Sunday, June 6, 2010

ကာေမသု မိစၦာစာရာ

(၁)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ကြ်န္ေတာ္ ခြင့္ယူၿပီး ျမန္မာျပည္ ေခတၱျပန္သြားပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာျပည္မွျပန္အလာ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ Sunday Times သတင္းစာ ယူဖတ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ျဖစ္၍ ထံုးစံအတိုင္း Special Report ပါပါသည္။ Special Report မ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါတတ္၍ ကြ်န္ေတာ္လည္း ရွာဖတ္ရာတြင္ လူမသိ၊ သူမသိ ခံစားသြားရေသာ စင္ကာပူမွ လူငယ္ကေလးမ်ား ၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရမႈအေၾကာင္း ေရးထားတာ ဖတ္ရ၏။

ထိုေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး စင္ကာပူမွ မုဒိန္းမႈမ်ားအေၾကာင္းသိရေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ပင္မ်က္လံုးျပဴးမိ သြားရပါ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ဖခင္အရင္း၊ အစ္ကိုအရင္း၊ ဦးေလးအရင္း၊ အဖုိးေအအရင္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။ ပေထြးမ်ားလည္း ပါေတာ့ပါသည္။ အေဖအရင္းမ်ားထက္ ရာခိုင္ႏံႈးပိုနည္းသည္။ ထူးဆန္းပါေပ့ ဆတြတ္ရယ္ ဟု ဗိုက္ကေလးလိုသာ ေအာ္လိုက္ခ်င္ေတာ့သည္။

Report နာမည္ႏွင့္ စာေရးသူအမည္ကို မွတ္မထားလုိက္မိပါ။ မူရင္းေဆာင္းပါးဖတ္လိုသူမ်ား 1/2/2009 Sunday Times Special Report ကို ရွာေဖြဖတ္ရႈၾကပါ ခင္ဗ်ား။

(၂)

Special Report တြင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က မိခင္တစ္ဦးသည္ (မုဆိုးမ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလပ္ ဟု ေဖာ္ျပမထားပါ) ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ ဆို၏။ သူအိမ္ေထာင္ျပဳအၿပီး ေလးလၾကာေသာအခါ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္ရိွသူ သမီးႏွစ္ဦးသည္ ပေထြးျဖစ္သူ၏ မုဒိန္းက်င့္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္ေသာ ထို ပေထြးျဖစ္သူအား တရားရံုးမွ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည့္ ႀကိမ္ဒါဏ္ ၂၄ ခ်က္ႏွင့္ ေထာင္ဒါဏ္ အႏွစ္ ၃၀ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

စင္ကာပူမွ (သတင္းပို႔ခဲ့သည့္) မုဒိန္းမႈမ်ားမွာ -
၂၀၀၆ ခုႏွစ္က - ၁၁၈ မႈ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က - ၁၂၉ မႈ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္က - ၁၇၂ မႈ - ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ပ်က္မည္ စိုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူသည္ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ ေမာင္ဘြားမ်ား ျဖစ္ေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရွက္သျဖင့္ သတင္းမပို႔ပဲ ဖုံုးကြယ္ထားေသာ အမႈမ်ားမွာ ထို႔ထက္ ႏွစ္ဆ သို႔မဟုတ္ သည့္ထက္ပင္ပိုေကာင္း ပိုႏိုင္ပါေသးသည္။

Ministry of Community Development, Youth and Sports (MCYS) ၏ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈသည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ မႈ၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ မႈ၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၉ မႈ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂ မႈ၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အမႈ ၂၀ စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
Ref: http://www.mcys.gov.sg/MCDSFiles/Resource/Materials/Protect_Children_in_Spore.pdf

MCYS က ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မိသားစု၀င္ သို႔မဟုတ္ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မကင္းေသာ သူမ်ားက မုဒိန္းက်င့္ျခင္း ခံရသည့္ ကေလးသူငယ္ ၈၀ ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ မုဒိန္းေကာင္မ်ား၏ ၄၀% သည္ မိဘအရင္းအခ်ာ၊ ၂၅ % မွာ ပေထြး၊ မိေထြးမ်ား၊ က်န္ ၃၅% မွာ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ အျခားေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ မုဒိန္းမႈ ၁၀ မႈအနက္ ၈ မႈမွာ မိမိႏွင့္သိကြ်မ္းေသာသူမ်ားက မုဒိန္းက်င့္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ မုဒိန္းမႈ ၃၈ မႈအနက္ ၂၈ မႈတြင္ မုဒိန္းက်င့္ခံရသူမ်ားမွာ အသက္ ၉ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို ၃၈ မႈတြင္ မုဒိန္းေကာင္မ်ားသည္ကား -
၇ ေယာက္သည္ ဦးေလး၊ ၂ ေယာက္သည္ အေမျဖစ္သူ၏ boyfriend၊ ၄ ေယာက္သည္ ဖခင္အရင္း၊ ၂ ေယာက္သည္ ပေထြး၊ ၁ ေယာက္သည္ အဖိုးေအ ႏွင့္ က်န္သည့္ ၂၂ ေယာက္ကား မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။ (according to the IMH- Institute of Mental Health Report)

(၃)

၁၉၈၁ ခုႏွစ္ခန္႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႔ကေလးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းမွ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ဖခင္အရင္းမွ သမီးျဖစ္သူကုိ မုဒိန္းက်င့္သည္ဟူေသာသတင္း သိုးသိုးသန္႔သန္႔ ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဟသၤာတ ေဒသေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုသတင္း မွန္၊ မမွန္၊ မည္သို႔ဆက္ျဖစ္သည္ စသည္မ်ားကို မသိခဲ့ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မိဘမ်ားကို အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးတြင္ သြင္းလွ်က္ ဘုရားႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းထဲ ထားသည္ျဖစ္ရာ မိဘမ်ားက သားသမီးအရင္းအခ်ာအေပၚ မုဒိန္းက်င့္သည္ဆုိသည္မွာ အင္မတိ အင္မတန္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ မိမိ၏ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း၊ ဦးေလး ဆိုသူမ်ားက မိမိတို႔၏ ႏွမ၊ တူမမ်ားကို မုဒိန္းက်င့္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ၾကားရခဲပါသည္။ ၾကားရဘို႔မဆိုထားပါႏွင့္။ ထုိကဲ့သို႔ ရိွသည္ဆိုလွ်င္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ အင္မတန္ထူးဆန္းေနသည္ဟု ခံစားရမည္ ထင္ပါသည္။ ထိုသူအားလည္း လူအစစ္မဟုတ္သူ၊ လူ႔တိရိစၦာန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကမွာ မလဲြပါေပ။

ျမန္မာျပည္တြင္မူ မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကို စဥ္လွ်က္ တစိမ္းတရံဆံက မုဒိန္းက်င့္သည္ ဆိုေသာ သတင္းကိုပင္လွ်င္ ရွားရွားပါးပါး မၾကားရသေလာက္ ျဖစ္ပါသည္။ (ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ စင္ကာပူတြင္ အျမဲလိုလို ေနသည္ျဖစ္၍ ထိုသတင္းမ်ားကို မသိတာမ်ားလားမဆိုႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူမလာခင္ ျမန္မာျပည္မွာ ေနစဥ္ကတဲက မုဒိန္းသတင္းမ်ားကို မၾကာခဏမၾကားမိဖူးပါ။)

ကြ်န္ေတာ္စင္ကာပူေရာက္စ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ကလည္း မေလးရွားမွ ဖခင္ျဖစ္သူတစ္ဦး မိမိသမီးကို မုဒိန္းက်င့္သည္ဟု သတင္းဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ထိုသတင္းသည္ ကြ်န္ေတာ့္အဖို႔ အလြန္ထူးဆန္း ေနလွ်က္ ပထမ ယံုပင္မယံုမိပါ။ အလြန္လည္း အံ့ၾသတေမာ ျဖစ္ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္က ျပစ္မႈမဂၢဇင္း ႏွင့္ မႈခင္းစံုဂ်ာနယ္မ်ားကို အျမဲလိုလို ဖတ္ရႈခဲ့ပါသည္။ ထိုမဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားထဲတြင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားအရ ေထာင္သားခ်င္းတူလွ်င္ေသာ္မွ လူသတ္ေသာသူ၊ ဓါးျပ၊ သူခိုး၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္မ်ားကို သူလိုငါလို ဆက္ဆံလွ်က္ ေပါင္းသင္းၾကေသာ္လည္း မုဒိန္းသမားကိုမူ လူရာမသြင္း၊ ရႈတ္ခ်ၾကလွ်က္ ၀ုိင္းၾကဥ္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တာျခင္းအတူတူ မုဒိန္းမႈမွာ အင္မတန္ ယုတ္ညံ့လွေသာအမႈဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာမ်ား ခံယူထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၄)

အထက္ special report တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိသားသမီး၊ ႏွမ၊ တူမမ်ားကို မုဒိန္းက်င့္ရသနည္း ဟူမူ အလြယ္၊ အေခ်ာင္ရေသာ သားေကာင္ျဖစ္ျခင္း၊ မိမိသည္ သူ႔ဖခင္၊ ေမာင္ဘြားျဖစ္ေနသျဖင့္ ရွက္သျဖင့္ ထုတ္ေျပာမည္ မဟုတ္ျခင္း၊ ဤက်ဴးလြန္မႈကို မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ အျခားမိသားစု၀င္မ်ားကပါ ၀ိုင္း၀န္း ပိတ္ပင္ထားမည္ျဖစ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ထိုမုဒိန္းမႈမ်ားျဖစ္ရျခင္းမွာ ယခုေခတ္ မိန္းကေလးမ်ား၏ မလံုမလဲ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားသည္ အဓိကတရားခံျဖစ္သည္ ဟု ျမင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္လွေသာ အင္တာနက္website မ်ားတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ႀကိဳက္သေလာက္ ၾကည့္လို႔ရျခင္း၊ သူတို႔လူေနမႈစနစ္တြင္ မိန္းမတို႔ဣေျႏၵ ေရႊေပးလုိ႔မရ ဆိုတာ မရိွျခင္း၊ Girlfriend, boyfriend မ်ားထားေသာ အေလ့မ်ားေခတ္စားလာျခင္း၊ မိဘႏွင့္သားသမီးအၾကား အျပန္အလွန္ ရိုေသေလးစားမႈမရိွျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။

MCYS ကမူ ထိုကိစၥမ်ားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တကြ ညႊန္ျပထားပါသည္။
Ref: http://law.nus.edu.sg/news/pastevents/2006/PowerpointSlidesPdf/Panel%203/3.%20Karen%20Sik.pdf

အထက္ပါ report ကိုၾကည့္လွ်င္ မုဒိန္းေကာင္မ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ဖခင္အရင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ေတြ႔ရပါသည္။ ပေထြး၏ အႏၱရာယ္ေသာ္မွ သည့္ေလာက္မမ်ား။

ယခုအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ေကာင္မကေလးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသူမ်ားကို အတုခိုးလွ်က္ ေဖာ္လို႔ရတာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အကုန္ေဖာ္လာၾကၿပီ ျဖစ္ရာ ျမန္မာဖခင္မ်ားသည္လည္း စင္ကာပူဖခင္မ်ားကို အတုမခိုးလာပါေစႏွင့္ဟု ရင္တုန္ပန္းတုန္ ဆုေတာင္းမိပါသည္။ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးဂိုဏ္း၀င္ ဆိုသည့္ဂုဏ္ ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာပုရိသ ေယာက္်ားဘသားမ်ားသည္ ငါးပါးသီလမွ အျခားေသာသီလမ်ားကို မထိန္းႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစကာမူ ကာေမသု မိစၦာစာရ ကံကိုေတာ့ အသက္ထက္ဆံုးလံုၿခံဳစြာ ထိန္းႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳမိပါသည္။

အျခားဖတ္စရာ - A Study of Alleged Rape Cases in Singapore by S.P.Sng and K.C.Ng (Published in Singapore Medical Journal, Vol. 19, No. 3. September 1978)

ေအးၿငိမ္း
ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၀ (တနဂၤေႏြ)
ညေန ၅ နာရီခဲြ

No comments: