Friday, July 12, 2013

ေဖ့စ္ဘြတ္

ေဖ့စ္ဘြတ္ဟူေသာ အမိႈက္ပံုႀကီးရိွေလ၏။ ထိုေဖ့စ္ဘြတ္အတြင္း သူသူငါငါ လူတကာတို႔သည္ မိမိတို႔၌ ရိွသမွ်အမိႈက္သရိုက္ အားလံုးကို လာေရာက္ပစ္ၾကေလ၏။ ထုိအမိႈက္တို႔၌ အညီွအေဟာက္မ်ား၊ ရံြစရာေကာင္းလွသည့္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ သံုးမရေတာ့သျဖင့္ ပစ္လိုက္ရသည့္ အမိႈက္မ်ား၊ တစ္ပါးသူကို နစ္နာေစလိုေသာ သေဘာျဖင့္ ပစ္လိုက္သည့္အမိႈက္မ်ား၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဘာမွန္းမသိ။ အမ်ားေယာင္လုိ႔ေယာင္ အေမာင္ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိ၊ ရမ္းပစ္လုိက္ေသာ အမိႈက္မ်ား၊ မိမိ၌ အသံုးမတည့္ေတာ့သျဖင့္ ပစ္လုိက္သည့္ အမိႈက္မ်ား စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရိွေလသတည္း။

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားဆက္သြယ္ေနၾကသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေတာ့ မေျပာတတ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုျမန္မာမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ရိွ အလြန္ရြံစရာေကာင္းလွသည့္ အညီွအေဟာက္၊ အမိႈက္သရိုက္၊ အညစ္အေၾကး၊ မစင္ဘင္ပုပ္မ်ား မွာမူကား အျခားဘာသာစကား ေဖ့စ္ဘြတ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားေကာင္း မ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ရန္ သင့္လွ၏။

က,ေဒါင္းသည္ အလြန္လွပေသာ ၎၏အၿမီးကို ျဖန္႔လွ်က္ ကျပအသုံးေတာ္ခံေလရာ ဟိုလွည့္သည္လွည့္လုပ္ရင္း ေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္လိုက္ေသာအခါ ၎၏ စအို၀ကိုလွန္ျပေနသလို ျဖစ္ဘိသကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားသည္လည္း စကား၊ စကား၊ ေျပာပါမ်ား၊ စကားထဲက ဇာတိျပဟူသည့္ စကားလိုပင္ ၎တို႔၏ စိတ္ရင္းသေဘာကို ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚ၌ ဖြင့္လွစ္ ျပၾကေလရာ မည္သူသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စိတ္သေဘာရိွ၏ဆုိသည္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တုိင္းတာလို႔ပင္ ရႏိုင္ေခ်ေလေသး၏။

အမိႈက္ပံုဆိုေသာ္လည္း ထိုအမိႈက္မ်ားထဲတြင္ စင္ကာပူမွ အမိႈက္မ်ားကဲ့သုိ႔ အဖိုးတန္အမိႈက္မ်ားလည္း ပါေလသည္။ မိတ္ေဆြတို႔နားရႈပ္သြားမည္ ထင္၏။ စင္ကာပူတြင္ တရုတ္ႏွစ္ကူးကဲ့သို႔ အခါႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခါမႀကီး ရက္မႀကီးဘဲလွ်က္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တီဗီ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ ကုတင္၊ ဘီရို၊ စားပဲြ၊ ကုလားထိုင္ စသည့္ သံုးလို႔ရေသးေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား စသည္တို႔ကို တိုက္မ်ားေအာက္၌ ပစ္တတ္ၾကသည္။ ေပၚလာသည့္ အသစ္အဆန္းမ်ားကို သံုးလို၍ ေကာင္းပင္ေကာင္းေသးေသာ္လည္း ေဟာင္းေနသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပစ္ၾကတာျဖစ္ပါသည္။ (စင္ကာပူကလူေတြ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသလဲဆိုတာ ကားပါကင္ေတြ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္သဗ် ဟု ကိုေဌး၀င္းႏိုင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ၏။ HDB Flat မွ ကားပါကင္၌ အဖိုးတန္ကားမ်ားကို စီတန္းရပ္ထားတာၾကည့္ရင္း ေျပာတာျဖစ္ပါသည္။)

၀ါသနာပါသူမ်ား တိုက္မ်ားေအာက္၌ bulky refuse items ဟုေရးထားသည့္ အမိႈက္ပစ္သည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားသည့္ ပစၥည္းမ်ားပစ္ရန္ ခ်ထားေပးသည့္ အမိႈက္ကန္ႀကီးမ်ားအနီးတြင္ တေစ့တေစာင္း၊ သြားရင္းလာရင္း အကဲခတ္ပါေလ။ ထိုကဲ့သုိ႔ ပစၥည္းမ်ား မၾကာခဏေတြ႔ရတတ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္အိမ္၌ပင္လွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေကာက္ထားေသာ စားပဲြႏွင့္ကုလားထိုင္မ်ား ရိွပါေခ်ေလေသး၏။

ေဖ့စ္ဘြတ္သည္ အမိႈက္သရိုက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္မွာ မွန္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအမိႈက္ပံုႀကီးအတြင္း၌ အဖိုးတန္ပစၥည္း ကေလးမ်ားလည္း ပါလာတတ္ေလသည္။ အခ်ိဳ႔ပစၥည္းမ်ားမွာ ေရႊတိုေငြစကေလးမ်ားကဲ့သို႔ အလြန္ အဖိုးတန္လွေပ၏။
ျပန္သံုးလို႔ရေသးသည့္၊ recycle လုပ္ႏိုင္သည့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပန္ေရာင္းစားႏိုင္သည့္ ပလတ္စတစ္၊ စာအုပ္၊ စကၠဴ၊ ဘီယာပုလင္း၊ အေအးဘူးခံြ၊ ေၾကးနန္းႀကိဳး စသည္တို႔ကို ရွာေဖြရန္ လူတို႔သည္ အမိႈက္ပံုႀကီး၌ ၿဖဲခြဲကာ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြတတ္ ၾကေလသည္။ အမိႈက္ပံုပါဆိုမွ အလြန္ရံြစရာ ေကာင္းသည္ေပါ့။ သည္မွ် နံေစာ္ ညစ္ပတ္ေနသည့္ ေနရာသို႔ အားအား လ်ားလ်ား မည္သူလာခ်င္ပါမတံုး။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖိုးတန္ပစၥည္းကေလးမ်ား ရွာေဖြရန္ နံေစာ္ညစ္ပတ္သည္မ်ားကို သည္းခံလွ်က္ လူတို႔သည္ အမိႈက္ပံုမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ေမႊေႏွာက္ၾကေလ၏။

ေဖ့စ္ဘြတ္သည္လည္း ရြံစရာေကာင္းလွသည့္ အညီွအေဟာက္၊ အမိႈက္သရိုက္၊ အညစ္အေၾကး၊ မစင္ဘင္ပုပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ ရိွသည္မွာ မွန္၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုအမိႈက္ပံုႀကီး၌ ပါလာတတ္ေသာ အဖိုးတန္ ပစၥည္းကေလးမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ထိုေဖ့စ္ဘြတ္ အမိႈက္ပံုႀကီးသို႔ မလာရမေနႏိုင္ ျဖစ္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုအမိႈက္ပံုႀကီးသို႔ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ကာ မလိုအပ္ေသာ အမိႈက္သရိုက္မ်ားကို ဖယ္၊ တန္ဘိုးရိွပစၥည္းကေလးမ်ားကို ကူးယူ၊ မွတ္သား၊ ဖတ္ရႈ၊ ေလ့လာ၊ သင္ယူ လုပ္ေနမိေလသည္။

အမိႈက္ပံုကို လာဆြသူမ်ားသည္ အမိႈက္ပံုတြင္ပါလာတတ္သည့္ ပစၥည္းကေလးမ်ားေၾကာင့္၊ သည့္ကေန႔ ဘယ္လို အဖိုးတန္ ပစၥည္းကေလးေတြမ်ား ရေလမလဲဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အမိႈက္ပံုႀကီးသုိ႔ မလာရမေနႏိုင္ျဖစ္သည့္နည္းတူ -

ကြ်ႏ္ုပ္သည္လည္း သည္ကေန႔႔ ဘယ္လို ဓါတ္ပံုကေလးမ်ား၊ စာအုပ္ကေလးမ်ား၊ ဖတ္စရာမွတ္စရာ ေဆာင္းပါးကေလးမ်ား ပါလာပါေလမလဲ ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းတို႔ ဘယ္ေတြမွာ ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲဟူေသာ သိလိုစိတ္ျဖင့္ -

ထို ေဖ့စ္ဘြတ္တည္းဟူေသာ အမိႈက္ပံုႀကီးသို႔ (မည္မွ်နံေစာ္ကာ ညစ္ပတ္ေနသည္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ သည္းညည္းခံကာ) ေန႔စဥ္ လာေရာက္ ေမႊေႏွာက္ေနမိပါသတည္း။

မွတ္ခ်က္။            ။ Safety level D သင္တန္းတက္ေနသျဖင့္ assignment မ်ားေရးေနရေသာေၾကာင့္ မအားလပ္သျဖင့္ စာမေရးႏုိင္။ ယခု ရထားေပၚတြင္ ထိုင္စရာေနရာ တစ္ေနရာရျဖင့္ ေရးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။  

ေအးၿငိမ္း

၁၂၊ ၇၊ ၂၀၁၃ မနက္ ၇း၂၀ နာရီ

No comments: