Thursday, February 16, 2012

ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္မ်ား အင္တာနက္တြင္ လြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူႏုိင္ပါၿပီ

 ကြ်န္ေတာ့္စာအုပ္မ်ားကို iPhone, iPad မ်ားျဖင့္ လြယ္ကူစြာဖတ္ရႈႏုိင္ပါၿပီ။ အဖိုးႏံႈးမွာ လြန္စြာခ်ိဳသာပါသည္။ တစ္ေဒၚလာ ပတ္၀န္းက်င္သာျဖစ္ပါ၏။
http://ayenyein.com
တြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

No comments: