Wednesday, February 17, 2010

ပုိက္ျပင္ ပိုက္ဆက္လက္စဲြ (၁)

အမွာအေနႏွင့္ေျပာရန္ သိပ္ေတာ့ အေထြအထူးမရိွ။ ပိုက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားအားလံုး ပိုက္ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္ရန္ ပိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာအုပ္ တစ္အုပ္ ထုတ္လုိက္လွ်င္ အက်ိဳးမ်ားလိမ့္မည္ ဟု ယူဆ၍ ပိုက္ျပင္ပိုက္ဆက္လက္စဲြကို ျပဳစုပါသည္။

သာမန္ ပိုက္ဖစ္တာမ်ားေရာ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ပါ အားကိုးေလာက္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္ ျပဳစုရန္ မွန္းထားပါသည္။ သိပ္မအားသည့္အတြက္ မွန္းသေလာက္ ခရီးမေရာက္ပါ။ ယခု ၿပီးသေလာက္ သိလိုသူတို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
ပံုမ်ားကို ဘေလာ့ဂ္ေပၚတင္ရသည္မွာ မလြယ္၍ စာမ်က္ႏွာ အားလံုးကို jpeg format ေျပာင္း တင္လိုက္ပါသည္။/ ပံုႀကီးျမင္ရရန္ႏွင့္ download လုပ္ရန္ ပံုေပၚကို ကလစ္ႏိွပ္ပါ။

No comments: