Tuesday, October 13, 2015

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အို ျမန္မာတို႔

(၁)

မည္သူမယံုယံု။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ NLD ႏုိင္ကိုႏိုင္ရမည္ဟု သည္လုိပင္ ယံုပါသည္။ အေသအခ်ာပင္ အပ္ခ်မတ္ခ် ယံုလိုက္ခ်င္ပါသည္။

(၂)

အမွန္ကိုေျပာရလွ်င္ ယခင္အခါ ကာလမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ NLD အေပၚ သိပ္အထင္မႀကီးခဲ့ပါ။ သူမ်ားကို အထင္မႀကီးျခင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဘ၀င္ေလဟပ္ေန၍ ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အကယ္၍ NLD အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရဖဲြ႔မည္ဆိုပါစို႔။ ထို အစိုးရအဖဲြ႔ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူၾကမည့္ သူမ်ားသည္ စီးပြားေရး တာ၀န္ယူမည့္သူကလည္း စီးပြားေရးအေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရး တာ၀န္ယူမည့္သူကလည္း ႏုိင္ငံျခားေရးအေၾကာင္း၊ ပညာေရးတာ၀န္ယူမည့္သူ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈ စသည္ အသီးသီး က႑အလိုက္ တာ၀န္ယူမည့္သူမ်ားသည္ သူတို႔တာ၀န္ယူရမည့္ က႑အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္သူ၊ ႏွံ႔စပ္သူ၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ျပည္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳရိွသူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ NLD ထဲ၌ ထို ဘာသာရပ္၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲ၌ ကြ်မ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္သူ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံဖူး သူ အဘယ္သူမ်ားရိွသနည္း ဟု ကြ်န္ေတာ္ ေတြးခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အင္း၊ NLD အစိုးရဖဲြ႔ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာင္ တာ၀န္ေပးရမဲ့ လူကို ဘယ္လိုေရြးရပါ့ဟု ေတြးၿပီး အထင္မႀကီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။

တကယ္ဆို NLD ပါတီ၀င္မ်ားထဲမွ သူတို႔အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္သိသူ ပီဘိ နည္းနည္းကေလးမွ် ျဖစ္၏။ ဒါေတာင္ အနီးကပ္ ေပါင္းၾကည့္လို႔ အတြင္းသိ၊ အစင္းသိ သိတာမဟုတ္။ လူမ်ားေျပာတာ စာဖတ္တာမွ်ျဖင့္ သိရတာ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္ အထင္မႀကီး တာက ရမ္းၿပီး အထင္မႀကီးေနတာသာ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္လဲြမွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ NLD သာ အစိုးရဖဲြ႔ခဲ့လွ်င္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ျဖင့္ တစ္လမ္းသြား အုပ္ခ်ဳပ္မွာ မဟုတ္ဘဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ငါခိုင္းတာပဲလုပ္၊ ဘာမွျပန္မေျပာနဲ႔ ဆိုသည့္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ဤသို႔ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုပင္ ယူဆပါသည္။)

အစိုးရ၏ အလုပ္မွာ ေပၚလစီခ်ေပးေရးသာ ျဖစ္၏။ တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္သူမ်ားမွာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သားျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ အထက္မွ ခ်ေပးလိုက္သည့္ ေပၚလစီ မွားေနသည္ဆိုပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က မွားေနေၾကာင္း အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ျပန္ေျပာႏိုင္ခြင့္ ရိွမည္။ ထိုအခါ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေပၚလစီအမွန္ကို
ရႏိုင္ေပမည္။ ထိုအခါ ထိုေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ ေပၚလစီအရ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ထိုအခါ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို ရမည္။

အစိုးရအဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္မည့္သူသည္ ေတာ္တည့္ထက္ျမက္ေသာ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွေသာ၊ ႏိုင္ငံ့အေပၚ တကယ္ ေစတနာထားေသာ သူ ျဖစ္ရမည္။  ၎၏ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏုိင္လိမ့္မည္။ သန္႔ရွင္းသည့္ အစိုးရဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၿပီးသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာမ်ားသည္ ေခသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ထိုးထြင္းဉာဏ္ေကာင္းၾကသည္။ သင္လြယ္၊ တတ္လြယ္သည္။ ရိုးသား၊ ႀကိဳးစား ၾကသည္။ ယခု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာလူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး ပ်က္ယြင္းေနျခင္းမွာ ျမန္မာေတြ၏ မူရင္းဗီဇကိုက ဗရုတ္သုကၡဗီဇေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေနတာ မဟုတ္။ သည္လို လူ႔ဗလခ်ီးနမ္းကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ တမင္သက္သက္ လုပ္ပစ္ၾကျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍သာ ေကာင္းမြန္သည့္၊ ျမင့္ျမတ္သည့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ေပးပါက၊ ေကာင္းသည့္ အက်င့္စရိုက္မ်ားကို ေမြးျမဴ ေပးပါက ရိုးသားႀကိဳးစားသည့္၊ အခ်ိန္ကိုတန္ဘိုးထားသည့္၊ ျမန္မာေကာင္း၊ ျမန္မာေတာ္မ်ား ရရိွလာမည္မွာ (ေျမႀကီးကို လက္ႏွင့္ ပုတ္က လြဲခ်င္ လဲြေပလိမ့္ဦးမည္) အလြန္ေသခ်ာလွပါသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သာ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ၾကရပါမူ ႏွစ္မ်ားမၾကာမီ အေတာအတြင္း ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာရယ္ဟု ငြားငြားစြင့္စြင့္ ေပၚထြန္းလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။

(၃)

ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရရိွထားၿပီ ျဖစ္၏။ သူ႔ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို လူလူသူသူျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေပးလိုၾကသူမ်ားမွာလည္း လက္ယားလွၿပီ။ တကယ္လည္း လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ေသာ၊ တကယ္လည္း ပညာတတ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္ႀကီးကလည္း အဆင္သင့္ ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ ရိွ၏။

အေရးႀကီးသည္မွာ ထို အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ၊ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ကို ကမၻာ့အလယ္ ဆဲြတင္ေပးႏိုင္ေသာ၊ ေျခာက္ေသြ႔ေနေသာ တိုင္းျပည္ ႀကီးကို ျပန္လည္စိမ္းစိုလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ  သူ႔လက္ထဲသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အ၀ ထည့္ေပးေရးသာ ျဖစ္၏။ သူသာ အာဏာရပါေစ။ က်န္တာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အပိုင္းထားပါ။ သူ႔ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးစားၾကပါမည္။ 

အေရးႀကီးသည္မွာ စက္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ၿမိဳ႔သစ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ စနစ္ႏွင့္ လူ ျဖစ္ပါ သည္။ ပစၥည္းဆိုတာ ပိုက္ဆံရိွလွ်င္ ၀ယ္လို႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱႏွင့္ စနစ္ ဆိုသည္ကို ေငြေပးၿပီး ၀ယ္လို႔မရ။ လူေတြကိုယ္ႏိႈက္က ထူေထာင္ယူမွ ရမည္။

စနစ္ကို အစိုးရက လုပ္ရမည္။ လူ ဆိုသည္မွာ လူအရင္းအျမစ္ ျဖစ္၏။ လူအရင္းအျမစ္ကိုမူ အစုိးရေရာ လူထုကပါ ၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။

လူအရင္းအျမစ္ဆိုရာတြင္ လူႀကီးမ်ားထက္ လူငယ္မ်ားက ပိုအဓိက က်သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ဘို႔ ဆိုတာ ေလးငါးႏွစ္ႏွင့္ ရစေကာင္းတာ မဟုတ္။ အႏွစ္ အစိတ္၊ သံုးဆယ္ ၾကာသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ ျပည့္ ေတာ့မည္။ ေနာက္ အႏွစ္ ၃၀ ဆုိ အဘိုးႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ ဘာလုပ္လို႔ ရပါေတာ့မည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစနစ္ကို ထူေထာင္ၾကမည့္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို လူေတာ္လူေကာင္းကေလးမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ထုိ လူငယ္၊ လူရြယ္ေတြကို ဘယ္သူေတြ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည္နည္း။ ခင္ဗ်ားတို႔၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပ်ိဳးေထာင္ ေပးရမည္။ လူငယ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဘို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္ႏိႈက္က အရည္အေသြးျပည့္၀သူ၊ ကုိယ္က်င့္သီလအရာ၌ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနသူ မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။ အရက္ပုလင္း ခါးၾကားထိုးထားသူက ေဟ့ေကာင္ေတြ၊ အရက္ေသာက္တာ မေကာင္းဘူး၊ မေသာက္ၾကနဲ႔ကြ ဟု ဆံုးမလို႔ ရပါမည္လား။

ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တယ္ဆိုတာ ေရွ႔တန္းမွာ ေသနတ္ပစ္ေနတာမွ မဟုတ္။
ၿမိဳ႔ေတာ္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေအာင္ လမ္းေဘး၌ တံျမက္လွည္းေနသူသည္လည္း ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္သည္။
ေက်းလက္မွ မူလတန္းျပဆရာမကေလး စာသင္ေနတာလည္း ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္သည္။
ဟိုးလယ္ထဲက လယ္သမားႀကီး လယ္ထြန္ေနတာလည္း ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းတက္ၿပီး စာက်က္ေနေသာ ေက်ာင္းသားကေလးသည္လည္း ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းသားကေလး စာမက်က္လွ်င္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ပညာတတ္ ျဖစ္မည္နည္း။ ပညာတတ္မျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ သူစာက်က္တာလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ေလသည္။

မၾကာမတင္ေသာ ကာလမွာ ကမၻာေက်ာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းႀကီးကို ျပန္လည္ တည့္မတ္ၾကရပါေတာ့မည္။
ထုိသုိ႔ ျပန္လည္တည့္မတ္ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အေနႏွင့္ ပါ၀င္ၾကရမည္ မလဲြ။
ထိုသို႔ ပါ၀င္ဆင္ႏဲႊႏိုင္ရန္ ယခုကတည္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္။
မိမိတို႔၏ အရည္အေသြးတက္လာေအာင္ ဖတ္မွတ္၊ ေလ့လာၾကရမည္။
မဟုတ္တာ လုပ္ခ်င္စိတ္ကေလးရိွေနလွ်င္ေတာင္ ယခု အၿပီးအတိုင္ ေမာင္းထုတ္ပစ္လုိက္ပါ။
ငါတုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ ငါလည္းအလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူထားပါ။

ထို႔အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာ အမိျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ႀကိဳးစားၾကပါစို႔ ဟု အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလိုက္ရ ပါသတည္း။

(၄)

တို႔တိုင္းျပည္


ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔
တို႔ရြာတို႔ေျပ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္
ေစတီစပါး၊ မ်ားလည္းမ်ား၏
မ်ားပါေလလည္း၊ တမြဲမြဲႏွင့္
ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္
ယာစကားမ်ိဳး၊ တညိွဳးညိွဳးႏွင့္
ပုထိုးျမင့္ေမာင္း၊ ေက်ာင္းၾကိဳေက်ာင္းၾကား
လွည့္လည္သြားလ်က္
မစားေလရ၊ ၀မ္းမ၀၍
ဆြမ္းမွ်မတင္ႏိုင္၊ ရွိမည္တည္း။

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔
တို႔ရြာတို႔ေျပ၊ တို႔ရြာေျမ၀ယ္
ေရခ်ိဳေသာက္ရန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းကန္ႏွင့္
သီႏွံခ်ိဳပ်ား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏
မ်ားပါေလလည္း၊ တမြဲမဲြႏွင့္
ဆင္းရဲကာသာ၊ ကာလၾကာလွ်င္
ျမင္သာျမင္ရ၊ မစားရ၍
ေတာကျပိတၱာ၊ ျဖစ္မည္တည္း။

ထေလာ့ျမန္မာ၊ အိုျမန္မာတို႔
အားမေပ်ာ့ႏွင့္၊ မေလွ်ာ့လံု႔လ
သူကစ၍၊ ငါကအားလံုး
လက္ရံုးျမားေျမာင္၊ ဉာဏ္ျမားေျမာင္ႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ၾကေလ၊ ေဆာင္ၾကေလေလာ့
ဤေျမဤရြာ၊ ဘယ္သူ႔ရြာလဲ
ဤယာစပါး၊ ဘယ္သူ႔စပါးလဲ
ထားေလာ့တာ၀န္၊ ပြန္ေလာ့လုပ္ငန္း
ဉာဏ္ေရွ႕ပန္း၍
တ၀မ္းတစိတ္၊ ညီေစသတည္း။

ေဇာ္ဂ်ီ

ကဗ်ာ၌ မွားေနသည္မ်ားရိွလွ်င္ ျပင္ေပးၾကပါခင္ဗ်ား။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း

၁၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၅။ ၀၀း၅၆ နာရီ

No comments: