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္၏။ ေဆးရံုတြင္ ေသြးေဖာက္၍ အၿမဲ platelet count (အရီးကေတာ့ ဆရာ၀န္မ်ားေျပာတာမွတ္ထားၿပီး ပလိပ္လက္ေကာက္ ဟု ေခၚသည္) တိုင္းသည္။ ထိုစဥ္တံုးကေတာ့ တုိင္း၍ရေသာ တန္ဘိုးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ မွတ္ထားေသး၏။ ခုေတာ့ မရိွေတာ့ပါ။

အရီးကိုထိုးရေသာေဆးမွာ အက္သာဂ်ယ္ ဟူ၏။ ေဆးက အလြန္ေစ်းႀကီးသည္။ တစ္လံုးလွ်င္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေပးရသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္ ေက်ာင္းလခမွာ တစ္လ ၃၀။ ကြ်န္ေတာ့္အသံုးစရိတ္ကလည္း တစ္လ ၃၀။ ေခါက္ဆဲြေၾကာ္၊ ထမင္းေၾကာ္ တစ္ပဲြ ၆ က်ပ္။ ေလဟာျပင္ေစ်းမွ ထမင္းေပါင္းတစ္ပဲြ ၃ က်ပ္။ စပါကလင္၊ ဗင္တိုစေသာ စက္မႈထုတ္ အေအးတစ္ပုလင္း ၁ က်ပ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားမဟုတ္ရကား ေဆးတစ္ခါ၀ယ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တစ္ခါ ဦးေဏွာက္ေျခာက္ရသည္။
ေသြးသြင္းရတာကလည္း မူလက တစ္လလွ်င္ တစ္လံုး။ ေနာက္ေတာ့ ၂ ပတ္ တစ္လံုး။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ပတ္ တစ္လံုး စသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း စိပ္လာသည္။ သို႔တုိင္ အရီးခမ်ာ ၾကာၾကာမခံပါ။ ကြ်န္ေတာ္ အာစရိယပူေဇာ္ပဲြကိစၥႏွင့္ အလုပ္ရႈ႔ပ္ ေနစဥ္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ အေလာင္းကို မည္ကဲ့သို႔စီရင္လုိက္သည္ကိုပင္ မသိလိုက္။

ထိုစဥ္ကာလမ်ားက ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွလဲြၿပီး အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြ်န္ေတာ္ အရီးထံတြင္ ရိွေန၏။ လူေလးေရ၊ ဘာေလးစားခ်င္လိုက္တာ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္လည္း ရန္ကုန္ထဲရိွသမွ်ဆိုင္မ်ား လိုက္လံေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ ၀ယ္ေပးပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၌ ေဆးရံုေစာင့္ရတာ အရွည္ၾကာဆံုးကာလမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ ၆ လ ေလာက္ၾကာသည္ထင္ပါသည္။ သိပ္မမွတ္မိေတာ့ပါ။

ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းတက္ေနဆဲကာလမို႔ ထိုအခ်ိန္က ေဆးရံုေစာင့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စာက်က္ခဲ့၊ စာဖတ္ခဲ့သည္ဟု မွတ္မိပါ သည္။ အဲေလ၊ ကုတင္ခ်င္းကပ္လ်က္က လူနာေစာင့္ ေကာင္မေလးေတြနဲ႔လည္း ဟဲဟဲ၊ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ စကားေျပာသေပါ့။ တစ္ေယာက္က အလံုသစ္ေတာ၀င္းမွ ေယာက်္ားလွ်ာမေလး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္မွ ျဖစ္သည္။ ေမတၱာညြန္႔ ရပ္ကြက္မွ ေကာင္မကေလး၏ အေမမွာ အရီးႏွင့္ ေရာဂါတူျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့ ဆိုးတိုင္ပင္၊ ေကာင္းတိုင္ပင္။ သူတို႔ႏွင့္ အေတာ္ ရင္းႏွီးခဲ့သည္။

ေနာက္ၿပီး ကိစၥရိွ၍ ဌာနတစ္ခုခုမွ လူႀကီးတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေတြ႔ရမည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုလူႀကီးမ်ားသည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ားျဖင့္ မအားလပ္ေအာင္ အလြန္အလုပ္မ်ားေလရာ သူတို႔အခန္းေရွ႔တြင္ တေမ့တေမာ ထိုင္ေစာင့္ေနရပါလိမ့္မည္။

ထိုမွ်သာမက စည္းေ၀းပဲြမစခင္ေစာင့္ရျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ခ်ိန္းထားစဥ္ ေရာက္မလာေသးသျဖင့္ ေစာင့္ရျခင္း၊ ဘာအတြက္ေစာင့္ရျခင္း စသျဖင့္ ကိစၥမ်ိဳးစံုအတြက္၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေစာင့္စရာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ရိွၾကပါသည္။ သုိ႔အတြက္ အႏွီေစာင့္ဆုိင္းရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရိွေအာင္ တစ္ခုခုမလုပ္သင့္ပါသေလာ။ အမွန္ပင္ လုပ္သင့္ေပ၏။

(၄) ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ စာဖတ္ျခင္း

စာဖတ္ေနသူသည္ သြားေနသူျဖစ္ၿပီး စာမဖတ္သူမွာ ေသေနသူျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ခႏၶာကုိယ္အဟာရအတြက္ အစာစားရန္လိုသကဲ့သို႔ စိတ္အဟာရအတြက္ စာဖတ္ရန္လို၏။ ေလာကႀကီးမွ သင္ယူစရာရိွသည္မ်ားကို သင္ယူရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းမွာ စာဖတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအကန္႔အသတ္ စသည့္အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ေလာကႀကီးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေလ့လာဘို႔ရန္ မလြယ္ကူလွ။ သို႔မလြယ္ကူသည့္တိုင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာအုပ္ မ်ားအတြင္းမွ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း သိဘို႔ရာ ထိုၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားစရာမလို။ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနပံုထိုင္ပံု၊ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း သိဘို႔ရာ ထိုတိုင္းျပည္သို႔ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ေနထိုင္ ေလ့လာစရာမလို။ စၾကာ၀ဠာႀကီးအေၾကာင္းသိဘို႔ရာ၊ အပင္မ်ားအေၾကာင္း၊ တိရိစၦာန္မ်ားအေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလိုဆိုတာ စာအုပ္မ်ားမွတဆင့္ သိႏုိင္ေလသည္။

ထိုသုိ႔သိဖို႔ရာ စာဖတ္ဖို႔လိုသည္။ စာဖတ္မွသိမည္။ ထိုသို႔သိပါမွ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို ဟုတ္၏၊ မဟုတ္၏၊ မွန္၏၊ မမွန္၏ ေတာ္၏၊ မေတာ္၏ဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရတိုင္း အခြင့္အေရးရတိုင္း စာဖတ္သင့္သည္။ စာဖတ္ေနရန္လိုသည္။

ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စာဖတ္လို႔ရသည္။ စာဖတ္ျခင္း ျဖင့္ ထိုေစာင့္ဆိုင္းေနရမည့္အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးေစသင့္သည္။

ထိုသုိ႔ဖတ္ႏုိင္ရန္ သြားေလရာတြင္ အနည္းဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ယူျဖစ္ေအာင္ ယူသြားပါ။ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ေစာင္ ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ထားပါ။ ခဏေလးပဲေစာင့္ရေစာင့္ရ၊ ၅ မိနစ္စာရသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စာဖတ္ႏိုင္ ပါသည္။ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ပဲရရ၊ သတင္းတစ္ပုဒ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖတ္လို႔ရသည္။

ယခုေခတ္တြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေဖ့စ္ဘုတ္ဖတ္လို႔ရသျဖင့္ အေတာ္အဆင္ေျပပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘုတ္ဆိုသည္မွာ ဟုတ္တာေရာ၊ မဟုတ္တာေရာ။ အက်ိဳးရိွတာေရာ အက်ိဳးမရိွတာမ်ားပါ ေရာေနသည္ျဖစ္ရာ မိမိအတြက္ အက်ိဳးရိွမည့္စာကို ေရြးဖတ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မကုန္ပါေစႏွင့္။

ယခုေခတ္ေပၚ စမတ္ဖံုးမ်ားတြင္လည္း စာအုပ္မ်ားထည့္ထားၿပီး ဖတ္လို႔ရပါသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ေပးထားေသာ download link မ်ားမွ စာအုပ္မ်ားကို သိမ္းထားၿပီး ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္ ေကာက္ဖတ္လို႔ရ၏။

ေပၚခါစတံုးက ဖံုးမ်ားမွာ စာအုပ္မ်ားကို download လုပ္ရ၊ save လုပ္ရတာ အဆင္မေျပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က email တြင္ attach လုပ္ပို႔ကာ ထို attachment ကို ဖြင့္ကာ ဖတ္ပါသည္။ မသီတာ၏ စမ္းေခ်ာင္း၊ အင္းစိန္၊ ဟားဗတ္။ လုပ္ႀကံမႈႀကီး တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ သုခအေၾကာင္း စသည့္စာအုပ္မ်ားကို ဤနည္းႏွင့္ ဖတ္ခဲ့တာျဖစ္၏။

ယခုေတာ့ စာဖတ္လို႔ရသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား မ်ားစြာေပၚေနသည္ျဖစ္ရာ မခဲယဥ္းေတာ့ပါ။ လက္ကိုင္ဖံုးမ်ား၊ အိုင္ပက္၊ တက္ပလက္၊ Kindle eBook reader, iBook, iCloud, pCloud, dropbox, mediafire စသည္ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စာဖတ္လို႔ရသည္။ အိမ္သာတက္ရင္းပင္ အလြယ္တကူ ဖတ္လို႔ရသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ထံ၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ စာအုပ္မ်ားရိွရာ ထိုစာအုပ္မ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ မဖတ္ရေသးေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ထိုစာအုပ္မ်ားကို အားသည့္အခါတိုင္း scan ဆဲြကာ သိမ္းေနပါသည္။ ဖတ္လိုေသာစာအုပ္မ်ားကို တက္ပလက္တြင္ထည့္ကာ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း ဖတ္၏။

ထို႔ျပင္ စင္ကာပူမွစာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ စာအုပ္အမ်ိဳးအစား ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေလရာ ထိုစာၾကည့္တိုက္မ်ားမွ စာအုပ္မ်ား ကိုလည္း နည္းနည္းခ်င္းရွာေဖြ စုေဆာင္းေလ၏။ တစ္ခုေကာင္းသည္မွာ စာအုပ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ရွာလို႔ရသည္။ ကုိယ္ႀကိဳက္သည့္စာအုပ္ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွေသာ စာၾကည့္တုိက္မွမဆို ကိုယ္ႏွင့္အနီးဆံုး စာၾကည့္တုိက္ သို႔ မွာယူလို႔ရသည္။ တစ္ခါငွားလွ်င္ စာအုပ္ ၈ အုပ္ကို သံုးပတ္ ငွားလို႔ရသည္။ မၿပီးေသးလွ်င္ အြန္လိုင္းမွပင္ ရက္တိုးလို႔ ရသည္။

မိတ္ေဆြတုိ႔ ဗဟုသုတရေအာင္ စင္ကာပူမွ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္ေရးပါဦးမည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ -

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ဆိုင္းၾကရသည္။
ထိုေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္မ်ားကို အလဟႆမျဖစ္ေစဘဲ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစၾကဘို႔ -
အေလးအနက္ထား တုိက္တြန္းလိုက္ရပါေၾကာင္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၅ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၆။ နံနက္ ၆း ၀၁ နာရီ

(စာေမးပဲြနဲ႔ မအားလို႔မို႔ အခုမွ စာေရးႏုိင္သဗ်ိဳ႔။)

No comments: