Monday, July 28, 2014

Don’t Work Hard, Work Smart

မနက္ျဖန္ခါ ဥပုသ္ထြက္ေန႔မို႔ ပိတ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ အလႅာအရွင္ျမတ္ခင္ဗ်ား။ (ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ေရာက္ရင္ ခရစ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္မွာေပါ့ဗ်ာ။)
သည့္အတြက္ လုပ္လက္စအလုပ္မ်ား ေဘးခ်ထားကာ စာမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာတစ္ပုဒ္ ေရးထုတ္လိုက္ပါသည္။

Don’t Work Hard, Work Smart ဆိုတာေလးကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ၾကားဖူးခ်င္မွလည္း ၾကားဖူးမွာေပါ့ေလ။ ယခု ဤအေၾကာင္း ေရးပါမည္။


နိဒါန္း

သင္အလုပ္ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ခဲ့သလဲ မေျပာပါႏွင့္။ သင္ဘယ္ေလာက္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ခဲ့သလဲ ေျပာပါ။

            သင္မိတ္ေဆြ ႀကဳံဖူးမွာပါ။ ႀကိဳးစားပမ္းစား တပင္တပန္းလုပ္ခဲ့ၿပီးမွ မွားလို႔ ျပန္ဖ်က္ပစ္လိုက္ရတာ။ သည္အလုပ္ၿပီးဘို႔ တစ္နာရီ ၾကာခ်င္ၾကာမည္။ ဒါမွ မဟုတ္ တစ္ရက္ ၾကာခ်င္ၾကာမည္။ ပိုက္ဆံေတြ ကုန္ခ်င္ကုန္မည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ သင့္လုပ္အား ေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခါမွ မွားေနမွန္းသိသျဖင့္ သံုးမရေတာ့ ထို ႀကိဳးစားထားခဲ့သမွ် သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားသည္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယခုလုပ္ေနသည့္ CT Hub Projet တြင္ ေလးထပ္၌ ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးမွ မွားလို႔ ဘရိတ္ကာႏွင့္ တစ္ဒိုင္းဒုိင္း ထိုးခဲြလိုက္ရသည့္ျဖစ္ရပ္ မၾကာေသးကမွ ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ စူပါဗိုက္ဆာက drawing ကို latest revised drawing မသံုးဘဲ လက္ထဲရိွတာႏွင့္ ခ်လိုက္သည္။ RTO, RE ဆိုသူမ်ား၊ အင္ဂ်င္ႏွစ္ရာဆိုသူမ်ားရိွပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘရိတ္ကာႏွင့္ ထုိးခဲြရသည့္ဘ၀ ေရာက္သြားသည္ကို ကြ်န္ေတာ္နားမလည္ႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း သြားမစပ္စု။ ေဘးမွရပ္ကာသာ စုပ္သပ္ေနမိသည္။ ေတာ္ေသးတာေပါ့။ စလက္က အႀကီးႀကီးမဟုတ္။ ငါးမီတာ ပတ္လည္မွ်သာ ရိွသည္။
            ယခုလည္း Block 3 တြင္ ေလးထပ္မွ ငါးထပ္၊ ေျခာက္ထပ္မ်ားသို႔ တက္ေသာေလွခါးက အရပ္မလြတ္။ ဒီဇိုင္းလဲြလို႔ဆို၏။ ဘယ္ႏွယ္လုပ္ၾကလိမ့္မည္ မသိ။ ယခုထိေတာ့ သည္အတိုင္း ရိွေနေသးသည္။
            ဆိုေတာ့ သည္စလက္ေလာင္းဘို႔ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ရသည္။ သံခ်ည္သံေကြးေတြ လုပ္ရသည္။ ကြန္ကရိေတြ မွာရသည္။ ထို လုပ္အား၊ အခ်ိန္၊ ေငြမ်ားအားလံုး အလဟႆျဖစ္မကုန္ပါသေလာ။ လူေပကပဲ အမွားဘယ္ကင္းႏိုင္ပါ့မလဲ ဟု အထြန္႔တက္ႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက် စစ္ေဆးစီမံၿပီးလုပ္လွ်င္ သည္အမွားမ်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္လဲႊလို႔ ရႏုိင္ပါမည္။
            ေရွးလူႀကီးမ်ားကေတာ့ ဦးေဏွာက္ကို လႊာသံုး ဟု ဆို၏။ ဤသည္မွာ Work smart လုပ္ဖို႔အေၾကာင္း ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်ပင္ပင္ပန္းပန္း (Work hard) လုပ္သည္ျဖစ္ေစ။ စနစ္တက် မလုပ္တတ္လွ်င္ (Work smart) သမားထက္ အလုပ္ပိုၿပီးစရာ မရိွပါ။ ဦးေဏွာက္သံုးၿပီး စနစ္တက် လုပ္သူသည္ သက္သာသည္၊ အလုပ္မ်ားမ်ားၿပီးသည္။


၁။ နည္းလမ္း ၄ သြယ္အနက္ ပထမ နည္းလမ္း

၁က) ဦးစားေပးအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပါ။


သင့္၌ လုပ္စရာအလုပ္မ်ား မ်ားျပားစြာ တန္းစီေနပါလိမ့္မည္။ ထိုအလုပ္မ်ားကို ႀကံဳသလို ဟိုဟာေကာက္လုပ္လိုက္၊ သည္ဟာေကာက္လုပ္လိုက္ မလုပ္ပါႏွင့္။ အခ်ိန္သာကုန္သြားမည္၊ အလုပ္တစ္ခုမွ မၿပီးဘဲ ရိွပါလိမ့္မည္။
            သင့္အလုပ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ခ်ေရးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့ အခုလုပ္မွ ျဖစ္မည္။ မည္သည့္အလုပ္ကို ျဖည္းျဖည္းမွ လုပ္လုိ႔ရသည္။ မည္သည့္အလုပ္ကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔မျဖစ္။ မည္သူႏွင့္ေတြ႔ၿပီး မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရဦးမည္။ မည္သည့္အလုပ္ကေတာ့ ေလးငါးရက္၊ တစ္ပတ္ေလာက္ လုပ္ယူရမည္ အစရိွသည္တုိ႔ကို အေသးစိတ္စဥ္းစားပါ။
            ထို႔ေနာက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ ေရးဆဲြပါ။ လုိအပ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ရိွသည္တုိ႔ကို ခ်ေရးထားပါ။ ေတြ႔စရာရိွသူတို႔၏ အမည္၊ ေနရာဌာနတို႔ကုိ မွတ္ခ်က္ေကာ္လံတြင္ ေရးထားပါ။ မည္သည့္ေန႔တြင္ ေတြ႔မည္ကိုပါ ေရးပါ။


 ၁ခ) လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို ေကာက္ေၾကာင္းဆဲြပါ။


 မိမိလုပ္ရမည့္အလုပ္ကို ဘာၿပီးဘာလုပ္ရမည္ စသျဖင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ပံုၾကမ္းဆြဲပါ။ ပံုၾကမ္းဆဲြသည္ဆိုရာတြင္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္စရာမလိုပါ။ လုပ္ငန္းကိုလုိက္၍ ေခါင္းထဲတြင္ပင္ စဥ္ႏိုင္သည္။ မွတ္စုစာအုပ္ေလးထဲတြင္ အၾကမ္း ေရးျခစ္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ အလုပ္သည္ လုပ္ေနက်အလုပ္ျဖစ္ပါက Checklist လုပ္ထားပါ။ ထို checklist အတိုင္းလုပ္သြားလ်င္ ေမ့က်န္ခဲ့တာမရိွေတာ့သျဖင့္ အလုပ္ပိုတြင္က်ယ္သည္။

၁ဂ) ဟင့္အင္ လို႔ မေျပာရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
ကိုယ္တတ္ႏုိင္သည့္ေဘာင္ထဲမွာပဲ လုပ္ပါ။ လက္ေတြ႔က်ပါေစ။ သည္အလုပ္က အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ယူမလဲဆိုတာ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ပါေစ။ အလုပ္မၿပီးႏိုင္ဘဲ ေဆာရီးဗ်ာ၊ မၿပီးေသးဘူး ဟု မေျပာရပါေစႏွင့္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္မွန္းထားသလို အလုပ္က ေရွာေရွာရႉရႉျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အျခားကိစၥ ေပၚလာသျဖင့္ လုပ္လက္စအလုပ္ကို ရပ္ထားလိုက္ရတာမ်ိဳးလည္း ႀကံဳရတတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။ သင့္ကုိယ္သင္ ဖိအားမေပးပါႏွင့္။ အလုပ္မၿပီးႏိုင္သျဖင့္ စိတ္ရႈပ္ရျခင္းသည္ အလုပ္ကို ပိုမို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစသည္။


၁ဃ) ရည္မွန္းခ်က္ကို ကန္႔သတ္ထားပါ။
            တစ္ခ်ိန္မွာ တစ္ခုပဲလုပ္ပါ။ သင့္ဦးေဏွာက္သည္ တစ္ခုကိုသာ စူးစုိက္ၿပီးစဥ္းစားရပါက ႏွစ္ခုသံုးခု တစ္ၿပိဳင္နက္ စဥ္းစားရ သည္ထက္ ပိုၿပီးထက္ျမက္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္အလုပ္မ်ားအတြက္ လံုး၀မေတြးပါႏွင့္။ လုပ္လက္စအလုပ္ကိုသာ အေကာင္းဆံုး၊ အမွားအယြင္း အကင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။
ေလာဘတႀကီး အလုပ္ႏွစ္ခု သံုးခုၿပီးေအာင္ ရည္မွန္းထားပါက အလုပ္တစ္ခုမွ မၿပီးဘဲ ရိွတတ္သည္။ သင့္ကုိယ္သင္ ဖိအားမေပးပါႏွင့္။ လုပ္ရင္းႏွင့္မွ မည္သို႔လုပ္လွ်င္ အလုပ္ပိုၿပီးႏိုင္ေၾကာင္း သင့္ဘာသာသင္ ေတြ႔လာပါလိမ့္မည္။

၂။ နည္းလမ္း ၄ သြယ္အနက္ ဒုတိယ နည္းလမ္း (အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း)

၂က။ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ထိန္းထားပါ။


 သည္အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္မည္မွ် ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အလုပ္ရွင္မ်ား သိပါေစ။ သင္လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို သင္သာ ေကာင္းစြာနားလည္ပါသည္။ သင့္အလုပ္အေပၚ သူတို႔၏ၾသဇာအာဏာ မသက္ေရာက္ပါေစႏွင့္။ သင့္ကို အလုပ္အပ္သူသည္ သူတစ္ဦးတည္းမဟုတ္၊ အျခားသူမ်ားပါရွိေသးသည္ကို သူေကာင္းစြာနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပပါ။
  
၂ခ။ ညံ့ဖ်င္းေသာအလုပ္ကို လက္မခံပါႏွင့္။


 မည္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေသေသသပ္သပ္ လုပ္ပါ။ အလုပ္ရွင္ကျဖစ္ေစ၊ သင့္သူေဌးက ျဖစ္ေစ သင့္ကို (အျမန္လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ မ်ားမ်ားလုပ္ရန္) ဖိအားေပးလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ သင္တတ္ႏုိင္သည့္ ေဘာင္အျပင္မွ ျဖစ္ေနပါက မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ပုိက္ဆံပိုရႏိုင္သည့္တုိင္ အခ်ိဳ႔အလုပ္မ်ားကို လက္လႊတ္သင့္သည့္အခါ လက္လႊတ္လိုက္ပါ။

၂ဂ။ လိုအပ္လွ်င္ ကန္ထရိုက္အသစ္ျပန္ခ်ဳပ္ပါ။
            မူလလက္ခံထားေသာ အလုပ္အတြင္းမွသာ လုပ္ပါ။ မၾကာခဏ ျပန္ျပင္ေနျခင္းကို လက္မခံပါႏွင့္။ ေခ်းမ်ားေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ မၾကာခဏ ျပန္ျပင္ေနရသည့္အတြက္ သင္အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးပါလိမ့္မည္။ မူလ သေဘာတူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းထက္ အကုန္အက် ပိုမ်ားခ်င္ မ်ားေနပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အလုပ္ကို လံုး၀ရပ္လိုက္ပါ။ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ အသစ္ထပ္ခ်ဳပ္ဘို႔ ေတာင္းဆိုပါ။

၃။ နည္းလမ္း ၄ သြယ္အနက္ တတိယ နည္းလမ္း (အခ်ိန္တိုတုိအတြင္း မ်ားမ်ားၿပီးပါေစ)

၃က။ ပစၥည္းအရည္အေသြး


 ပစၥည္းအရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ အည့ံစားကုိ မေရြးပါနဲ႔။ အဘိုးနည္းရင္ အိုးကဲြပဲ ရပါလိမ့္မည္။ ေစ်းခ်ိဳသည့္ပစၥည္းသည္ မည္သည့္အခါမွ ေကာင္းရိုးထံုးစံမရိွပါ။ အေပါစားပစၥည္းကို သံုးမိသည့္အတြက္ စိတ္ညစ္ရျခင္း၊ အလုပ္ပိုမ်ားး လုပ္ရျခင္း၊ ၀ယ္သူမႀကိဳက္ျခင္း စသည္တို႔ကို ႀကံဳရပါလိမ့္မည္။

၃ခ။ သင္အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ပါ။


             သင္သံုးသည့္နည္းသည္ ထိေရာက္ေသာနည္း ျဖစ္ပါေစ။ ငါ့နည္းဟာ မွန္ရဲ့လားဟု အၿမဲဆန္းစစ္ပါ။ ပိုမိုေကာင္းသည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြပါ။ တီထြင္ပါ။ သင္အလုပ္ရာအနီးအနားတြင္ မည္သည့္အတားအဆီး အေႏွာက္အယွက္မွ မရိွပါေစႏွင့္။ လုပ္သည့္ေနရာတြင္ တစ္ခုခ်င္းလုပ္သည္ထက္ အသုတ္လိုက္လုပ္သည့္နည္းကို သံုးပါ။

၃ဂ။ ျဖတ္လမ္းနည္းတိုမ်ား သံုးပါ။


             ျဖတ္လမ္းနည္းတိုဟူသည္ လူပ်င္းမ်ားသံုးသည့္ အလြယ္နည္းမ်ားကို မဆိုလို။ ဥပမာ - သင္သည္ သင့္ပစၥည္းအတြက္ အီးေမးမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားထံ ျပန္ရသည္ဆိုပါစို႔။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စံုစမ္းလာသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ တူညီေနတတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ စံျပအေျဖတစ္ခု ျပင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ေဖာက္သည္နာမည္၊ လိပ္စာ၊ ရက္စဲြ စသည္ေလာက္သာ ျပင္ၿပီး က်န္သည့္စာကုိယ္ကို copy and paste လုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္မ်ားစြာ သက္သာသြားပါသည္။
            (ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စည္းေ၀းပဲြဖိတ္စာကို ပံုေသျပင္ထားသည္။ စည္းေ၀းပဲြ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၊ ဖိတ္ၾကားရသူမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေလရာ စည္းေ၀းပဲြဖိတ္စာပုိ႔လိုပါက ရက္စဲြကိုျပင္ၿပီး ပို႔လုိက္ရံုသာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း template မ်ား ျပင္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ မိမိျပင္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ standard format တစ္မ်ိဳးတည္း ထြက္လာ သလို အခ်ိန္ကုန္လည္း မ်ားစြာ သက္သာပါသည္။) 

၃ဃ။ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ပါ။


             သင့္လူမ်ားသည္ လူမွန္ေနရာမွန္တြင္ ရိွေနပါေစ။ အလုပ္ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ လုပ္ႏုိင္သူကို အခ်ိန္ယူလုပ္ရမည့္ အလုပ္တြင္ ေနရာခ်ပါ။ အလုပ္ကို စနစ္တက် အမွားအယြင္းကင္းစြာ သပ္သပ္ယပ္ယပ္လုပ္တတ္သူကို အမွားအယြင္းမခံေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ေနရာခ်ပါ။

၃င။ အခ်ိန္ဆဲြျခင္းကို ေရွာင္ပါ။


             အင္တာနက္သံုးျခင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ အီးေမးအပို႔အယူလုပ္ျခင္းမ်ားသည္ မသိမသာႏွင့္ အခ်ိန္ကို မ်ားစြာကုန္ေစ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မလုိအပ္ပါက အလုပ္ထဲတြင္ အင္တာနက္မသံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အားသည့္အခ်ိန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ၿပီးသည့္အခါမွ သံုးပါ။

၃စ။ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ရိွပါေစ။


              အၿမဲတမ္း ဒါကိုခ်ည္းလုပ္ေနရမည္ဟု တရားေသမွတ္ယူမထားပါလင့္။ နည္းသစ္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳသစ္မ်ားကို အၿမဲရယူေနပါ။ စိတ္မ်က္စိကို ဖြင့္ထားပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလ့လာပါ။ နည္းပညာအသစ္ကို လက္ခံပါ။ အျခားသူမ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကို တေလးတစား နာယူပါ။

၄။ နည္းလမ္း ၄ သြယ္အနက္ စတုတၳ နည္းလမ္း (ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂရုစိုက္ပါ။)

၄က။ အနားယူပါ။

            တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီအိပ္ျဖစ္ေအာင္ အိပ္ပါ။ သင္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ခႏၶာကုိယ္ကို အနားေပးရန္ လုိပါသည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ သင့္အား အလုပ္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အမွားအယြင္းမ်ား လုပ္မိေစတတ္သည္။

 ၄ခ။ မၾကာခဏနားျခင္း


 ရံုးတြင္း၌ ထိုင္လုပ္ေနရသည္ပင္ျဖစ္ေစ။ သင္သည္ သင့္စိတ္ကို ျပန္လည္စုစည္းရန္၊ ျပန္လည္အားသြင္းရန္၊ အနားေပးရန္ လို၏။ မည္မွ် အလုပ္ရႈပ္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ မၾကာခဏ အနားယူရန္ လုိပါသည္။ မိနစ္ ၅၀ လုပ္ၿပီးတိုင္း ၁၀ မိနစ္ အၿမဲနားပါ။

၄ဂ။ သင့္အစြမ္းေတြ ေလ်ာ့က်လာမႈကို သတိထားပါ။


            အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာသည္ထိ မလုပ္မိပါေစႏွင့္။ သင့္အလုပ္ရဲ့ဂုဏ္ကို ထိန္းထားဘို႔လိုသလို သင့္က်န္းမာေရး ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေကာင္းေနရန္ ထိန္းထားဘို႔လည္း လုိပါသည္။ ေျခကုန္လက္ပမ္းက်သည္ထိ လုပ္ျခင္းက သင့္ကုိ အမွားမ်ားစြာ လုပ္မိ ေစတတ္သည္။
            နားရမည့္အခ်ိန္တုိင္ မနားဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အတင္းတြန္းလုပ္ေနလွ်င္ သာမန္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ထက္ ႏွစ္ဆမွ သံုးဆထိ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းတတ္ေၾကာင္း သင္ေတြ႔လာပါလိမ့္မည္။
            မၾကာခဏ အနားယူပါ။ အင္ျပည့္အားျပည့္ႏွင့္ ပုိမိုလန္းဆန္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္။ အမွားအယြင္းလည္း နည္းသလို အလုပ္လည္းပိုၿပီးပါလိမ့္မည္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔သည္ Work smart သမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။
ေအးၿငိမ္း
၂၇၊ ၇၊ ၂၀၁၄။ ည ၁၁ နာရီ


Ref:
Edited by Foxglove, Krystle, Eric, Charles Carter and 27 others

No comments: